SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154249
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
27.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: absolútne neplatný právny úkon


Približný počet výsledkov: 256 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absolútne neplatný právny úkon
  • absolutny nájdené 8565 krát v 4685 dokumentoch
  • platny nájdené 15116 krát v 6386 dokumentoch
  • pravny nájdené 544322 krát v 31786 dokumentoch
  • ukon nájdené 85465 krát v 17985 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 628 dokumentov
Krajské súdy SR 4340 dokumentov


... neplatnosť sa nemôže napraviť dodatočným schválením a nemôže byť konvalidovaná ani dodatočným odpadnutím dôvodu neplatnosti. Plnenie, ku ktorému došlo z absolútne neplatného právneho úkonu zakladá bezdôvodné obohatenie. Absolútna neplatnosť právneho úkonu sa nepremlčuje.“   Krajský súd sa napadnutým uznesením v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením .
... dlhu povinnej voči oprávnenému, je pre obchádzanie zákona neplatným právnym úkonom a uznanie dlhu na základe takto udeleného splnomocnenia je absolútne neplatným právnym úkonom. Podľa § 44 ods.7 Exekučného poriadku oprávnený môže kedykoľvek v priebehu exekučného konania aj bez uvedenia dôvodu podať na .
... rozhodcovský rozsudok uložil plnenie záväzku z absolútne neplatného právneho úkonu, inými slovami, všeobecný súd zistil nedostatok v rozhodcovskom konaní, ktorý spočíva v tom, že rozhodcovský súd ... súd v odôvodnení svojho rozhodnutia dostatočným spôsobom ozrejmil, z akých dôvodov považoval zmluvu o revolvingovom úvere za absolútne neplatný právny úkon (v rozpore s dobrými mravmi), a vzhľadom na uvedené dospel k záveru, že exekučný titul – .
... priamo zo zákona vyvoláva tie dôsledky, že sa naň hľadí ako keby nebol urobený a nie je možné ho konvalidovať. Absolútne neplatný právny úkon nespôsobuje žiadne právne následky...“. Takto formulované názory konajúcich všeobecných súdov dostatočne odôvodňujú, prečo nebolo možné akceptovať po právnej stránke okolnosti .
... sťažovateľ uzatvoril so správcom konkurznej podstaty úpadcu P. JUDr. T. K. z dôvodu, že podľa ich názoru predmetná zmluva je absolútne neplatným právnym úkonom z dôvodu, že odporuje zákonu. Odvolací súd poukázal na zákonné ustanovenie § 524 až 530 Občianskeho zákonníka, ktoré podľa jeho .
... Zmluvy o predaji časti podniku z dôvodu nesplnenia povinnosti sťažovateľky..., pričom splnenie tejto povinnosti je nemožné, nakoľko je viazané na absolútne neplatný právny úkon... Dovolací súd v rámci riešenia otázky naliehavého právneho záujmu sťažovateľky... nevzal na zreteľ všetky okolnosti, dôsledkom ktorých bolo sťažovateľkine právne .
... nedošlo k ochrane iného subjektu, ktorý bol nadobúdateľom v konaní V 237/2003 lebo tento subjekt takúto ochranu vzhľadom na absolútne neplatný právny úkon nepotreboval. ... Nie je podľa nás ústavoprávne konformné, aby bola využívaná zákonná ochrana v prípade, keď z dôvodu protiprávneho konania subjektu .
... pohľadávky, ale aj možný prechod vlastníckeho práva k majetku vo väčšej hodnote, než je výška dlhu, je absolútne neplatným právnym úkonom, oprel o rozsudky Najvyššieho súdu... a Krajského súdu v Košiciach, fotokópie ktorých predložil súdu prvého stupňa... ... je prejavom vôle žalobcu. Preto svojím obsahom odporuje zákonu a na základe ustanovenia § 39 občianskeho zákonníka je absolútne neplatným právnym úkonom.“.   6. Vo vzťahu k uzneseniu najvyššieho súdu (pozri bod 2) sťažovateľka uviedla, že „Podľa ustálenej .
... sa nikdy nedomáhal zmeny rozhodnutia, ale toho, aby rozhodnutie o jeho prepustení zo služobného pomeru bolo vyhlásené za absolútne neplatný právny úkon, keďže od počiatku neexistovali dôvody na jeho prepustenie zo služobného pomeru. Rozhodnutie riaditeľa c. ú. z 8. ... proti sťažovateľovi zastavené. Sťažovateľ tvrdil, že rozhodnutie c. ú. o jeho prepustení zo služobného pomeru je absolútne neplatným právnym úkonom z dôvodu, že trestné stíhanie bolo proti nemu zastavené. Svojím podaním zo 7. júna 2009 sa v .
... , že predmetná notárska zápisnica nespĺňa podmienky materiálne vykonateľného exekučného titulu, keďže bola spísaná na základe absolútne neplatného právneho úkonu. Postup okresného súdu, ktorý vyhlásil exekúciu za neprípustnú a následne ju zastavil, pol preto správny ... zástupcu povinný na základe svojej vôle nevybral, preto je plnomocenstvo udelené povinným Mgr. T. K. absolútne neplatným právnym úkonom. V dôsledku neplatného plnomocenstva poďte §-u 39 Občianskeho zákonníka je neplatné aj vyhlásenie Mgr. T. .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.