Nájdené rozsudky pre výraz: akcie na doručiteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

33 dokumentov
59 dokumentov
7 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
      SLOVENSKÁ REPUBLIKA    NÁLEZ     Ústavného súdu Slovenskej republiky  V mene Slovenskej republiky      II. ÚS 327/2021-98    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ladislava Duditša a sudcov  Libora  Duľu  a  Ivana  Fiačana  (sudca  spravodajca)  v  konaní  podľa  čl. 127  Ústavy  Slovenskej  republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa  ,    , zastúpeného Mgr. Zuzanou Bdžochovou, advokátkou, Palkovičova 16,  Bratislava,  proti  uzneseniu  Najvyššieho  súdu 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 175/2022-20 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ladislava Duditša a zo sudcov Libora Duľu (sudca spravodajca) a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky spoločnosti Biotika a. s., Slovenská Ľupča 566, IČO 31 561 900, zastúpenej Mgr. Michalom Zemanom, advokátom, Medená 18, Bratislava, proti uzneseni
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Žaloba sťažovateľa bola zamietnutá z dôvodu nedostatku naliehavého právneho záujmu. Pokiaľ súd prvej inštancie nad rámec svojej povinnosti uviedol svoje právne posúdenie jednotlivých nárokov, ide o právne posúdenie, ktoré je v rozhodnutí nadbytočné a môže zbytočne vyvolávať zmätok, a to práve v tom smere, že žalobca má potom potrebu reagovať aj na toto právne posúdenie, ktoré je však v kontexte rozhodnutia irelevantné. Ak totiž súd zamietne žalobu pre nedostatok naliehavého právneho záujmu (teda vlastne procesne), uvedené zároveň znamená, že súd nemá vec vecne prejednať a vyjadrovať sa k vecne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 327/2021-26 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Jany Laššákovej v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ústavný súd po preskúmaní dôkazov, ktoré mu boli v tomto konaní predložené, nevylučuje, že navrhovateľ sa mohol dopustiť v rozhodnutí uvedených porušení ustanovení právnych predpisov, tak ako to uviedlo obecné zastupiteľstvo [t. j. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, záko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 479/2017-44 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 20. septembra 2017 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Rudolfa Tkáčika, vo veci návrhu Vladimíra Kaššu, Naháč 99, zastúpeného obchodnou spoločnosťou Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o., Hlavná 31, Trnava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Maroš Prosm
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 333/2011-17   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. augusta 2011 prerokoval sťažnosť Ing. J. D., N., zastúpeného advokátom Mgr. M. P., B., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         II. ÚS 71/04-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. marca 2004 predbežne prerokoval sťažnosť V. S., bytom T., vo veci porušenia čl. 12 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, porušenia jeho základného práva domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde podľa čl. 46 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé konanie v primera
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ústava Slovenskej republiky v čl. 20 ods. 1 neustanovuje absolútne rovnaký obsah vlastníckeho práva všetkých vlastníkov ku všetkým veciam, ktoré môžu byť predmetom vlastníctva. Určuje však rovnaký zákonný obsah vlastníckeho práva všetkých vlastníkov. Z uvedeného vyplýva, že vlastníci druhovo rovnakej veci musia mať rovnaký zákonom stanovený obsah svojho vlastnÌckeho práva. Každý má právo vlastniť majetok, ktorý ústavou Slovenskej republiky, alebo zákonom Slovenskej republiky nie je z jeho vlastníctva vylúčený. ústava Slovenskej republiky neumožňuje, aby k vyvlastneniu alebo nútenému obmedze ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
PL. ÚS 38/95 Č. 4/96 Č. 4 1. Ústava Slovenskej republiky v čl. 20 ods. 1 neustanovuje absolútne rovnaký obsah vlastníckeho práva všetkých vlastníkov ku všetkým veciam, ktoré môžu byť predmetom vlastníctva. Určuje však rovnaký zákonný obsah vlastníckeho práva všetkých vlastníkov. Z uvedeného vyplýva, že vlastníci druhovo rovnakej veci musia mať rovnaký zákonom stanovený obsah svojho vlastníckeho práva. 2. Každý má právo vlastniť majetok, ktorý Ústavou Slovenskej republiky, alebo záko
MENU