Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078309
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121600
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421555
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
20.01.2020 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: blankozmenka


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: blankozmenka
  • blankozmenka nájdené 41 krát v 10 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 35 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 1458 dokumentov


Právna veta: Čo sa týka námietky odporcu, že ho navrhovateľ neinformoval o skutočnosti, že pristúpil k vyplneniu blankozmenky a preto si túto pohľadávku nemohol ako regresný nárok uplatniť v reštrukturalizačnom konaní, súd považoval za nedôvodnú. Súd poukazuje na ust. § 120 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. V súlade s týmto ustanovení si odporca v 2. rade svoju pohľadávku mohol uplatniť v reštrukturalizačnom konaní ako podmienenú pohľadávku... Rovnako námietku odporcu ohľadne nesprávnosti zmenkovej sumy, súd považoval za ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 493/2015­20 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   20.   augusta   2015  v senáte   zloženom   z   predsedníčky   Ľudmily   Gajdošíkovej   (sudkyňa   spravodajkyňa)  a zo sudcov   Lajosa   Mészárosa   a   Ladislava   Orosza   predbežne   prerokoval   sťažnosť  ,  ,   zastúpeného   Advokátskou   kanceláriou   Mária  Grochová   a partneri   s.   r.   o.,   Garbiarska   5,   Košice,   konajúcou   .
Kľúčové slová: vyplňovacie právo, neplatnosť zmenky, blankozmenka

Právna veta: Blankozmenka je pojem, ktorý nie je v zákone č. 191/1950 Zb. definovaný, avšak jej existenciu predpokladá ustanovenie § 10 zákona č. 191/1950 Zb., ako aj ustanovenie § 77 ods. 2 zákona č. 191/1950 Zb., kde sa na § 10 odkazuje ako na ustanovenie o blankozmenke. Blankozmenka je spravidla definovaná ako listina s neúplným obsahom, ktorá bola emitovaná s tým, že bude dodatočne doplnená na úplnú zmenku a na ktorej doplnenie udelil vystaviteľ nadobúdateľovi vyplňovacie právo (Chalupa, R. Základy směnečného práva. Praha : Linde, 2003). Zmenka je blankozmenkou pri svojom vystavení a týmto spôsobom mo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 603/2017-50 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. marca 2018 v senáte zloženom z predsedu senátu Sergeja Kohuta, zo sudkyne Ivetty Macejkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudkyne Jany Baricovej v konaní o sťažnosti , , zastúpeného advokátskou kanceláriou BAJO LEGAL, s. r. o., Landererova 8, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Branislav Jablonka, PhD., vo .
... svojho záveru, že posudzovaná zmenka je vistazmenkou, okresný súd uviedol: „K tomu, aby mohla byť vystavená platná blankozmenka, bolo potrebné, aby vystaviteľ zmenky uzavrel s jej prvým majiteľom aspoň neformálnu dohodu o vyplnení“, pričom uzavretie takejto ... záveru, že posudzovaná zmenka je vistazmenkou, okresný súd uviedol: „K tomu, aby mohla byť vystavená platná blankozmenka, bolo potrebné, aby vystaviteľ zmenky uzavrel s jej prvým majiteľom aspoň neformálnu dohodu o vyplnení“, pričom uzavretie takejto .
... riadne námietky voči vydanému zmenkovému platobnému rozkazu. Obsahom námietok je nepredloženie originálu zmenky na preplatenie, nesprávne vyplnená blankozmenka - neoprávnene doplnený dátum splatnosti zmenky, spochybnenie pravosti podpisu Ing. J. D. na zmenke, nedostatok tradície ... vystavená bez uvedenia dátumu splatnosti. Sťažovateľ tvrdil, že „zmenka nebola vystavená ako vistazmenka, ale ako blankozmenka“ s tým, že sťažovateľ vychádzal pri nadobudnutí zmenky „len z prehlásenia prevodcu zmenky, že zmeny na .
... 6. mája 2008 reaguje na všetky námietky žalovaného, pričom okrem iného tvrdí, že predmetná zmenka bola vystavená ako blankozmenka s dohodou o vyplňovacom práve uzavretou medzi vystaviteľom a remitentnom („Zmenka obsahuje iba jeden údaj splatnosti, ktorý je ... týchto dôvodov ústavný súd konštatuje, že záver o tom, že nebolo preukázané, že predmetná zmenka bola vystavená ako blankozmenka s dohodou o vyplňovacom práve, vyplýva zo zisteného skutkového stavu, je logický, konajúce súdy sa vysporiadali s návrhmi .
... odvolania uvádza, že súd prvého stupňa správne vyhodnotil skutkový stav a vec správne právne posúdil. S prihliadnutím na skutočnosť, že blankozmenka, aj keď bola vystavená na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy, nemá povahu zabezpečovacieho práva definovaného v § 8 ZKR, (keďže .
...  okresný súd k záveru, podľa ktorého námietky  sťažovateľov,  „že   kontokorentný   úver   bol   splatený,   v danom   prípade   nie   sú   dôvodné,   nakoľko   blankozmenka   plnila   zabezpečovaciu   funkciu   vo   vzťahu   založenom   Zmluvou   o poskytnutí   úverov,   na   základe   ktorej   čerpal   odporca   v I.   rade   revolvingový   úver .
... akceptovateľný. 13. Krajský súd v relevantnej časti odôvodnenia namietaného rozsudku uviedol, že „... sa stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že blankozmenka bola vyplnená v súlade s vyplňovacím právom, čo nesporne vyplýva aj z dokladov založených v spise, z výpisov z účtov .
... právnym úkonom, pretože zakladá právo na vyplnenie zmenky v zmysle Zmluvy o dielo, ktorá neexistuje 4 - blankozmenka nezabezpečuje žiadny primárny vzťah medzi navrhovateľom a odporcom.“. Na základe argumentácie uvedenej v sťažnosti sa sťažovateľ domáha, ... pre vznik zmenky, ktorá bola pri vydaní neúplná, je dohoda medzi podpisovateľom a osobou, ktorej bola vydaná blankozmenka. Formu takejto dohody zákon nepredpisuje, pričom jej obsah je určujúci pre výkon doplňovacicho práva. Ak by z .
... s blankozmenkou prvostupňový súd v napadnutom rozhodnutí správne vyhodnotil, keď uviedol, že zmenka môže byť vystavená aj ako blankozmenka, teda zmenka, ktorú vystaviteľ zámerne v celom rozsahu nevyplní a nadobúdateľovi udelí na jej vyplnenie vyplňovacie právo. Okresný ... preto chýbajúci údaj o dátume splatnosti nie je možné posúdiť tak, že išlo o zmenku splatnú na videnie. Blankozmenka je listinou, ktorá sama o sebe ešte nie je zmenkou, pretože neobsahuje všetky náležitosti, ktoré musí zmenka obsahovať .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.