Nájdené rozsudky pre výraz: zrušenie registrácie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

116 dokumentov
13 dokumentov
282 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Činnosť vykonávaná jednotlivcom, akou je činnosť súdneho exekútora, nie je oslobodená od DPH iba z dôvodu, že pozostáva z uskutočňovania úkonov, ktoré patria do právomoci orgánov verejnej moci. Aj za predpokladu, že súdny exekútor pri výkone svojej funkcie také úkony uskutočňuje, nevykonáva podľa právnej úpravy svoju činnosť vo forme orgánu riadiaceho sa verejným právom, keďže nie je integrovaný do organizácie verejnej správy, ale vo forme nezávislej hospodárskej činnosti uskutočňovanej v rámci slobodného povolania, a preto sa na neho nemôže vzťahovať oslobodenie stanovené v článku 4 ods. 5 pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑456/07, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (Slovensko) z 24. mája 2007 a doručený Súdnemu dvoru 9. októbra 2007, ktorý súvisí s konaním: Karol Mihal proti Daňovému úradu Košice V, SÚDNY DVOR (siedma komora), v zložení: predseda siedmej komory U. Lõhmus, sudcovia J. Klučka a A. Arabadjiev (spravodajca), generálny advokát: D. Ruiz‑Jarabo Colomer, tajomník: R. Grass,
Účastníci konania Vo veci C‑457/10 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie podané 15. septembra 2010, AstraZeneca AB , so sídlom v Södertälje (Švédsko), AstraZeneca plc , so sídlom v Londýne (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: M. Brealey, QC, M. Hoskins, QC, D. Jowell, barrister, a F. Murphy, solicitor, odvolateľky, ďalší účastníci konania: Európska komisia , v zastúpení: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier a J. Bourke, splnomocnení zástupcov
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 26. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Regionálna daň z veľkých obchodných prevádzok – Sloboda usadiť sa – Ochrana životného prostredia a územné plánovanie – Štátna pomoc – Selektívne opatrenie“ Vo veciach C‑234/16 a C‑235/16, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Tribunal Supremo (Najvyšší súd, Španielsko) z 10. a 11. marca 2016 a doručené Súdnemu
Keywords 1. Životné prostredie – Zneškodňovanie odpadov – Smernica 2000/53 – Vozidlá po dobe životnosti – Definície (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53, článok 2 bod 13 a článok 8 ods. 3) 2. Životné prostredie – Zneškodňovanie odpadov – Smernica 2000/53 – Vozidlá po dobe životnosti – Zber (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53, článok 5 ods. 3) 3. Životné prostredie – Zneškodňovanie odpadov – Smernica 2000/53 – Vozidlá po dobe životnosti – Zber (Smernica Európskeho parlam
Keywords 1. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Predmet konania – Určenie počas konania pred podaním žaloby – Spresnenie pôvodných výhrad v návrhu na začatie konania – Prípustnosť (Článok 226 ES) 2. Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia – Odvetvie stavebníctva (Článok 49 ES) Summary 1. Skutočnosť, že Komisia vo svojej žalobe podrobne uviedla tvrdenia na podporu svojich návrhov týkajúcich sa uvedeného nesplnenia povinnosti, na ktoré už vo všeobecnosti upozornila vo výzve a v odôvodneno
Keywords 1. Konanie – Žiadosť o dôverné zaobchádzanie – Kritériá 2. Hospodárska súťaž – Dominantné postavenie – Relevantný trh – Vymedzenie – Funkcia (Článok 82 ES; oznámenie Komisie 97/C 372/03, body 2 a 7) 3. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Rozhodnutie Komisie, ktorým sa konštatuje porušenie – Rozhodnutie, ktoré si vyžaduje komplexné hospodárske alebo technické posúdenie – Súdne preskúmanie – Hranice (Články 81 ES a 82 ES) 4. Hospodárska súťaž – Dominantné postavenie – Relevantný tr
MENU