Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094147
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63957
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422428
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
23.02.2020 23:27

Nájdené rozsudky pre výraz: advokát ex offo


Približný počet výsledkov: 32 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: advokát ex offo
  • advokat nájdené 65066 krát v 24901 dokumentoch
  • ex nájdené 12533 krát v 3913 dokumentoch
  • offo nájdené 3315 krát v 1915 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 21 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 17 dokumentov


Právna veta: Zmyslom a účelom inštitútu obligatórneho zastúpenia dovolateľa advokátom v dovolacom konaní je poskytnúť dovolateľovi kvalifikovanú právnu pomoc v záujme efektívnej a účinnej ochrany jeho práv v súvislosti s jeho oprávnením podať dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, a to aj a najmä vzhľadom na skutočnosť, že predmetom dovolacieho konania sú spravidla obzvlášť závažné a zložité odborné právne otázky, ktorých kvalifikované odborné zvládnutie je v príčinnej súvislosti so záväzkom na zabezpečenie efektívnej obhajoby účastníka. Toto právo nemožno účastníkovi odňať reštriktívnym výkladom, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pre účely dovolacieho konania, pretože „ustanovenie § 40 ods. 1 Tr. por. nie je možné v dovolacom konaní aplikovať“. Ustanovenie advokáta ex offo v dovolacom konaní prichádza podľa najvyššieho súdu do úvahy iba vtedy, ak dovolanie podáva minister spravodlivosti Slovenskej republiky alebo generálny .
Právna veta: Podľa ust. § 44 ods. l a 2 zákona č. 7/2005 Z. z., ktorého režimom sa spravujú úkony úpadcu , oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu. Právne úkony úpadcu urobené počas konkurzu, ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu, sú voči jeho veriteľom neúčinné; tým nie je dotknutá ich platnosť. Z citovanej dikcie zákona vyplýva, že úkony úpadcu po vyhlásení konkurzu napriek tomu, že oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podlie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... porušením základných práv a slobôd ani odňatím jeho práva na spravodlivý súdny proces. Čo sa týka jeho žiadosti o ustanovenie advokáta ex offo, Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na postup Krajského súdu v Košiciach, jeho uznesenie o oslobodení od súdnych poplatkov a taktiež .
Právna veta: Novelou Občianskeho súdneho poriadku účinnou od 01.01.2010 súdy stratili právomoc rozhodovať o odmene advokáta ustanoveného súdom a táto právomoc prešla na Centrum právnej pomoci, ktoré o odmene rozhoduje postupom podľa § 15 zákona č. 327/2005 Z. z. a podľa tretej hlavy druhej časti vyhlášky č. 655/2004 Z. z., na základe ktorej sa ustanovenému advokátovi za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi priznáva paušálna odmena za konanie ako celok a nie odmena za jednotlivé úkony právnej služby podľa druhej hlavy druhej časti vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Tento výklad zodpovedá odkazu k ust. § 149 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právnej služby, v dôsledku čoho došlo zároveň k porušeniu zákazu neprípustnej retroaktivity“. 7. Sťažovateľka poukázala na to, že bola „ako advokát ex offo ustanovená rozhodnutím súdu na základe ust. § 30 O.s.p. podľa právnej úpravy účinnej do 31.12.2009 a .
Právna veta: 1) Podľa judikatúry ústavného súdu z čl. 13 dohovoru vyplýva pre fyzické osoby a právnické osoby procesné právo akcesorickej povahy mať účinné právne prostriedky nápravy pred národným orgánom v prípade porušenia ostatných ľudských práv chránených dohovorom. Uplatňovanie práva vyplývajúceho z čl. 13 dohovoru musí preto nadväzovať na aspoň obhájiteľné tvrdenie (arguable claim) o porušení iného práva chráneného dohovorom (III. ÚS 38/05).

Úryvok z textu:
... SR sa M. I. priznávajú trovy konania právneho zastupovania vo výške... €, ktoré je povinný zaplatiť Krajský súd Trnava na účet advokáta ex offo do jedného mesiaca od tohto nálezu.“   II.   Ústavný súd rozhoduje podľa čl. 127 ods. 1 ústavy o sťažnostiach fyzických osôb .
... . Bratislava, avšak nepredložil splnomocnenie na zastúpenie advokátom, čo odôvodnil tým, že je nemajetný a požiadal, aby mu ústavný súd ustanovil advokáta ex offo. Ústavný súd znovu upozornil predkladateľa podnetu, že v prípade začatia konania vo veci musí byť právne zastúpený a poučil ho .
...  mučenie v dehonestácii (jej) osoby” vec je v súčasnosti u generálneho prokurátora. Žiadala, aby jej bol pridelený “advokát ex offo”, pretože nemá financie na advokátsku pomoc. K podaniu pripojila uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len “najvyšší súd”) ... vzhľadom na obsah nemohol považovať ani za návrh, ani za podnet na začatie konania (žiadosť o pridelenie advokáta ex offo, oznámenia o vybavení jej sťažností). Preto z tohto dôvodu ústavný súd musel obdobne ako v predchádzajúcom odseku aj .
... o ústavnom súde“) v spojení s § 30 a § 138 Občianskeho súdneho poriadku ustanovený v konaní o jeho sťažnosti advokát ex offo.   Podľa zistenia ústavného súdu bol sťažovateľ 1. októbra 2006 prepustený z väzby na slobodu. V nadväznosti na to ho ústavný .
... o ústavnom súde“) v spojení s § 30 a § 138 Občianskeho súdneho poriadku ustanovený v konaní o ich sťažnosti advokát ex offo.   V nadväznosti na uvedené ich ústavný súd vo výzve z 28. februára 2007 požiadal o predloženie pripojeného vyplneného a príslušnými .
... súdu kópiu potvrdenia o výške starobného dôchodku a požiadal, aby mu vzhľadom na jeho sociálnu situáciu bol ústavným súdom ustanovený advokát ex offo.   Uznesením sp. zn. IV. ÚS 66/07 z 19. apríla 2007 ústavný súd žiadosti sťažovateľa o ustanovenie právneho zástupcu v .
... , aby predložil splnomocnenie na zastupovanie v dovolacom konaní. Sťažovateľ na túto výzvu odpovedal opakovanou žiadosťou o ustanovenie zástupcu z radov advokátov ex offo, čo odôvodnil tým, že je to potrebné na ochranu jeho záujmov, pretože je vo finančnej tiesni, ktorá mu neumožňuje uhradiť .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.