Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093158
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
20.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: ambulantná starostlivosť


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ambulantná starostlivosť
  • ambulantny nájdené 272 krát v 132 dokumentoch
  • starostlivost nájdené 11352 krát v 2819 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 44 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 14 dokumentov
Krajské súdy SR 919 dokumentov


Právna veta: Podľa čl. 40 Ústavy „každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“ Prvá veta cit. ustanovenia vôbec nehovorí o bezplatnej ochrane zdravia. Druhá veta výslovne viaže bezplatnosť zdravotnej starostlivosti iba na štátnych občanov Slovenskej republiky (čl. 52 ods. 1 Ústavy); na existenciu poistenia a na podmienky, ktoré ustanoví zákon. Aby išlo o ústavné právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, musia byť splnené všetky tri uvedené predpoklady, pričom podm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , 4. spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na magnetickom nosiči, b) v ambulantnej starostlivosti spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní tejto starostlivosti na magnetickom nosiči počas návštevy lekára a zubného ... 4.  spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ústavnej starostlivosti na magnetickom nosiči, b)  v ambulantnej starostlivosti spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní tejto starostlivosti na magnetickom nosiči počas návštevy lekára a zubného lekára .
Právna veta: Právo každého na ochranu zdravia podľa čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky zaväzuje štát zabezpečiť jeho realizáciu predovšetkým prostredníctvom právnej úpravy materiálnych a inštitucionálnych predpokladov nevyhnutných na jeho efektívny výkon. Ústavný súd nie je pozitívny zákonodarca, a preto ani v konaní o súlade príslušného zákona nemôže suplovať činnosť prislúchajúcu zákonodarcovi (národnej rade). V tomto prípade ústavný súd považuje za nevyhnuté zdôrazniť, že explicitne priznané právo každého na ochranu zdravia podľa čl. 40 ústavy zároveň zaväzuje štát k povinnosti zabezpečiť jeho realizá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanoveniam uvádza: „Podľa platnej právnej úpravy je lekárska služba prvej pomoci zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti a ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore stomatológia. Z tejto definície vyplýva, že všeobecní lekári a zubní lekári by mali poskytovať všeobecnú ambulantnú a .
Právna veta: Pri posudzovaní otázky, čo súd zahrnie do oprávnených nákladov na dieťa, sa najviac prejaví porovnanie životnej úrovne rodičov a dieťaťa. Položky, ktoré sa pravidelne mesačne opakujú (strava, mobilný telefón), ale aj tie, ktoré sa opakujú prevažnú väčšinu mesiacov v roku (družina, školné, stravné, poplatky za záujmovú činnosť a pod.) je nutné uviesť v konkrétnej výške aktuálne za mesiac, nepravidelné platby (kúpa športových potrieb, zdravotných pomôcok, škola v prírode, letné tábory), sa na jednotlivé mesiace rozpočítavajú tak, že celková úhrada každého nákladu sa vydelí 12 mesiacmi a k pravid ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s obsahom tejto správy sa neoboznámil vôbec, nakožko z nej jednoznačne vyplýva, že maloletý V. bol z nemocnice prepustený do ambulantnej starostlivosti s tým, že nakožko etiologická súvislosť medzi EEG nálezom a klinikou je sporná, bol po dohovore s matkou ponechaný bez .
Právna veta: Chránenou ústavnou hodnotou v čl. 40 ústavy je nielen zdravie (prvá veta), ale aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ktorá sa má dosiahnuť financovaním prostredníctvom solidárne koncipovaného systému zdravotného poistenia za podmienok ustanovených zákonom (druhá veta). Štát je viazaný povinnosťou vytvoriť systém solidárne založeného zdravotného poistenia, udržiavať ho a zabezpečiť, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti financovanej prostredníctvom tohto systému nebolo založené na ekonomicky ekvivalentnom protiplnení (cene) poistenca v prospech poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odbornú, „zdravotnícku“ povahu. Systém objednávania pacientov na vyšetrenie (najčastejšie pri poskytovaní špecializovanej ambulantnej starostlivosti) je skôr otázkou organizácie práce konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému sa síce pacient ... vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho poukazu, c) vypísanie odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo vypísanie odporúčania na poskytnutie ústavnej starostlivosti, d) vypísanie návrhu na kúpeľnú .
... a neštátne lekárne.“ Podľa ustanovenia § 24 citovaného zákona: „Zdravotníckymi zariadeniami sú: a) ambulancie, b) zdravotné strediská, c) špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti, d) polikliniky, e) nemocnice a fakultné nemocnice, f) špecializované zariadenia ústavnej starostlivosti, g) lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb .
... syn navrhovateľky bol naposledy v lekárskej starostlivosti na Slovensku v r. 2000, kedy bol v relatívne stabilizovanom stave prepustený do ambulantnej starostlivosti. Podľa vyjadrenia navrhovateľky jej syn vo Š. žije už 12 rokov. Od posledného preliečenia prestal užívať lieky, ktoré jeho zdravotný .
... , ako to uviedla žalobkyňa. Z potvrdenia klinickej psychologičky PhDr. E. M. zo 4. júna 2007, zistil, že žalobkyňa bola v ambulantnej starostlivosti od februára 2006 do januára 2007 s ochorením „reakcia na stres“, resp. únavový syndróm vyvolaný kumuláciou záťažových faktorov súvisiacich aj .
... príležitostiach nebol realizovaný zo zdravotných dôvodov. Uviedla, že jej tvrdenia nie sú účelové, čo potvrdzujú správy pedopsychiatričky, ktorá má v ambulantnej starostlivosti maloletého. Z týchto dôvodov je pokuta uložená z titulu neplnenia rozhodnutia súdu nedôvodná.   Krajský súd uznesením č. k. 8 CoP .
... zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci v platnom znení - úhrada priamo od poistenca za spracovanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci najviac vo výške 1,7 % zo sumy životného minima (cca 2 €) - § 38a ods .
... okolie.   Podľa § 6 ods. 9 písm. d) zákona č. 576/2004 Z. z. informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.