SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1112049
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35173
NSČR: 122657
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423244
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
30.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: autoremedúra


Približný počet výsledkov: 14 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: autoremedúra
  • autoremedura nájdené 20 krát v 14 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 9 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 9 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Kľúčové slová: právo podnikať, zachovávanie základných práv a slobôd

Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že pokiaľ ide o preskúmavané správne akty úradu a ich vymedzenie, zaujal už svoje stanovisko v rozhodnutí sp. zn. PL. ÚS 39/03, keď analyzoval ustanovenie § 12 zákona o regulácii (v znení platnom v čase do 31. decembra 2005), pričom uviedol, že „je možné konštatovať, že jeho účelom je upraviť spôsob regulácie cien ako jednej z hlavných foriem štátnej regulácie v sieťových odvetviach. Odsek 1 obsahuje legálnu definíciu regulácie cien v sieťových odvetviach; v odseku 2 je uvedený normatívny imperatív pre určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny alebo tarify, resp. určenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právneho poriadku (§ 14 ods. 5 ZRSO). Možnosť (právomoc) autoremedúry nebola daná ani samotným znením zákona o regulácii sieťových odvetví. Autoremedúra preto taktiež nebola prípustná. Ad b): Porušovateľ tvrdí, že k zrušeniu rozhodnutí URSO došlo platne, prostredníctvom výnosov vydaných porušovateľom resp .
Právna veta: Podľa § 56 ods. 6 zákona o ústavnom súde ak ústavný súd právoplatné rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah zruší a vec vráti na ďalšie konanie, ten, kto vo veci vydal rozhodnutie, rozhodol o opatrení alebo vykonal iný zásah, je povinný vec znova prerokovať a rozhodnúť. V tomto konaní alebo postupe je viazaný právnym názorom ústavného súdu. 79. Ďalší postup prezidenta vo veciach všetkých sťažovateľov musí byť limitovaný dvoma požiadavkami. Prvou požiadavkou je účinné a efektívne odstránenie zásahu do základného práva všetkých piatich sťažovateľov na prístup k voleným a iným verejn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... V konkrétnostiach musím povedať, že v uznesení PL. ÚS 45/2015 vyzýva ústavný súd k použitiu autoremedúry. Autoremedúra však predpokladá, že by proti rozhodnutiu prezidenta republiky bol prípustný opravný prostriedok, ktorý by mal suspenzívny účinok. Pochopiteľne ... a nemohol mať, pretože moje rozhodnutie o jeho nevymenovaní sa stalo jeho doručením Jánovi Bernátovi právoplatným, a tak autoremedúra by sa ani teoreticky nemohla uplatniť.“ K sťažnostiam JUDr. Miroslava Duriša, PhD., JUDr. Evy Fulcovej a JUDr .
Právna veta: Podľa § 174 ods. 2 OSP opravným prostriedkom len proti výroku o trovách konania je odvolanie, o ktorom bez pojednávania rozhodne súd, ktorý vydal platobný rozkaz. Z toho vyplýva, že odvolanie v tomto prípade má síce odkladný účinok (odkladá sa právoplatnosť výroku o náhrade trov konania), ale nenastáva devolutívny účinok odvolania, ktorý v iných prípadoch znamená, že príslušnosť rozhodnúť o odvolaní prechádza na funkčne vyšší súd. Zámerom takejto procesnej úpravy bolo zjednodušenie a zrýchlenie (zefektívnenie) rozkazného konania, v ktorom sa uplatňujú výlučne peňažné pohľadávky, ktoré vyplývaj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... náhrade trov v platobnom rozkaze nemá devolutívny účinok, rozhodovanie opravného súdu, t. j. súdu, ktorý vydal platobný rozkaz, nie je autoremedúra, ktorá dovoľuje rozhodnúť o riadnom opravnom prostriedku, ale iba v prípade, ak sa odvolaniu v celom rozsahu vyhovelo (§ 210a .
... udeliť amnestiu, ako sa to stalo v prípade uvedených rozhodnutí. Právny poriadok nepozná inú možnosť odstránenia podobných pochybení, než je autoremedúra. V záujme zachovania právneho štátu bolo preto potrebné, aby prezident odstrániť uvedené pochybenia a z textu prvej a druhej amnestie .
... zaslal povinnej uznesenie z 20. októbra 2004 a súčasne bol spis predložený zákonnému sudcovi na účely posúdenia odvolania sťažovateľky (autoremedúra) proti uzneseniu z 20. októbra 2004, ktoré vydal vyšší súdny úradník, - 7. november 2005 – zásielka adresovaná ... vyšším súdnym úradníkom, musel byť spis predložený zákonnému sudcovi na posúdenie, či nemieni odvolaniu vyhovieť v plnom rozsahu (autoremedúra) bez jeho predloženia krajskému súdu (§ 374 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).   V súvislosti s uvedeným .
... postupu prokurátora sp. zn. VII/2 6v 86/08-34 zo dňa 6.3.2009 ma Špeciálny prokurátor okrem iného („autoremedúra“ nie je predmetom ústavnej sťažnosti) vyrozumel o tom, že v predmetnom trestnom konaní sa nezistili neodôvodnené prieťahy. Keďže sa ďalších ... 6v 86/08-27 z 15.1.2009, ktorým podľa § 190 ods. l Tr. por. zrušil predošlé uznesenie (tzv. autoremedúra). Žiadosťou zo dňa 8.2.2009 adresovanej Špeciálnemu prokurátorovi som žiadal o preskúmanie postupu prokurátora ÚŠP GP SR, pretože od .
... pre účely rozhodnutia o výške jeho odmeny, ktorý bol tiež vyzvaný na predloženie relevantných podkladov, kde do úvahy prichádza buď autoremedúra označeného rozhodnutia, alebo predloženie veci odvolaciemu súdu. Ústavný súd je toho názoru, že v oboch prípadoch je vytvorený priestor aj .
... opravného prostriedku uznesením orgánu v prvom stupni, proti ktorému je sťažnosť prípustná. Podľa názoru sťažovateľov však v danom prípade autoremedúra do úvahy neprichádzala, lebo „zmena pôvodného uznesenia sa dotýkala práv obvinených... K uvedeným porušeniam procesných pravidiel pristupuje tá skutočnosť, ... VII/2 Gv 86/08-44 podľa ktorých rozhodnutie prokurátora vydané podľa § 190 ods. 1 Tr. por. (tvz. autoremedúra) v danom prípade uznesenie prokurátora z 15.1.2009 č. k. VII/2 Gv 86/08-27, je takým .
... inštancie o uložení poriadkovej pokuty prípustný žiaden prostriedok procesnej obrany (odvolanie, dovolanie), procesnej nápravy (sťažnosť) ani iná možnosť zvrátenia stavu (autoremedúra). Rozhodnutie okresného súdu preto podľa jeho názoru „zásadným spôsobom narúša právo sťažovateľa na spravodlivý súdny proces, právo vlastniť majetok a .
... nemal a ani nemohol mať, pretože moje rozhodnutie o jeho nevymenovaní sa stalo jeho doručením Jánovi Bernátovi právoplatným, a tak autoremedúra by sa ani teoreticky nemohla uplatniť. Z tohto dôvodu Ján Bernát prestal byť kandidátom na sudcu ústavného súdu a mohol .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.