Nájdené rozsudky pre výraz: vážna hrozba pre verejný poriadok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Účastníci konania Vo veci C‑109/01, ktorej predmetom je návrh podaný podľa článku 234 ES, ktorým Immigration Appeal Tribunal (Spojené kráľovstvo) navrhuje, aby Súdny dvor v súvislosti s konaním pred týmto vnútroštátnym súdom medzi: Secretary of State for the Home Department a Hacene Akrich, rozhodol v prejudiciálnom konaní o výklade práva Spoločenstva v oblasti voľného pohybu osôb a práva na pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, manžela štátneho príslušníka členského štátu, SÚDNY DVOR v 
Účastníci konania Vo veci C‑571/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale di Bolzano (Taliansko) z 24. novembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 7. decembra 2010, ktorý súvisí s konaním: Servet Kamberaj proti Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano, za účasti: Associazione Porte Aperte/Offene Türen, Human Rights
Účastníci konania Vo veci C‑430/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale di Rovigo (Taliansko) z 15. júla 2011 a doručený Súdnemu dvoru 18. augusta 2011, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Mdovi Sagorovi, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Ilešič (spravodajca), E. Levits, J.‑J. Kasel a M. Safjan, generálny advokát: J. Mazák, tajomník: M. Aleksejev, referent, so zreteľo
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 15. februára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu – Smernica 2008/115/ES – Legálny pobyt – Smernica 2013/32/EÚ – Článok 9 – Právo zostať v členskom štáte – Smernica 2013/33/EÚ – Článok 8 ods. 3 prvý pododsek písm. e) – Zaistenie – Ochrana národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku – Platnosť – Charta základných práv Európskej únie
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 13. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Únie – Články 20 a 21 ZFEÚ – Smernica 2004/38/ES – Právo štátneho príslušníka tretieho štátu, ktorý má záznam v registri trestov, na pobyt v členskom štáte – Rodič, ktorý má vo výlučnej starostlivosti dve maloleté deti, občanov Únie – Prvé dieťa, ktoré má štátnu príslušnosť členského štátu pobytu – Druhé dieťa, ktoré má štátnu príslušnosť iného členského štátu
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 13. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Únie – Článok 20 ZFEÚ – Štátny príslušník tretieho štátu, ktorý má vo svojej starostlivosti maloleté dieťa, ktoré je občanom Únie – Právo na pobyt v členskom štáte, ktorého štátnym príslušníkom je dieťa – Odsúdenie rodiča dieťaťa za trestný čin – Rozhodnutie o vyhostení rodiča, v dôsledku ktorého je nepriamo vyhostené dotknuté dieťa“ Vo veci C‑304/14,
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 16. januára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členského štátu – Hrozba pre verejný poriadok a národnú bezpečnosť – Smernica 2008/115/ES – Článok 6 ods. 2 – Rozhodnutie o návrate – Zákaz vstupu na územie členských štátov – Záznam odmietnutia vstupu do schengenského priestoru – Štátny príslušník, ktorý má platné povolenie na pobyt vydané iným člen
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 8. mája 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hraničná kontrola, azyl, prisťahovalectvo – Článok 20 ZFEÚ – Charta základných práv Európskej únie – Články 7 a 24 – Smernica 2008/115/ES – Články 5 a 11 – Štátny príslušník tretej krajiny, na ktorého sa vzťahuje zákaz vstupu na územie – Žiadosť o pobyt na účely zlúčenia rodiny s občanom Európskej únie, ktorý nikdy nevyužil svoju slobodu pohybu – Odmietnutie posúdenia žiadosti“ V
Opinion of the Advocate-General 1. Smernica 2008/115/ES(2) stanovuje spoločné normy a postupy, ktoré majú členské štáty uplatniť na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, z Európskej únie napríklad do ich krajiny pôvodu. Po vydaní rozhodnutia o návrate podľa uvedenej smernice musí príslušný členský štát poskytnúť dotknutej osobe primeranú lehotu (od 7 do 30 dní) na dobrovoľný odchod. Členské štáty však podľa článku 7 ods. 4 majú možnosť
MENU