Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1092457
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63945
USSR: 34960
NSČR: 122249
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422360
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
19.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: absencia dôkazov


Približný počet výsledkov: 30 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absencia dôkazov
  • absencia nájdené 7833 krát v 5491 dokumentoch
  • dokaz nájdené 74358 krát v 16453 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 56 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 34 dokumentov
Krajské súdy SR 180 dokumentov


Právna veta: Konanie o priestupkoch treba v podstate považovať za trestné konanie s aplikáciou tých základných zásad, ktoré sú pre trestné konanie neopomenuteľné. Ide najmä o zásadu prezumpcie neviny, ako aj o právo stíhanej osoby slobodne sa rozhodnúť o tom, akým spôsobom sa bude počas konania, resp. v tom-ktorom štádiu konania obhajovať. Súčasťou uvedeného oprávnenia je aj slobodné rozhodnutie o tom, či a v akom rozsahu sa stíhaná osoba bude vyjadrovať k obvineniu, ktorému čelí. Rozhodnutie stíhanej osoby o týchto otázkach tvorí zároveň súčasť procesno-právnej zodpovednosti stíhanej osoby za výsledok ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nikdy viac neodvolával. V ďalšom konaní (počnúc od odvolania proti rozhodnutiu okresného inšpektorátu) formuloval už svoju obranu tak, že vytýkal absenciu dôkazov preukazujúcich, že vozidlo zaparkoval on.   Keďže sťažovateľ sa rozhodol brániť uvedeným spôsobom, nebolo možné vytýkať správnym orgánom, ale ani všeobecným .
Právna veta: Podľa zistenia ústavného súdu sa najvyšší súd argumentáciou sťažovateľa predloženou v jeho dovolaní (argumentácia sťažovateľa bola obdobná ako jeho námietky predložené v sťažnosti adresovanej ústavnému súdu) vo svojom uznesení zo 17. septembra 2014 zaoberal a riadne sa s ňou vo svojom rozhodnutí vysporiadal. Najvyšší súd predovšetkým zdôraznil, že dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok slúži predovšetkým na nápravu právnych vád právoplatných rozhodnutí a konania, ktoré ich vydaniu predchádzalo, avšak správn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   zisteného   skutkového   stavu   je   teda   dovolací   súd   povinný prezumovať. Namietanie   iných   skutočností,   ako   spochybňovanie   vyhodnotenia   vykonaného dokazovania,   iné   hodnotenie   skutku   (absencia   dôkazov   preukazujúca   vinu   obvinených, chýbajúca vedomosť o prejednaní protokolu o daňovej kontrole s neoprávnenou osobou, systém   prideľovania   daňových   kontrol,   nesprávne   hodnotenie .
Právna veta: Ani dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. h) Tr. por. nie je naplnený tým, že obvineným nebol uložený trest za použitia § 40 Tr. zák., v dôsledku čoho uložený trest má byť neprimeraný, lebo pokiaľ súd nevyužil moderačné oprávnenie podľa uvedených ustanovení a trest vymeral v rámci nezníženej trestnej sadzby, nemožno tvrdiť, že trest bol uložený mimo trestnú sadzbu stanovenú Trestným zákonom za trestný čin, z ktorého boli obvinení uznaní za vinných. Nepoužitie ustanovenia o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody nezakladá žiadny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   zisteného   skutkového   stavu   je   teda   dovolací   súd   povinný prezumovať. Namietanie   iných   skutočností,   ako   spochybňovanie   vyhodnotenia   vykonaného dokazovania,   iné   hodnotenie   skutku   (absencia   dôkazov   preukazujúca   vinu   obvinených, chýbajúca vedomosť o prejednaní protokolu o daňovej kontrole s neoprávnenou osobou, systém   prideľovania   daňových   kontrol,   nesprávne   hodnotenie .
Právna veta: Za návodcu možno považovať toho, kto úmyselne v inom (trestne zodpovednom) vzbudí rozhodnutie spáchať konkrétny trestný čin, ktorý dospel aspoň do štádia pokusu. Trestný čin musí byť v návode konkretizovaný aspoň jeho hlavnými rysmi. Štylizácia skutkovej vety okresným súdom evokuje, že to bol obžalovaný , ktorý mal navrhnúť sťažovateľovi splatiť svoj dlh konaním napĺňajúcim znaky skutkovej podstaty trestného činu sprenevery. Z ďalšieho znenia skutkovej vety možno s použitím elementárnych prvkov logiky vyvodiť, že návodu sa predsa len mal dopustiť sťažovateľ (lízingovým nájomcom osobného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ani zmienka čo i len jednou vetou. Pritom ich obsah a vplyv na výsledok konania je zásadný v tom, že absencia dôkazu o vine môže viesť jedine k oslobodeniu, nie k odsúdeniu.“. Sťažovateľ uvádza, že nedostatkom rozhodnutia súdu druhého stupňa bolo už .
... dôvodu, že sudca okresného súdu, keď ho bral do väzby, „vec náležite nepreštudoval, spokojil sa s tvrdením prokurátora preto pri absencii dôkazov si pomohol diskrimináciou. (...) V uznesení súdu o vzatí do väzby sa dôvody kolúznej väzby odôvodňujú veľmi hmlisto a paušálne. Sudca .
... vytýčený termín pojednávania na 30. 1. 2003. 21. 1. 2003 vyjadrenie žalovaného, ktorý namieta svoju pasívnu legitimáciu, predmet žaloby a absenciu dôkazov. 30. 1. 2003 meritórny rozsudok vo veci. Rozsudok vypravený dňa 6. 5. 2003. 29. 5. 2003 odvolanie žalovaného proti rozsudku .
... . Hoci súdny systém v každej vyspelej spoločnosti musí vďaka nezávislosti, nestrannosti a nezaujatosti samotných sudcov fungovať spravodlivo, v danom prípade absencia dôkazov o vine sa nahrádza narýchlo zvolanými tlačovými konferenciami, na ktorých sa verejnosti nič nedokazujúce prezentujú fakty. Už samotným uznesením z .
... , že za vadu návrhu nemožno považovať jeho vecné nedostatky spočívajúce v absencii tvrdení rozhodných pre úspešnosť uplatneného nároku a v absencii dôkazov na preukázanie týchto tvrdení. Neúplný okruh účastníkov konania nie je vadou podania, ale ide o vecnú stránku uplatneného nároku, ktorej .
... ods. 2 sa obligatórne prihliada na príčiny rozvratu. Pokiaľ Ústavný súd nad rámec odôvodnenia nálezu prezentoval názor, že v prípade absencie dôkazu o tom, či navrhovateľka pred podaním návrhu požiadala bývalého manžela o príspevok, resp. či sa s bývalým manželom pokúsila o .
... malo dôjsť v dôsledku toho, že okresný súd ani krajský súd sa v predmetnom konaní „nevysporiadali s absenciou dôkazov a nevyhotovenie potrebného techniko-materiálneho zabezpečenia dôkazov“.   Keďže sťažovateľ v rámci sťažnosti žiadal aj o možnosť doplnenia ... 1 To 55/2012. Podľa vyzvania a potreby Ústavného súdu SR doplním konkrétne pochybenie súdov, nevysporiadanie sa s absenciou dôkazov a nevyhodnotenia potrebného technicko-materiálneho zabezpečenia.“   II.   Podľa § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.