Nájdené rozsudky pre výraz: žiadosť o oslobodenie od pokuty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Účastníci Vo veci T‑540/08, Esso Société anonyme française, so sídlom v Courbevoie (Francúzsko), Esso Deutschland GmbH, so sídlom v Hamburgu (Nemecko), ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA, so sídlom v Antverpách (Belgicko), Exxon Mobil Corp., so sídlom vo West Trentone, New Jersey (Spojené štáty), v zastúpení: R. Subiotto, QC, R. Snelders, L.‑P. Rudolf a M. Piergiovanni, advokáti, žalobkyne, proti Európskej komisii, v zastúpení: F. Castillo de la Torre, splnomocnený zástupca, za právnej p
Účastníci Vo veci T‑541/08, Sasol, so sídlom v Rosebanku (Južná Afrika), Sasol Holding in Germany GmbH, so sídlom v Hamburgu (Nemecko), Sasol Wax International AG, so sídlom v Hamburgu, Sasol Wax GmbH, so sídlom v Hamburgu, v zastúpení: W. Bosch, U. Denzel, C. von Köckritz, advokáti, žalobkyne, proti Európskej komisii, v zastúpení: F. Castillo de la Torre a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci M. Gray, advokát, žalovanej, ktorej predmetom je najmä návrh na čiastočné zrušeni
Účastníci Vo veci T‑543/08, RWE AG, so sídlom v Essene (Nemecko), RWE Dea AG, so sídlom v Hamburgu (Nemecko), v zastúpení: C. Stadler, M. Röhrig a S. Budde, advokáti, žalobkyne, proti Európskej komisii, v zastúpení: A. Antoniadis a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je v prvom rade návrh na zrušenie článkov 1 a 2 rozhodnutia Komisie K(2008) 5476 v konečnom znení z 1. októbra 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.181
Účastníci Vo veci T‑68/09, Soliver NV, so sídlom v Roulers (Belgicko), v zastúpení: H. Gilliams, J. Bocken a T. Baumé, avocats, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: A. Bouquet, M. Kellerbauer a F. Ronkes Agerbeek, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2008) 6815 v konečnom znení z 12. novembra 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.125 – Autosklo), zmeneného a doplneného rozhod
Účastníci Vo veci T‑558/08, Eni SpA, so sídlom v Ríme (Taliansko), v zastúpení: M. Siragusa, D. Durante, G. Rizza, S. Valentino a L. Bellia, advokáti, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: F. Castillo de la Torre a V. Di Bucci, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je najmä návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2008) 5476 v konečnom znení z 1. októbra 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.181 – Sviečkové vosky), ako a
Účastníci Vo veci C‑227/14 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 7. mája 2014, LG Display Co. Ltd, so sídlom v Soule (Južná Kórea), LG Display Taiwan Co. Ltd, so sídlom v Taipei (Taiwan), v zastúpení: A. Winckler a F.‑C. Laprévote, advokáti, odvolateľky, ďalší účastník konania: Európska komisia, v zastúpení: F. Ronkes Agerbeek a P. Van Nuffel, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalovaná v prvostupňovom konaní
Účastníci Vo veci T‑418/10, voestalpine AG, so sídlom v Linzi (Rakúsko), voestalpine Wire Rod Austria GmbH, predtým voestalpine Austria Draht GmbH, so sídlom v Sankt Peter‑Freienstein (Rakúsko), v zastúpení: A. Ablasser‑Neuhuber, G. Fussenegger, U. Denzel a M. Mayer, advokáti, žalobkyne, proti Európskej komisii, v zastúpení: R. Sauer, V. Bottka a C. Hödlmayr, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Van der Hout, advokát, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie a zmenu rozhodnut
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Spoločnosti Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, Repsol Pretróleo, SA a Repsol SA (ďalej len „Repsol a i.“) svojím odvolaním navrhujú, aby Súdny dvor zrušil rozsudok Repsol Lubricantes y Especialidades a i./Komisia (T‑496/07, ďalej len „napadnutý rozsudok“)(2), ktorým Všeobecný súd zamietol ich žaloby o neplatnosť rozhodnutia Komisie K(2007) 4441 v konečnom znení(3) (ďalej len „sporné rozhodnutie“), ako aj ich subsidiárny návrh na zníženie pokuty,
Účastníci Vo veci T‑104/13, Toshiba Corp., so sídlom v Tokiu (Japonsko), v zastúpení: J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz a P. Berghe, advokáti, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: A. Biolan, V. Bottka a M. Kellerbauer, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2012) 8839 final z 5. decembra 2012, týkajúceho sa konania podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.437 – Elektrónky pre obrazovky televízo
MENU