Nájdené rozsudky pre výraz: Žaloba o neplatnosť podaná fyzickou alebo právnickou osobou

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 41
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Účastníci Vo veci C‑133/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 29. februára 2012, Stichting Woonlinie, so sídlom vo Woudricheme (Holandsko), Stichting Allee Wonen, so sídlom v Roosendaale (Holandsko), Woningstichting Volksbelang, so sídlom vo Wijk bij Duursted (Holandsko), Stichting WoonInvest, so sídlom v Leidschendame‑Voorburgu (Holandsko), Stichting Woonstede, so sídlom v Ede (Holandsko), v zastúpení: P. Glazener a E. Henny, advocat
Keywords 1. Konanie – Prípustnosť – Povinnosť žalovaného namietať proti prípustnosti formou samostatného podania – Neexistencia – Možnosť vysloviť vo svojom vyjadrení k žalobe pochybnosti o prípustnosti (Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, články 113 a 114 ods. 1) 2. Žaloba o neplatnosť – Záujem na konaní – Nevyhnutnosť skutočne existujúceho záujmu – Posúdenie v čase podania žaloby – Záujem vzťahujúci sa na budúce a neisté situácie – Vylúčenie (Článok 87 ods. 1 ES, článok 88 ods. 3 ES a člá
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Záujem na konaní – Zánik na základe skutočnosti, ktorá nastala po podaní žaloby – Zastavenie konania 2. Žaloba o neplatnosť – Záujem na konaní – Rozhodnutie Komisie priznávajúce negatívny atest podľa ustanovení o hospodárskej súťaži – Návrh na čiastočné zrušenie ustanovenia dohody priznávajúcej atest – Zrušenie dotknutého ustanovenia v priebehu konania – Absencia skutočne existujúceho záujmu pokračovať v konaní – Záujem vzťahujúci sa na budúce a neisté situácie
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Záujem na konaní (Článok 233 ES) 2. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú (Článok 230 štvrtý odsek ES; nariadenie Komisie č. 2015/2005) 3. Európske spoločenstvá – Súdne preskúmanie zákonnosti aktov inštitúcií – Všeobecne platné akty (Článok 230 štvrtý odsek ES, články 234 ES, 235 ES, 241 ES a článok 288 druhý odsek ES) Summary 1. Prípustnosť žaloby o neplatnosť podanej fyzickou alebo právnickou
Keywords Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Záujem na konaní – Žaloba proti rozhodnutiu Komisie v oblasti štátnej pomoci (Článok 230 štvrtý odsek ES) Summary Žaloba o neplatnosť podaná fyzickou alebo právnickou osobou je prípustná len v rozsahu, v akom má žalobca záujem na zrušení napadnutého aktu. Predpokladom takéhoto záujmu je, že samotné zrušenie napadnutého aktu je spôsobilé vyvolať právne následky a že žaloba môže svojím výsledkom priniesť prospech účastníkovi kon
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Podmienky prípustnosti – Záujem na konaní – Preskúmanie súdom bez návrhu (Článok 230 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 113) 2. Žaloba o neplatnosť – Záujem na konaní – Nevyhnutnosť skutočne existujúceho záujmu – Rozhodnutie Komisie konštatujúce nezlučiteľnosť pomoci so spoločným trhom a nariaďujúce jej vrátenie – Príjemcovia pomoci, ktorých sa netýkajú vymáhajúce vnútroštátne opatrenia – Záujem založený na budúcom a neistom rozhodnutí Komisie –
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Záujem na konaní – Nevyhnutnosť skutočne existujúceho záujmu – Rozhodnutie Komisie konštatujúce nezlučiteľnosť pomoci so spoločným trhom a nariaďujúce jej vrátenie (Článok 230 ES) 2. Pomoc poskytovaná štátmi – Rozhodnutie Komisie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania o štátnom opatrení – Dočasná povaha posúdenia vykonaného Komisiou – Povinnosť Komisie dostatočne vymedziť rámec svojho zisťovania (Článok 88 ods. 2 ES; nariadenie Rady č. 659/1999, článo
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Žaloba profesijného združenia na ochranu a zastupovanie svojich členov (Článok 230 štvrtý odsek ES) 2. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Záujem na konaní – Žaloba proti rozhodnutiu Komisie v oblasti štátnej pomoci (Článok 230 štvrtý odsek ES) Summary 1. Žaloby podané združeniami poverenými ochranou kolektívnych záujmov svojich členov sú prípustné v troch situ
Opinion of the Advocate-General 1. Odvolatelia sú majiteľmi plavidiel, ktoré boli súčasťou írskej rybárskej flotily. Na Súde prvého stupňa sa domáhali zrušenia rozhodnutia 2003/245/ES(2) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým Komisia zamietla ich žiadosti o zvýšenie „bezpečnej tonáže“(3) ich plavidiel. 2. V rozsudku, proti ktorému smeruje odvolanie(4), Súd prvého stupňa rozhodol, že odvolatelia nemajú záujem na konaní, keďže ku dňu prijatia napadnutého rozhodnutia nepristúpili k stavbe dotk
MENU