Nájdené rozsudky pre výraz: vážna hrozba pre verejný poriadok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 15. februára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu – Smernica 2008/115/ES – Legálny pobyt – Smernica 2013/32/EÚ – Článok 9 – Právo zostať v členskom štáte – Smernica 2013/33/EÚ – Článok 8 ods. 3 prvý pododsek písm. e) – Zaistenie – Ochrana národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku – Platnosť – Charta základných práv Európskej únie
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 8. mája 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hraničná kontrola, azyl, prisťahovalectvo – Článok 20 ZFEÚ – Charta základných práv Európskej únie – Články 7 a 24 – Smernica 2008/115/ES – Články 5 a 11 – Štátny príslušník tretej krajiny, na ktorého sa vzťahuje zákaz vstupu na územie – Žiadosť o pobyt na účely zlúčenia rodiny s občanom Európskej únie, ktorý nikdy nevyužil svoju slobodu pohybu – Odmietnutie posúdenia žiadosti“ V
Účastníci konania Vo veci C‑430/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale di Rovigo (Taliansko) z 15. júla 2011 a doručený Súdnemu dvoru 18. augusta 2011, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Mdovi Sagorovi, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Ilešič (spravodajca), E. Levits, J.‑J. Kasel a M. Safjan, generálny advokát: J. Mazák, tajomník: M. Aleksejev, referent, so zreteľo
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 13. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Únie – Článok 20 ZFEÚ – Štátny príslušník tretieho štátu, ktorý má vo svojej starostlivosti maloleté dieťa, ktoré je občanom Únie – Právo na pobyt v členskom štáte, ktorého štátnym príslušníkom je dieťa – Odsúdenie rodiča dieťaťa za trestný čin – Rozhodnutie o vyhostení rodiča, v dôsledku ktorého je nepriamo vyhostené dotknuté dieťa“ Vo veci C‑304/14,
Účastníci konania Vo veci C‑109/01, ktorej predmetom je návrh podaný podľa článku 234 ES, ktorým Immigration Appeal Tribunal (Spojené kráľovstvo) navrhuje, aby Súdny dvor v súvislosti s konaním pred týmto vnútroštátnym súdom medzi: Secretary of State for the Home Department a Hacene Akrich, rozhodol v prejudiciálnom konaní o výklade práva Spoločenstva v oblasti voľného pohybu osôb a práva na pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, manžela štátneho príslušníka členského štátu, SÚDNY DVOR v 
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 16. januára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členského štátu – Hrozba pre verejný poriadok a národnú bezpečnosť – Smernica 2008/115/ES – Článok 6 ods. 2 – Rozhodnutie o návrate – Zákaz vstupu na územie členských štátov – Záznam odmietnutia vstupu do schengenského priestoru – Štátny príslušník, ktorý má platné povolenie na pobyt vydané iným člen
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. „Byť cudzincom je trestný čin? My si to nemyslíme.“ 2. To sú záverečné slová „spoločného čiastočne nesúhlasného stanoviska“, ktoré zaujali šiesti sudcovia Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) v prelomovej veci Saadi v. Spojené kráľovstvo.(2) 3. Agentúra Európskej únie pre základné práva sa rovnako domnieva, že „samotná skutočnosť, že človek je nelegálnym migrantom, by sa nikdy nemala považovať za dostatočný dôvod na jeho zaistenie.“(3)
Účastníci konania Vo veci C‑571/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale di Bolzano (Taliansko) z 24. novembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 7. decembra 2010, ktorý súvisí s konaním: Servet Kamberaj proti Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano, za účasti: Associazione Porte Aperte/Offene Türen, Human Rights
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 13. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Únie – Články 20 a 21 ZFEÚ – Smernica 2004/38/ES – Právo štátneho príslušníka tretieho štátu, ktorý má záznam v registri trestov, na pobyt v členskom štáte – Rodič, ktorý má vo výlučnej starostlivosti dve maloleté deti, občanov Únie – Prvé dieťa, ktoré má štátnu príslušnosť členského štátu pobytu – Druhé dieťa, ktoré má štátnu príslušnosť iného členského štátu
MENU