Nájdené rozsudky pre výraz: žiadosť o oslobodenie od pokuty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Účastníci Vo veci T‑558/08, Eni SpA, so sídlom v Ríme (Taliansko), v zastúpení: M. Siragusa, D. Durante, G. Rizza, S. Valentino a L. Bellia, advokáti, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: F. Castillo de la Torre a V. Di Bucci, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je najmä návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2008) 5476 v konečnom znení z 1. októbra 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.181 – Sviečkové vosky), ako a
Účastníci Vo veci C‑227/14 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 7. mája 2014, LG Display Co. Ltd, so sídlom v Soule (Južná Kórea), LG Display Taiwan Co. Ltd, so sídlom v Taipei (Taiwan), v zastúpení: A. Winckler a F.‑C. Laprévote, advokáti, odvolateľky, ďalší účastník konania: Európska komisia, v zastúpení: F. Ronkes Agerbeek a P. Van Nuffel, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalovaná v prvostupňovom konaní
Účastníci Vo veci T‑418/10, voestalpine AG, so sídlom v Linzi (Rakúsko), voestalpine Wire Rod Austria GmbH, predtým voestalpine Austria Draht GmbH, so sídlom v Sankt Peter‑Freienstein (Rakúsko), v zastúpení: A. Ablasser‑Neuhuber, G. Fussenegger, U. Denzel a M. Mayer, advokáti, žalobkyne, proti Európskej komisii, v zastúpení: R. Sauer, V. Bottka a C. Hödlmayr, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Van der Hout, advokát, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie a zmenu rozhodnut
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Spoločnosti Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, Repsol Pretróleo, SA a Repsol SA (ďalej len „Repsol a i.“) svojím odvolaním navrhujú, aby Súdny dvor zrušil rozsudok Repsol Lubricantes y Especialidades a i./Komisia (T‑496/07, ďalej len „napadnutý rozsudok“)(2), ktorým Všeobecný súd zamietol ich žaloby o neplatnosť rozhodnutia Komisie K(2007) 4441 v konečnom znení(3) (ďalej len „sporné rozhodnutie“), ako aj ich subsidiárny návrh na zníženie pokuty,
Účastníci Vo veci T‑104/13, Toshiba Corp., so sídlom v Tokiu (Japonsko), v zastúpení: J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz a P. Berghe, advokáti, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: A. Biolan, V. Bottka a M. Kellerbauer, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2012) 8839 final z 5. decembra 2012, týkajúceho sa konania podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.437 – Elektrónky pre obrazovky televízo
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 29. februára 2016 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Medzinárodné letecké špeditérske služby – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ – Určenie cien – Príplatky a systémy stanovovania cien s vplyvom na konečnú cenu – Dôkazy obsiahnuté v žiadosti o oslobodenie od pokuty – Ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi – Pravidlá profesijnej etiky týkajúce sa povinnosti lojálnosti a zákazu dvojitého zas
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 16. júna 2016 (*) „Odvolanie – Hospodárska súťaž – Článok 81 ES – Kartely – Trhy s práškovým a granulovaným acetylidom vápenatým, ako aj s granulovaným horčíkom vo významnej časti Európskeho hospodárskeho priestoru – Určenie cien, rozdelenie trhov a výmena informácií – Zodpovednosť materskej spoločnosti za porušenia pravidiel hospodárskej súťaže jej dcérskymi spoločnosťami – Rozhodujúci vplyv uplatňovaný materskou spoločnosťou
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 16. júna 2016 (*) „Odvolanie – Hospodárska súťaž – Kartely – Článok 81 ES – Trhy s práškovým a granulovaným acetylidom vápenatým, ako aj s granulovaným horčíkom vo významnej časti Európskeho hospodárskeho priestoru – Určenie cien, rozdelenie trhov a výmena informácií – Nariadenie (ES) č. 773/2004 – Články 12 a 14 – Právo byť vypočutý – Vypočúvanie bez prítomnosti ostatných strán“ Vo veci C‑154/14P, ktorej pre
MENU