Nájdené rozsudky pre výraz: zákaz hazardných hier

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Sloboda usadiť sa – Obmedzenia (Články 43 ES a 46 ES) 2. Slobodné poskytovanie služieb – Sloboda usadiť sa – Vnútroštátna právna úprava týkajúca sa koncesií na prevádzkovanie herní (Články 43 ES a 49 ES) Summary 1. Článok 43 ES sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá vyhradzuje prevádzkovanie hazardných hier v herniach výlučne subjektom so sídlom na území tohto členského štátu. Povinnosť uložená držiteľom koncesií na prevádzkovanie herní m
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V neharmonizovanom odvetví, akým je odvetvie hier, v ktorom si každý z členských štátov zachováva inú právnu úpravu, ktorej jediným spoločným prvkom je existencia opatrení na monitorovanie vývoja činnosti, je pre súd Spoločenstva veľkou výzvou nájsť spoločný priestor umožňujúci určité dodržiavanie slobôd zakotvených v Zmluve ES. 2. Vplyv nových technológií robí tento právny problém oveľa zložitejším. Vďaka novým komunikačným prostriedkom nemusia amaté
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejudiciálne otázky, ktoré položil Landesgericht Linz (Rakúsko), opäť zameriavajú pozornosť Súdneho dvora na vzťah medzi slobodami Spoločenstva a legislatívnou politikou jednotlivých členských štátov v oblasti hazardných hier. 2. V rámci už existujúcej judikatúry sa Súdny dvor bude v tomto prípade zaoberať súladom vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá vyhradzuje prevádzkovanie hazardných hier v herniach výlučne akciovým spoločnostiam majúcim svoje sídl
Opinion of the Advocate-General 1. Už od kľúčového rozsudku vydaného vo veci Simmenthal(2) v práve EÚ platí, že „každý vnútroštátny súd, ktorý v rámci svojej právomoci rozhoduje o spore, je povinný v plnej miere uplatňovať právo [EÚ] a chrániť práva, ktoré toto právo priznáva jednotlivcom, a v súlade s tým musí vylúčiť uplatnenie akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré je s ním v rozpore, bez ohľadu na to, či bolo prijaté pred právnou úpravou [EÚ] alebo po nej“. Taká povinnosť vyplýv
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Súdny dvor má v tomto prípade za úlohu objasniť vzťah medzi ochranou údajov a slobodou tlače, respektíve slobodou médií. Pri prijímaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(2) (ďalej len „smernica o ochrane osobných údajov“) sa vedelo o možnom konflikte medzi týmito dvomi základnými právami, a členské štáty preto dostali v článku 9 za úlo
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod A – Všeobecný úvod B – Lotériové a hazardné hry 1. Veľká škála hier 2. Značný hospodársky význam 3. Činnosť, ktorá v sebe zahŕňa vážne nebezpečenstvá 4. Činnosť, ktorá je prísne upravená členskými štátmi 5. Dosah nových komunikačných prostriedkov II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva 1. Sekundárne právo a) Neexistencia právnych predpisov, ktoré by osobitne upravovali hazardné hry b) Smernica 98/34 2. Primárne právo a jeho výklad a) Zmluva b) Judi
MENU