Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093183
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
20.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: administratívny úkon


Približný počet výsledkov: 84 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: administratívny úkon
  • administrativny nájdené 3998 krát v 1745 dokumentoch
  • ukon nájdené 83652 krát v 17657 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 91 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 12 dokumentov
Krajské súdy SR 2732 dokumentov


Právna veta: Napokon sa ústavný súd zaoberal postupom okresného súdu a konštatuje, že okresný súd bol v predmetnej veci dlhodobo nečinný od 24. apríla 2013 do 6. marca 2014, túto skutočnosť potvrdila aj predsedníčka okresného súdu vo svojom vyjadrení. Okresný súd teda počas cca desiatich mesiacov vo veci nevykonal žiadne úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa sťažovateľ počas napadnutého súdneho konania nachádzal, čo je základným účelom práva zaručeného v citovaných článkoch ústavy a dohovoru (pozri napr. I. ÚS 41/02). K uvedenej nečinnosti, a teda k zbytočným prieťahom p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žiadne relevantné úkony smerujúce k rozhodnutiu v merite veci, ale zaoberal sa výlučne návrhom na vydanie predbežného opatrenia a následnými administratívnymi úkonmi. (...) Činnosť Okresného súdu Bratislava II., od doručenia danej žaloby je neefektívna a nesústredená a nevedie k odstráneniu právnej neistoty účastníkov .
Právna veta: Chránenou ústavnou hodnotou v čl. 40 ústavy je nielen zdravie (prvá veta), ale aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ktorá sa má dosiahnuť financovaním prostredníctvom solidárne koncipovaného systému zdravotného poistenia za podmienok ustanovených zákonom (druhá veta). Štát je viazaný povinnosťou vytvoriť systém solidárne založeného zdravotného poistenia, udržiavať ho a zabezpečiť, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti financovanej prostredníctvom tohto systému nebolo založené na ekonomicky ekvivalentnom protiplnení (cene) poistenca v prospech poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 1996 vo veci Pl. ÚS 35/95). Aj neustálym rozširovaním legálnej kategórie zdravotnej starostlivosti o rôzne pomocné, podporné, doplnkové, až administratívne úkony a činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti by totiž zákonodarca mohol obsah čl. 40 druhej vety ústavy fakticky vyprázdňovať (už v bode .
Právna veta: Ústavný súd v súlade so svojou doterajšou judikatúrou pripomína, že nielen nečinnosť, ale aj nesprávna a neefektívna (nesústredená) činnosť všeobecného súdu môže zapríčiniť porušenie ústavou zaručeného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (napr. IV. ÚS 22/02, III. ÚS 103/09)

Úryvok z textu:
... s výnimkou dvoch procesných rozhodnutí súdu, boli na Okresnom súde Bratislava I v predmetnej veci uskutočňované iba administratívne úkony v podobe výzvy adresovanej odporcom na podanie vyjadrenia k návrhu sťažovateľov, pripustenie ďalšieho účastníka do konania, výzvy ... súdu, ktorým by súd povoľoval takúto zmenu (súd príjme iba plnomocenstvo na zastupovanie - vykoná iba jednoduchý administratívny úkon). Navyše vo veci sa neuskutočnilo v čase zmeny právneho zastúpenia, ako ani v priebehu celého konania, žiadne .
Právna veta: "1) Podľa § 272 ods. 5 OSP súd je oprávnený pred nariadením výkonu rozhodnutia požiadať príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne príslušný orgán obce o poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní informácií o dôvodoch nepodrobenia sa rozhodnutiu a o poskytnutie súčinnosti pri preverení týchto dôvodov. Ak výzva súdu podľa § 272 ods. 3 OSP zostane bezvýsledná, potom je súd oprávnený podľa § 273 ods. 1 OSP uložiť povinnému, ktorý neplní dobrovoľne rozhodnutie, pokutu vo výške 200 €. Pokutu možno uložiť aj opakovane........................2) Ďalšia možnosť súdu ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dĺžkou konania, neefektívnosťou a nesústredenosťou. Okresný súd prejavil váhavosť v rozhodovaní veci, keď síce mechanicky vykonával jednotlivé administratívne úkony a opakovane zisťoval skutočnosti, ale vec meritórne neposudzoval. Z doteraz vykonaných úkonov okresného súdu vyplýva, že vo ... 10. októbra 2011, teda pred viac ako jeden a pol rokom, vykonali sa v sa v ňom administratívne úkony a k dnešnému dňu nebol nariadený výkon rozhodnutia. V tejto súvislosti nemohol ústavný súd prehliadnuť, že sťažovateľ už .
... zastupiteľského orgánu Slovenskej republiky v tomto štáte dostatočne komunikovalo s okresným súdom a všetky jeho dožiadania a s nimi spojené administratívne úkony vykonávalo v súlade s jeho požiadavkami. Ak aj sťažovateľka označila obdobie rokov 1995 až 1998 za nečinnosť ministerstva, ústavný súd .
... priložený chronologický postup o úkonoch v spise OS BA-2 spis. zn.: 12 C 118/01, ktorý (...) predstavuje súpis prevažne administratívnych úkonov a korešpondenciu týkajúcu sa konania o predbežných opatreniach, preto k nemu pripomienky nemám, len v prílohe ho doplňujem úkonmi zo .
... . 7. 2002. Keďže návrh na začatie súdneho konania bol na súd doručený dňa 16. 8. 2001, pre uskutočnenie úplne jednoduchého administratívneho úkonu OS v Revúcej potreboval čas viac ako jedenásť mesiacov. Taktiež súd neurobil žiaden krok proti tomu, aby vyjadrenie protistrany nebolo .
... spisová značka 7 C 265/00, z dôvodu, že pridelenie spisovej značky návrhu na začatie konania okresným súdom je len administratívnym úkonom, pretože v okolnostiach daného prípadu ide o totožnosť veci danú predmetom a účastníkmi konania. Z uvedeného dôvodu bolo predmetné konanie .
... súd už v tomto rozhodnutí uviedol, že v danom prípade najvyšší súd odstúpil dovolanie sťažovateľa krajskému súdu, teda vykonal iba administratívny úkon, ktorý nemá povahu rozhodnutia podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, pretože sa ním nerozhoduje o žiadnom základnom práve alebo slobode .
... v období počas, ktorého okresný súd postupoval spis na Krajský súd v Trnave. Je neprípustné, aby okresnému súdu trval jednoduchý administratívny úkon vyše jedného roka. Takýto postup svedčí o zlej organizácii práce na súde alebo o tom, že zákonný sudca sa ani .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.