Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1095537
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63984
USSR: 34992
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422469
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
26.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: autoritatívne rozhodnutie súdu


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: autoritatívne rozhodnutie súdu
  • autoritativny nájdené 923 krát v 695 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 571306 krát v 32792 dokumentoch
  • sud nájdené 1898939 krát v 32956 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 23 dokumentov
Krajské súdy SR 259 dokumentov


Právna veta: Zo systematického zaradenia právnej úpravy, upravujúcej spísanie preberacieho protokolu v ust. § 554 ods. 6 Obchodného zákonníka, pred úpravou odovzdania diela vstupom objednávateľa do jeho užívania v ust. § 555 ods. 1 Obchodného zákonníka vyplýva, že ak si účastníci zmluvy o dielo dohodnú preberacie konanie, k odovzdaniu a prevzatiu diela môže dôjsť len na základe realizácie dohodnutého procesu odovzdania a prevzatia diela, ktoré sa má zachytiť v písomnej forme. Pokiaľ nedôjde k dohodnutému preberaciemu konaniu, nemôžu nastať účinky prevzatia diela vstupom objednávateľa do užívania diela, pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Žiline sp. zn. 13Cob/30/2013 zo dňa 12. 06. 2013 a jemu predchádzajúce súdne rozhodnutia sú autoritatívnymi rozhodnutiami súdov, ktoré nemajú oporu v právnom poriadku Slovenskej republiky, ale sú svojvoľnými rozhodnutiami súdov, ktoré autoritatívne určili, ... sp. zn. 13Cob/30/2013 zo dňa 12. 06. 2013 a jemu predchádzajúce súdne rozhodnutia sú autoritatívnymi rozhodnutiami súdov, ktoré nemajú oporu v právnom poriadku Slovenskej republiky, ale sú svojvoľnými rozhodnutiami súdov, ktoré autoritatívne určili, .
Právna veta: Nutnú delegáciu podľa § 12 Občianskeho súdneho poriadku možno chápať ako zákonom dovolený zásah nadriadeného článku súdnej sústavy do procesných vzťahov, v rámci ktorých sa rozhoduje o veci tvoriacej predmet konania na príslušnom súde, ktorý nemôže vo veci konať, lebo jeho sudcovia sú vylúčení. Zásahom do procesných vzťahov je nutná delegácia preto, lebo jedným zo subjektov procesných vzťahov vznikajúcich v občianskom súdnom konaní je i súd prejednávajúci a rozhodujúci konkrétnu vec. Nutná delegácia tak znamená zásah do ďalšieho procesného osudu sporu tvoriaceho predmet konania, v ktorom však ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zásada určenia príslušnosti súdu zákonom. Za každých, individuálne možných okolností, musí mať zákonom určená príslušnosť súdu prednosť pred príslušnosťou určenou autoritatívnym rozhodnutím súdu.“. Navyše, právny záver najvyššieho súdu o založení príslušnosti Krajského súdu v Bratislave na rozhodovania o všetkých odvolaniach, ktoré budú podané .
Právna veta: Citovaná judikatúra dokumentujúca opatrnosť ústavného súdu pri realizácii jeho kasačnej právomoci vo vzťahu k rozhodnutiam všeobecných súdov sa ešte viac prehlbuje pri ústavno­súdnom prieskume súdnych rozhodnutí o trovách konania. Ústavný súd iba celkom výnimočne podrobnejšie preskúmava rozhodnutia všeobecných súdov o trovách konania. Problematika náhrady trov konania by mohla dosiahnuť ústavnoprávny rozmer len v prípade extrémneho vybočenia z pravidiel upravujúcich toto konanie, k čomu by mohlo dôjsť najmä na základe takej interpretácie a aplikácie príslušných usta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  o nich rozhoduje v jednom konaní. Sťažovatelia boli   v súdnom   spore   v plnom   rozsahu   úspešní,   keď   dosiahli   zrušenie   podielového spoluvlastníctva autoritatívnym rozhodnutím súdu a presne takým spôsobom vyporiadania, na   akom   sa   márne   pokúšali   so   žalovanými   dohodnúť   a aké   navrhli   v súdnom   konaní. Konajúce .
Právna veta: 1) Priorizovanie formálnych požiadaviek vyplývajúcich z noriem bežného zákonodarstva (formálne poňatie právneho štátu) môže totiž v konkrétnych súdnych konaniach viesť k rozhodnutiam, ktoré budú v rozpore s účelom a zmyslom príslušnej právnej úpravy, resp. v okolnostiach veci v kontexte podaných účelových návrhov na postup súdu návrhmi nadbytočnými, ktorých cieľom je/bude úmyselne spomaliť/sťažiť postup súdu v konaní v rozpore so zásadou hospodárnosti konania. Inými slovami, ústavný súd favorizuje/priorizuje zváženie konkrétnych okolností posudzovaného prípadu/prípadov a jeho/ich materiálne dô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v súčasnosti disponuje s peniazmi, ktoré mu na bankový účet uhradil povinný (sťažovateľka), hoci povinnosť na náhradu trov exekúcie bola autoritatívnym rozhodnutím súdu uložená celkom inému subjektu ako sťažovateľke, a to práve oprávnenému. Sťažovateľka ďalej k argumentácii krajského súdu uvedenej v jeho vyjadrení .
... B. získala presvedčenie, že je vlastníčkou uvedených nehnuteľností. Stalo sa tak na základe právoplatného a vykonateľného, autoritatívneho rozhodnutia súdu, ktorý vyriešil spor medzi i domnelými vlastníkmi a štátom vo vzťahu k sporným nehnuteľnostiam. Rozsudok súdu ako ... súdu nadobudnutie vlastníctva fyzickou osobou rozhodnutím štátneho orgánu v súdnom konaní, v riadnom spore, ktorý sa skončil autoritatívnym rozhodnutím súdu, aj keď len na súde prvej inštancie, vylučuje aplikáciu § 4 ods. 2 zákona na to, .
... . Pokiaľ sa rodičia na striedavej osobnej starostlivosti nevedia dohodnúť, sú tu dôvodné pochybnosti o tom, či by výchovné prostredie založené autoritatívnym rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti bolo stabilné a v záujme dieťaťa, a či by rodičia boli schopní sa .
... pozornosť rodičov na tú skutočnosť, že v záujme mal. detí je vždy priaznivejšie uzavretie dohody o styku s deťmi ako autoritatívne rozhodnutie súdu. K odvolaniu matky odvolací súd udáva, že zvýšené výživné bolo súdom prvého stupňa na deti určené správne v súlade s .
... na vydanie bezdôvodného obohatenia nezaniklo, jestvuje, iba zákon v ustanovení § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka neumožňuje premlčané právo priznať autoritatívnym rozhodnutím súdu. Za výnimočných okolností, ak by výkon práva namietal premlčanie uplatneného nároku bolo iba prostriedkom, umožňujúcim poškodiť iného účastníka právneho vzťahu .
... svoju agresivitu a vulgaritu v správaní má odvolací súd za to, že je v záujme maloletej, aby sa rodičia podriadili autoritatívnemu rozhodnutiu súdu ohľadom výkonu ich rodičovských práv a povinností k maloletej. Odvolací súd vychádza z úvahy o tom, že nariadené predbežné opatrenie .
... okresný súd napadnutým rozhodnutím nerešpektoval skutočnosť, že ustanovením obhajcu v trestnom konaní dochádza k vzniku osobitného vzťahu, ktorý je založený autoritatívnym rozhodnutím súdu, teda opatrením vydaným na základe ustanovení Trestného poriadku.   5. Sťažovateľ uviedol, že právu na právnu pomoc však koreluje aj povinnosť .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.