Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094149
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63957
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422428
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
23.02.2020 23:27

Nájdené rozsudky pre výraz: aktuálny stav konania


Približný počet výsledkov: 103 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aktuálny stav konania
  • aktualny nájdené 5528 krát v 3720 dokumentoch
  • stava nájdené 85483 krát v 22392 dokumentoch
  • konanie nájdené 1127810 krát v 32919 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 36 dokumentov


Kľúčové slová: neprimeraná dĺžka konania, zbytočné prieťahy v konaní

Právna veta: Pri posudzovaní otázky, či v súdnom konaní došlo k zbytočným prieťahom v konaní, a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ústavný súd v súlade so svojou doterajšou judikatúrou (IV. ÚS 74/02, III. ÚS 142/03) zohľadňuje tri základné kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje (1), správanie účastníka súdneho konania (2) a postup samotného súdu (3). Za súčasť prvého kritéria považuje ústavný súd aj povahu prejednávanej veci. Podľa rovnakých kritérií ústavný súd postupoval aj v danom prípade. 1. Pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Z hľadiska právnej a faktickej zložitosti ide o vec, ktorá tvorí štandardnú súčasť rozhodovacej agendy všeobecných súdov. Vzhľadom aj na aktuálny stav konania ústavný súd nehodnotí vec ako právne a skutkovo zložitú.    2. Správanie sťažovateľky  bolo v doterajšom konaní aktívne. Ústavný súd nezistil .
Právna veta: Ústavný súd považoval za potrebné uviesť, že účelom konania o návrhu na zabezpečenie dôkazu v prípade, že súd dôjde k záveru o existencii „obavy“, že neskoršie dôkaz nebude možno vykonať vôbec alebo len s veľkými ťažkosťami, je rýchly zákrok (postup) súdu smerujúci k zabezpečeniu ohrozeného dôkazu. Za rýchly zákrok (postup) súdu smerujúci k zabezpečeniu ohrozeného dôkazu nemožno považovať dobu, ktorá predstavuje mesiace, dokonca roky. Nedostatočne rýchly postup súdu v konaní podľa § 78 OSP môže viesť k zmareniu účelu tohto konania a je v rozpore so základným významom, zmyslom tohto konania. Po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2009, ktoré bolo ústavnému súdu doručené 18. mája 2009, okrem chronologického prehľadu úkonov okresného súdu uviedol, že „Pokiaľ sa týka aktuálneho stavu konania, spis sa bude doručovať znalcovi, za účelom vypracovania znaleckého posudku. Zákonná sudkyňa vo vyjadrení uvádza, že vo veci sú problémy .
Právna veta: Zmysel a účel tohto princípu vychádza z toho, že ochrana ústavnosti nie je a ani podľa povahy veci nemôže byť výlučne úlohou ústavného súdu, ale úlohou všetkých orgánov verejnej moci v rámci im zverených kompetencií. Ústavný súd predstavuje z tohto hľadiska inštitucionálny mechanizmus, ktorý sa uplatní až v prípade nefunkčnosti všetkých ostatných orgánov verejnej moci, ktoré sa na ochrane ústavnosti podieľajú (porovnaj m. m. III. ÚS 149/04, IV. ÚS 135/05, II. ÚS 156/09, I. ÚS 480/2013), pričom z podstaty tejto ústavnej konštrukcie nepochybne vyplýva, že predmetom ústavného prieskumu zo strany ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v. Švédsko z 29. 10. 1991, bod 29; vec Perez v. France z 12. 2. 2004, bod 70).   Vychádzajúc z aktuálneho stavu konania, ústavný súd uvádza, že trestné stíhanie, ktoré bolo opäť začaté 6. augusta 2014, nebolo dosiaž skončené. Podža zistenia ústavného súdu .
Právna veta: Ústavný súd v kontexte uvedeného zdôrazňuje, že nielen nečinnosť, ale aj nesústredená a neefektívna činnosť štátneho orgánu (všeobecného súdu) môže zapríčiniť porušenie ústavou zaručeného základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, ak činnosť štátneho orgánu nesmerovala k odstráneniu právnej neistoty týkajúcej sa tých práv, kvôli ktorým sa sťažovateľ obrátil na štátny orgán, aby o jeho veci rozhodol (napr. I. ÚS 376/06, III. ÚS 90/07, III. ÚS 109/07). Na základe uvedeného ústavný súd hodnotí postup okresného súdu v označenom trestnom konaní za taký, ktorý bol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ) za zjavne neprimeranú zložitosti veci, ako aj konkrétnym okolnostiam prípadu, a to aj s ohľadom na to, že vzhľadom na aktuálny stav konania možno v krátkom čase očakávať meritóme rozhodnutie veci. Obžalovaný je lekár, ktorému sa kladie za vinu, že neposkytol zdravotnú 5 .
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní

Právna veta: Vzhľadom na náročnosť nastavených kritérií na posudzovanie konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností ústavný súd okrem uvedenej nečinnosti vyhodnotil aj postup okresného súdu v napadnutom konaní ako nie dostatočne efektívny. Argumentáciu predsedu okresného súdu o dlhodobej práceneschopnosti zákonnej sudkyne nemohol ústavný súd akceptovať, pretože vo svojej stabilizovanej judikatúre už uviedol, že personálne problémy (dlhodobá práceneschopnosť sudcu, zmeny zákonných sudcov) a nadmerné množstvo vecí nemôže byť vo vzťahu k oprávnenému subjektu, ktorý sa obrátil na všeobe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Ústavný súd v súvislosti s nutnosťou nariadeného znaleckého dokazovania pripúšťa určitý stupeň skutkovej zložitosti, ktorou však nie je možné ospravedlniť aktuálny stav konania. 20. Správanie sťažovateľky ako účastníčky súdneho konania je druhým kritériom pri rozhodovaní, či v napadnutom konaní došlo k zbytočným prieťahom .
Právna veta: Citujúc ustanovenie § 73 ods. 3 OSP („ak takto k určeniu otcovstva nedôjde a matka v primeranom čase nepodá návrh na určenie otcovstva, ustanoví predseda senátu dieťaťu opatrovníka na podanie takého návrhu a na to, aby dieťa v konaní zastupoval“) v praxi sa za primeraný čas na podanie návrhu na určenie otcovstva zo strany matky považuje asi jeden mesiac.

Úryvok z textu:
... uznesenie až 22. 04. 2008. Teda sama sťažovateľka neplní povinnosti jej uložené a spôsobuje prieťahy v konaní. Pokiaľ sa týka aktuálneho stavu konania, súd urgoval právnu zástupkyňu odporcu o oznámenie názvu a adresy zamestnávateľa odporcu, ktorú do dnešného dňa nezaslala.»     V závere listu .
... , III. ÚS 168/05).   Ústavný súd po oboznámení sa so sťažnosťou, s jej prílohami a po overení aktuálneho stavu konania na okresnom súde dospel k záveru, že sťažnosť sťažovateža je zjavne neopodstatnená.   Ústavný súd pri predbe .
... okresného súdu je žiadosť z 20. januára 2003 o zistenie pobytu žalovaného cestou Centrálnej evidencie pobytu obyvateľstva. Z informácie o aktuálnom stave konania poskytnutej ústavnému súdu okresným súdom 15. mája 2003 vyplýva, že v právnej veci sťažovateľa nebolo doposiaľ rozhodnuté a ďalšie pojednávanie .
... 2003) a znalcovi stanovil na vypracovanie znaleckého posudku lehotu 90 dní. Znalec do 23. mája 2003, keď ústavný súd zisťoval aktuálny stav konania na okresnom súde, znalecký posudok okresnému súdu nedoručil.   Na základe uvedeného hodnotí ústavný súd postup okresného súdu od 23. augusta .
... uznesení uvedených.    Na žiadosti ústavného súdu z apríla 2003 zaslané právnemu zástupcovi sťažovateľa a predsedovi krajského súdu za účelom zistenia aktuálneho stavu konania v trestnej veci sťažovateľa oznámil prvý podaním zo 17. apríla 2003, že „stále čakáme na určenie termínu hlavného pojednávania na .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.