Nájdené rozsudky pre výraz: akademický senát fakulty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
37 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Z doterajšej rozhodovacej praxe ústavného súdu vyplýva, že porušenia základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám podľa čl. 30 ods. 4 ústavy sa možno účinne domáhať vtedy, ak dôjde v súvislosti s ním aj k porušeniu ústavnej zásady rovnakého zaobchádzania (nediskriminácie), v označenom ustanovení ústavy vyjadrenej dikciou „... za rovnakých podmienok“. V nadväznosti na túto požiadavku možno poukázať na judikatúru ústavného súdu, podľa ktorej k možnému porušeniu ústavnej zásady rovnakého zaobchádzania (nediskriminácie) môže dôjsť i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 160/2015­25 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 28. apríla 2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  ,   zastúpeného advokátom JUDr. Milanom Sedlákom, Kukučínova 19, Košice, ktorou namieta porušenie práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám podľa čl. 30 ods. 4 v spojení s čl. 12 ods.   2   Ústavy   Slovenskej   republiky   postupom   Akademického   senátu   Lekárskej   fakulty Un
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Podľa čl. 36 písm. b) ústavy zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní. Ústavný súd už judikoval, že „Ochrana proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania [čl. 36 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky] podľa názoru ústavného súdu neznamená nemennosť zamestnaneckého alebo obdobného právneho pomeru a ani zákaz skončiť takýto pomer v súlade s ústavnými a zákonnými limitmi na takýto postup zamestnávateľa. Takéto garancie z obsahu tohto základného práva nemožno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 112/06-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. apríla 2006 predbežne prerokoval sťažnosť prof. RNDr. P. G., DrSc., K., ktorou namieta porušenie svojho základného práva na odmenu za vykonanú prácu a na ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania podľa čl. 36 písm. a) a b) Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 11 Co 270/04 z 30. nove
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 62/98 Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí senátu 20. júla 1999 vo veci podnetu o porušení čl. 42 ods. 1 a čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky takto r o z h o d o l : Konanie o podnete z a s t a v u j e. O d ô v o d n e n i e Podnetom z 9. októbra 1998 , , zastúpený advokátom JUDr. Dušanom Hudákom, Advokátska kancelária, Košice (ďalej len „navrhovateľ“), žiadal Ústavný súd
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 153/2012-17   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 22. marca 2012 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. M. B., PhD., B., a Ing. J. M., B., zastúpených advokátom JUDr. D. J., B., vo veci namietaného porušenia ich základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky nečinnosťou Národohospodárskej fakulty Eko
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 674/2014-34   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 12. novembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť Slovenskej požnohospodárskej univerzity v Nitre, Andreja Hlinku 2, Nitra, zastúpenej advokátmi JUDr. Petrom Šmeringaiom a JUDr. Martinom Kellom, advokátska kancelária CONSULTA, v.o.s., Šafárikovo námestie 4, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podža
MENU