Nájdené rozsudky pre výraz: adhézne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 84

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

107 dokumentov
563 dokumentov
4 dokumenty
16 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 377/2023-17 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky obchodnej spoločnosti STAV 4U s. r. o., Radová 321, Zuberec, IČO 47 158 867, zastúpenej JUDr. Lukášom Schvarcom, advokátom, Slnečná 42, Bansk
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 290/2023-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky maloletej XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 251/2023-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zast
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Uplatnenie nároku na náhradu škody v adhéznom konaní nie je možné, ak bolo o nároku už rozhodnuté v civilnom procese alebo inom príslušnom konaní. Citované ustanovenie Trestného poriadku predstavuje zákonnú prekážku, ktorá bráni tomu, aby bolo možné priznať uplatnený nárok na náhradu škody v adhéznom konaní. V okolnostiach veci sťažovateľa označili konajúce súdy v zmysle označeného ustanovenia Trestného poriadku za takúto zákonnú prekážku skutočnosť, že pohľadávka zodpovedajúca škode spôsobenej sťažovateľovi trestným činom je pokrytá notárskou zápisnicou o uznaní dlhu a vyhlásení o súhlase s e ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 476/2022-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára (sudca spravodajca) a Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného adv
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účelom normy obsiahnutej v § 45 ods. 1 Exekučného poriadku nie je definovať podmienky vzniku akéhokoľvek nároku. Účelom tejto normy je zadefinovať pojem exekučného titulu. Z výkladu takejto normy nemožno dospieť k záveru o tom, kedy vznikla alebo sa stala splatnou pohľadávka oprávneného proti sťažovateľovi. Pohľadávka nie je kategóriou procesného práva, ale pojmom práva hmotného. Preto len ustanovenia hmotného práva možno úspešne použiť pri hľadaní odpovede na otázku, kedy vznikla pohľadávka poškodeného a či si ju mohol uplatniť v konkurze sťažovateľa. Čas vzniku pohľadávky treba vyvodiť z ust ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 429/2022-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Straku a sudcov Roberta Šorla (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 364/2022-12 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára (sudca spravodajca) a Ľuboša Szigetiho v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , a , , , zastúpených spoločnosťou Kvasňovský & Partners | Advokáti s. r. o., Dunajská 2317/32, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Miloš Kvasňo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 272/2022-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a zo sudcov Libora Duľu a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , zastúpenej JÁNSKÝ & PARTNERS s. r. o., advokátskou kanceláriou, Štúrova 13, Nitra, IČO 47 249 650, v mene ktorej koná advokát
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Nad rámec uvedeného ústavný súd poukazuje aj na to, že v prípade sťažovateľov ako poškodených v tejto trestnej veci bolo povinnosťou všeobecných súdov, ktorá je inkorporovaná aj v základnom práve sťažovateľov na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, vykladať príslušné ustanovenia Trestného poriadku definujúce ich práva ako obetí obchodovania s ľuďmi (najmä § 46 ods. 1, 3, 6 a 8 Trestného poriadku, § 47 ods. 6 Trestného poriadku) nielen ústavne konformne, ale aj eurokonformne. Inými slovami, všeobecné súdy sú povinné postupovať a vykladať relevantné procesné ustanovenia týkajúce sa rozhodov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 280/2021-62 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a zo sudcov Libora Duľu a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , zastúpených JUDr. Jurajom Takáčom, advokátom, Horná 51, Banská Bystrica, proti postupu Krajského súdu v Banske
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 173/2022-143 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Straku a sudcov Roberta Šorla a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej JUDr. Henrietou Danišovou, advokátkou, Janka Alexyho 7, Bratislava, proti uzneseniu Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava IV, odboru kriminál
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ústavný súd na tomto mieste uvádza, že v odôvodnených prípadoch by už aj samotný charakter trestnej činnosti, zo spáchania ktorej je obvinený podozrivý, mohol odôvodňovať konštatovanie, že výkon prípadného trestu prepadnutia majetku môže byť ohrozený. Ide napríklad o situácie, ak spôsob trestnej činnosti spočíva okrem iného aj v dispozícii s majetkom tak, aby sa sťažilo zistenie trestnej činnosti či vrátenie majetku jeho vlastníkom; prípadne by mohlo ísť o takú trestnú činnosť, ktorá je premyslená a organizovaná, teda je predpoklad, že jej páchatelia budú zrejme spôsobilí a pripravení vyhnúť s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 480/2021-53 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ladislava Duditša a sudcov Libora Duľu a Ivana Fiačana (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľov 1. , , zastúpeného JUDr. Zuzanou Reguli, advokátkou, Jašíkova 2, Bratislava, a 2. , , , zastúpeného JUDr. Iva
MENU