Nájdené rozsudky pre výraz: žiadosť o oslobodenie od pokuty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 29. februára 2016 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Medzinárodné letecké špeditérske služby – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ – Určenie cien – Príplatky a systémy stanovovania cien s vplyvom na konečnú cenu – Dôkazy obsiahnuté v žiadosti o oslobodenie od pokuty – Ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi – Pravidlá profesijnej etiky týkajúce sa povinnosti lojálnosti a zákazu dvojitého zas
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Spoločnosti Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, Repsol Pretróleo, SA a Repsol SA (ďalej len „Repsol a i.“) svojím odvolaním navrhujú, aby Súdny dvor zrušil rozsudok Repsol Lubricantes y Especialidades a i./Komisia (T‑496/07, ďalej len „napadnutý rozsudok“)(2), ktorým Všeobecný súd zamietol ich žaloby o neplatnosť rozhodnutia Komisie K(2007) 4441 v konečnom znení(3) (ďalej len „sporné rozhodnutie“), ako aj ich subsidiárny návrh na zníženie pokuty,
Účastníci Vo veci C‑227/14 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 7. mája 2014, LG Display Co. Ltd, so sídlom v Soule (Južná Kórea), LG Display Taiwan Co. Ltd, so sídlom v Taipei (Taiwan), v zastúpení: A. Winckler a F.‑C. Laprévote, advokáti, odvolateľky, ďalší účastník konania: Európska komisia, v zastúpení: F. Ronkes Agerbeek a P. Van Nuffel, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalovaná v prvostupňovom konaní
Účastníci Vo veci C‑365/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 31. júla 2012, Európska komisia, v zastúpení: B. Smulders, P. Costa de Oliveira a A. Antoniadis, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, odvolateľka, ďalší účastníci konania: EnBW Energie Baden‑Württemberg AG, so sídlom v Karlsruhe (Nemecko), v zastúpení: A. Hahn a A. Bach, Rechtsanwälte, žalobkyňa v prvostupňovom konaní, Švédske kráľovstvo, v zastú
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 16. júna 2016 (*) „Odvolanie – Hospodárska súťaž – Kartely – Článok 81 ES – Trhy s práškovým a granulovaným acetylidom vápenatým, ako aj s granulovaným horčíkom vo významnej časti Európskeho hospodárskeho priestoru – Určenie cien, rozdelenie trhov a výmena informácií – Nariadenie (ES) č. 773/2004 – Články 12 a 14 – Právo byť vypočutý – Vypočúvanie bez prítomnosti ostatných strán“ Vo veci C‑154/14P, ktorej pre
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 16. júna 2016 (*) „Odvolanie – Hospodárska súťaž – Článok 81 ES – Kartely – Trhy s práškovým a granulovaným acetylidom vápenatým, ako aj s granulovaným horčíkom vo významnej časti Európskeho hospodárskeho priestoru – Určenie cien, rozdelenie trhov a výmena informácií – Zodpovednosť materskej spoločnosti za porušenia pravidiel hospodárskej súťaže jej dcérskymi spoločnosťami – Rozhodujúci vplyv uplatňovaný materskou spoločnosťou
Účastníci konania Vo veci T‑404/08, Fluorsid SpA, so sídlom v Assemini (Taliansko), Minmet financing Co., so sídlom v Lausanne (Švajčiarsko), v zastúpení: L. Vasques a F. Perego, advokáti, žalobkyne, proti Európskej komisii, v zastúpení: V. Di Bucci, C. Cattabriga a K. Mojzesowicz, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2008) 3043 z 25. júna 2008 v konaní podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (COMP/39.180 – Fluorid hlinitý), tý
Účastníci konania Vo veci T‑406/08, Industries chimiques du fluor (ICF), so sídlom v Tunise (Tunisko), v zastúpení: pôvodne M. van der Woude a T. Hennen, neskôr P. Wytinck a D. Gillet, advokáti, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: É. Gippini Fournier, K. Mojzesowicz a N. von Lingen, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2008) 3043 z 25. júna 2008 v konaní podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (COMP/39.180 – Fluorid
Účastníci Vo veci T‑540/08, Esso Société anonyme française, so sídlom v Courbevoie (Francúzsko), Esso Deutschland GmbH, so sídlom v Hamburgu (Nemecko), ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA, so sídlom v Antverpách (Belgicko), Exxon Mobil Corp., so sídlom vo West Trentone, New Jersey (Spojené štáty), v zastúpení: R. Subiotto, QC, R. Snelders, L.‑P. Rudolf a M. Piergiovanni, advokáti, žalobkyne, proti Európskej komisii, v zastúpení: F. Castillo de la Torre, splnomocnený zástupca, za právnej p
MENU