Nájdené rozsudky pre výraz: Vykonanie skúšky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

50 dokumentov
10 dokumentov
178 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Pracovníci – Uznávanie diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov – Smernica 89/48 [Smernica Rady 89/48, článok 1 písm. a)] Summary Na ustanovenia smernice Rady 89/48 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov sa na účely prístupu k regulovanému povolaniu v hostit
Účastníci konania Vo veci C‑359/09, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Fővárosi Ítélőtábla (Maďarsko) z 23. júna 2009 a doručený Súdnemu dvoru 7. septembra 2009, ktorý súvisí s konaním: Donat Cornelius Ebert proti Budapesti Ügyvédi Kamara, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory J.‑C. Bonichot, sudcovia K. Schiemann, L. Bay Larsen (spravodajca), C. Toader a A. Prechal, generálny advokát: P. Cruz Villalón,
Účastníci Vo veci C‑595/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Taliansko) zo 4. októbra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 19. decembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Loredana Napoli proti Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia E. Levits, M. Berger, S. Rodin a F. Biltg
Opinion of the Advocate-General 1. Ak držiteľ diplomu získaného v inom členskom štáte podá na príslušné orgány členského štátu žiadosť o povolenie vykonávať povolanie, ku ktorému je prístup podmienený vlastníctvom diplomu, môžu tieto orgány obmedziť rozsah nimi vydaného povolenia iba na činnosti tohto povolania, na ktoré sa vzťahuje diplom, ktorého je žiadateľ držiteľom, podľa právnej úpravy platnej v členskom štáte pôvodu a vylúčiť ďalšie činností, ktoré tvoria uvedené povolanie podľa právnej ú
Opinion of the Advocate-General I – Úvodné poznámky 1. Táto vec sa týka prístupu k povolaniu riaditeľa dobrovoľných predajov hnuteľných vecí na verejných dražbách vo Francúzsku a súčasne uznania diplomu „Bachelor of Arts in Fine Arts Valuation“ získaného v Spojenom kráľovstve. Je teda položená otázka uplatniteľnosti smernice Rady 92/51/EHS z 18. júna 1992 o druhom všeobecnom systéme uznávania odborného vzdelania a prípravy, ktorou sa dopĺňa smernica 89/48/EHS(2) alebo smernice Rady 89/48/EHS z 
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Smernica 89/106 B – Smernica 89/686 C – Rozhodnutie 93/465 III – Európska norma 795 IV – Skutkový stav a návrh na začatie prejudiciálneho konania V – Konanie na Súdnom dvore VI – Tvrdenia účastníkov konania A – O prvej prejudiciálnej otázke B – O druhej prejudiciálnej otázke C – O tretej prejudiciálnej otázke D – O štvrtej prejudiciálnej otázke E – O piatej prejudiciálnej otázke F – O šiestej prejudiciálnej otázke G – O siedmej
MENU