SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1115259
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64070
USSR: 35188
NSČR: 122919
NSSČR: 66268
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423323
Krajské súdy (ČR): 43532
Posledná aktualizácia
03.04.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: bezplatne užívať


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: bezplatne užívať
  • bezplatny nájdené 1563 krát v 674 dokumentoch
  • uzivat nájdené 6702 krát v 2994 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 9 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 116 dokumentov


Právna veta: Z ustanovenia § 833 Občianskeho zákonníka totiž vyplýva, že iba poskytnuté peniaze a iné veci určené podľa druhu sú v spoluvlastníctve všetkých účastníkov združenia. Veci jednotlivo určené sú naproti tomu v bezplatnom užívaní všetkých účastníkov združenia. Za veci jednotlivo určené je potrebné považovať individuálne identifikovateľné veci. Medzi ne nesporne patria aj zvukové a zvukovo­obrazové záznamy, ktoré sú špecificky určené najmä ich obsahom. CD nosiče vzhľadom na ich charakter sa teda nemohli stať spoluvlastníctvom ostatných účastníkov združenia, ale ich výl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 543/2015­23 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   3.   septembra   2015 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa   Mészárosa   (sudca   spravodajca)   predbežne   prerokoval   sťažnosť   , , zastúpeného advokátkou JUDr. Mariannou Lechmanovou, Advokátska kancelária, Štúrova 20, Košice, vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy  .
Právna veta: Obmedzenia vzťahujúce sa na práva obcí vlastniť majetok, ako aj obmedzenia týkajúce sa obsahu ich vlastníckeho práva a je ho ochrany k majetku uvedenému v § 16 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č . 147/1995 Z. z., ktoré vyplývajú z § 16 ods. 3 a 4 prv· veta a § 17 citovaného zákona, uloženÌm povinnosti uzavrieť zámenné zmluvy o prevode vlastníckeho práva (v prípade obsahu § 17 je nemožnosť obcí užívať majetok v ich vlastníctve dokonca ničím nepodmienená) nie sú v súlade s podmienkami, ktorými ústava Slovenskej republiky zaručuje ochranu konkrétneho základného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práva obcí tým, že umožňuje Slovenskej republike, aby ich majetok, vymedzený v § 16 ods. 2 citovaného zákona, bezplatne užívala pre potreby podľa osobitných predpisov (odvolávka na § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ... č. 147/1995 Z. z. podľa § 16 Vás síce vlastníctvo priznala, ale zároveň podľa 17 tento majetok bezplatne užíva Slovenská republika. Z tohto dôvodu teda nemôžeme Vašej žiadosti o vydanie majetku podľa citovaného zákona vyhovieť." Na ústnom verejnom .
Právna veta: Je správny záver prvostupňového súdu o potrebe aplikácie ustanovení Obchodného zákonníka pri posudzovaní tohto nároku aj v spojení s uplatnenou námietkou premlčania, keďže nemožno spochybniť, že základný právny vzťah plynúci z odpredaja stravných lístkov vznikol z podnikateľskej činnosti a bezprostredne súvisel s podnikaním oboch účastníkov v oblasti prevádzkovania obchodnej činnosti s mäsom a mäsovými výrobkami. V súlade s § 358 Obchodného zákonníka, na započítanie sú spôsobilé pohľadávky, ktoré možno uplatniť na súde. Započítaniu však nebráni, ak je pohľadávka premlčaná, ale premlčanie nasta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... jediné zaplatil, potom ho užíval podľa zmluvy, no bez platenia dohodnutého nájomného a po účelovom skončení 8 zmluvného vzťahu, žalovaný bezplatne užíval zariadenie a dokonca ho nevrátil žalobcovi, ale predal bez jeho súhlasu tretej osobe, z čoho mal ešte prospech a spôsobil .
... a neodôvodneným prieťahom, je jej postupom okresného súdu spôsobovaná aj značná majetková ujma. Navyše, žalovaný počas celej doby trvania sporu bezplatne užíva jej nehnuteľnosti, zatiaľ čo ona musí uhrádzať dane.   Vo svojej sťažnosti sa sťažovateľka domáhala, aby ústavný súd podľa čl. 127 .
... J. P. zlikvidované a pôdu prevzal do užívania Š. n. p. S. – P., ktorý ju bez vysporiadania s členmi J. bezplatne užíval do 23. 05. 1983, kedy pôdu zveril do užívania S., zákl. organizácii 36-76, K., ďalej len S. Pretože aj .
... súhlas s uložením elektrickej prípojky, ešte nie je dohodou smerujúcou k zriadeniu vecného práva... Žalovaní by boli oprávnení bezplatne užívať pozemok, teraz vo vlastníctve sťažovateľa, elektrickou prípojkou iba vtedy, pokiaľ by im svedčilo právo vecné, ktoré by ... zapísané v katastri nehnuteľností, v súlade so zákonom č. 162/1995 Z. z. Žalovaní nemajú právo bezplatne užívať pozemok sťažovateľa uloženou elektrickou prípojkou, pretože nemajú so sťažovateľom uzavretú zmluvu, na základe ktorej by im toto vecné .
... od mája 1988 (v podstate až doteraz, teda 24 rokov, nakoľko aj exekučné konanie aj trestné konania sú zatiaľ bezvýsledné) bezplatne užívať a vlastne takýmto, odobrovaním súdov na jeho pobyt nehnuteľnosti úplne zničiť. Takýmto postupom súdy sústavne porušovali čl. 20 a 21 .
... mil. Sk (1.017750,45 EUR), titulom zhodnotenia ich nehnuteľnosti, ktorú žalobca od 1. 10. 2003 do 1. 9. 2012 bezplatne užíval“. V sťažnosti poukazujú na to, že ku dňu podania sťažnosti nie je vec meritórne skončená, a to ani do 10 .
... rozhodnutie súdu v konaní o určenie vlastníckeho práva (č. k. 14 C/85/2011) z dôvodu, že môžu byt zatiaľ bezplatne užívať, teda už takmer 8 rokov odo dňa, keď sa Sťažovateľ stal vlastníkom bytu... Sťažovateľ sa medzitým dostal sám do zlej .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.