Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094151
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63957
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422428
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
23.02.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: akreditácie


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: akreditácie
  • akreditacia nájdené 118 krát v 17 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 28 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 41 dokumentov
Krajské súdy SR 102 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Úlohou vysokých škôl v oblasti vedy a techniky je vykonávať základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj, využívať najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a zapájať ich do tvorivej vedeckej činnosti (§ 2 ods. 12 zákona o vysokých školách). Úlohy v oblasti vedy, výskumu, vývoja, umeleckej či inej tvorivej činnosti sú takto vysoké školy povinné popri úlohách vo vzdelávacej oblasti plniť priebežne, a to súc si vedomé skutočnosti, že v rámci komplexnej akreditácie sa Akreditačná komisia bude vyjadrovať k ich úrovni. Stanovenie ho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky         PL. ÚS 28/2015­12 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   pléna   4. marca 2015 v pléne zloženom   z predsedníčky   Ivetty   Macejkovej   a zo   sudcov   Jany   Baricovej,   Petra Brňáka,   Ľubomíra   Dobríka,   Ľudmily   Gajdošíkovej,   Sergeja   Kohuta,   Milana   Ľalíka (sudca spravodajca),   Marianny   Mochnáčovej,   Ladislava   Orosza   a   Rudolfa   Tkáčika predbežne   prerokoval   návrh   skupiny .
Právna veta: 1. Priznanie statusu nezávislého pozorovateľa pri zisťovaní volebného výsledku pri voľbách do samosprávy obcí nie je nárokovateľné (§ 36 volebného zákona), volebná komisia nemá povinnosť bezpodmienečne vyhovieť žiadosti o priznanie statusu nezávislého pozorovateľa a v prípade nevyhovenia takejto žiadosti zákon volebnej komisii neukladá, aby toto svoje rozhodnutie zdôvodnila (hoci ani takéto rozhodnutie by nemalo byť svojvoľné). Vzhľadom na spôsob kreovania volebných komisií (§ 11 ods. 4 a § 15 ods. 1 volebného zákona) nevyhovenie žiadostiam o priznanie statusu nezávislého pozorovateľa nemôže s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... volebné komisie zložené prevažne zo sympatizantov odporcu, z 11 žiadajúcich prívržencov nezávislých kandidátov, ktorou bola aj sťažovateľka, ktorí žiadali o „akreditáciu volebného pozorovateľa“, napokon povolili účasť iba trom pozorovateľom, takže nezávislí pozorovatelia z 19 volebných okrskov mali možnosť iba v troch .
Právna veta: Nemožno legitimizovať také legislatívne opatrenie alebo iný obmedzujúci zásah, ktoré úspech určitej skupiny podnikateľov alebo osôb uskutočňujúcich inú zárobkovú činnosť v zákonom vytvorenom konkurenčnom (trhovom) prostredí bez ústavne akceptovateľného dôvodu (cieľa) neodôvodnene sťažuje alebo dokonca priamo vylučuje v prospech úspechu inej skupiny podnikateľov alebo skupiny ďalších subjektov uskutočňujúcich inú zárobkovú činnosť. Znevýhodnené postavenie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pri prístupe k hlavnému predmetu ich činnosti nemožno ospravedlňovať ochranou fiskálnych záujm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Limitácia počtu študentov v externej forme štúdia súkromnej vysokej školy zasahuje nad ústavne akceptovateľný rámec do jej základného práva na slobodu podnikania, čo je v nesúlade s čl. 35 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Vnútorná diferenciácia druhovo určenej skupiny študentov externého štúdia verejnej vysokej školy má za následok neodôvodnené zvýhodnenie, resp. znevýhodnenie jednej z takto vytvorenej skupiny študentov, ktoré má za následok porušenie čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 42 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavnosť právnej ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stupni vysokoškolského vzdelávania. Ak sa potvrdí ich začlenenie medzi odborné vysoké školy, nebude im toto právo po komplexnej akreditácii predĺžené a tieto študijné programy nebudú môcť poskytovať. Je žiaduce, aby sa pri poskytovaní vysokoškolského vzdelania druhého a ... aj týmto novým kritériám. Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. vysoké školy prechádzajú každých šesť rokov komplexnou akreditáciou (§ 84 zákona), čo je proces, v ktorom sa aj na novo posudzuje ich právo na poskytovanie študijných programov .
Právna veta: K naplneniu skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona sa vyžaduje, aby páchateľ konal úmyselným spôsobom, pričom v konkrétnom prípade nie je možné vyvodiť úmysel v trestnoprávnej rovine konkrétneho subjektu, ktorý konal na základe schváleného a riadne registrovaného študijného poriadku, pričom z jednotlivých odsekov § 103 zákona č. 131/2002 o vysokých školách, tak ako sú uvedené vyššie je možné vyvodiť záver, že ak ministerstvo zaregistrovalo vnútorný predpis, ten ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pracovnému zaradeniu   nárok. V inom období   príplatok za riadenie nepoberal; ­ ako už bolo uvedené FVZ mala platnú akreditáciu na udeľovanie Mgr. titulov a   teda mala právo po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky udeľovať aj príslušné tituly...   ...  Reportéri som mala   veľa telefonátov so strany študentov, ktorých relácia zneistila, či môžu na našej univerzite   študovať, či nám nezoberú akreditáciu. Ja som ako rektorka SZU cítila povinnosť utlmiť túto   situáciu   a   vyjadriť   svoj   názor   na   to .
... sa výkonný riaditeľ Združenia pre spravodlivé voľby listom obrátil na Ústrednú volebnú komisiu s opakovanou žiadosťou o akreditáciu domácich pozorovateľov. Touto žiadosťou sa už Ústredná volebná komisia nezaoberala.    Predkladatelia podnetu namietli, že ... pozorovateľov priebehu volieb. Dňa 4. septembra 1998 výkonný riaditeľ Združenia požiadal Ústrednú volebnú komisiu o udelenie akreditácie pre pozorovateľov organizovaných v rámci projektu Občianske oko ´98. Ústredná volebná komisia žiadosť 11. septembra 1998 .
... SR o vymenovaní Ing.   Z. a ukončení vyslania RSDr. M. už dňa 5. 8. 2001 prebehla notifikácia o zrušení diplomatickej akreditácie RSDr. M. V súvislosti s tým je v danom prípade tiež potrebné poukázať aj na materiálnu stránku poškodenými tvrdených trestných .
... 31.03.2005. Ako asistentke bol navrhovateľke vydaný akreditačný preukaz, ktorý podľa bodov 2 a 4 Pravidiel o Akreditácii asistentov a ich činnosti v Európskom parlamente a Registri finančných záujmov akreditovaných asistentov poslancov bol vystavený na dobu účinnosti ... na asistentskú výpomoc)", v ktorej odporkyňa uviedla ukončenie zmluvy s navrhovateľkou ku dňu 15.03.2005 a ukončenie akreditácie ku dňu 10.02.2005. Odporkyňa o tejto skutočnosti navrhovateľku neinformovala a neupozornila na to, že má vrátiť .
... neoprávneným zasahovaním do ich súkromného a rodinného života, trestným oznámením na ich otca, na podklade vyšetrenia realizovaného psychologičkou inštitúcie, ktorej akreditáciu poskytuje štát. Následné trestné konanie, ktoré vyplynulo z trestného oznámenia, nebolo realizované efektívne, teda rýchlo, dôkladne, nezávisle a nestranne tak .
... vybavenie), jednak som FF PU upozornil, že nie je možné, aby na dvoch vysokých školách v Slovenskej republike, ktoré majú akreditáciu Ministerstva školstva SR, bol taký veľký nesúlad obsahu jednotiek študijného programu 3.1.14 Sociálna práca, aby to úplne znemožňovalo .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.