SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1120531
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35202
NSČR: 123065
NSSČR: 66324
USČR: 79678
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423376
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
10.04.2020 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dĺžka daňovej kontroly


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dĺžka daňovej kontroly
  • dlzka nájdené 20328 krát v 7160 dokumentoch
  • danovej nájdené 3762 krát v 515 dokumentoch
  • kontrola nájdené 24091 krát v 9933 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 127 dokumentov
Krajské súdy SR 244 dokumentov


Právna veta: Ak dĺžka daňovej kontroly napriek skutočnosti, že kontrolovaný daňový subjekt neodopieral povinnú súčinnosť orgánu daňovej správy, prekročila zákonom ustanovenú maximálnu dobu trvania, protokol z takejto daňovej kontroly predstavuje nezákonne získaný dôkazný prostriedok, ktorý v daňovom konaní nemôže byť použitý. SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľ v odvolaní proti rozhodnutiu daňového úradu i v žalobe adresovanej krajskému súdu túto námietku predostrel. Daňové riaditeľstvo sa s ňou vysporiadalo konštatovaním, že lehota v zákone o správe daní a poplatkov limitujúca časovú dĺžku vykonávania daňovej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 24/2010-57   Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 29. júna 2010 v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a zo sudcov Ľubomíra Dobríka a Rudolfa Tkáčika prerokoval sťažnosť spoločnosti S., s. r. o., L., zastúpenej advokátom JUDr. J. U., Advokátska kancelária, T., vo veci namietaného porušenia práv zaručených čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných .
Právna veta: Daňová kontrola je základným aktom daňového konania od ktorého sa odvíjajú následné rozhodnutia vydané v daňovom konaní. Úmysel zákonodarcu chrániť daňové subjekty pred neodôvodnenými prieťahmi v daňových kontrolách, je jednoznačne vyjadrený v citovaných ustanoveniach procesného daňového predpisu a nemôže byť na ujmu sťažovateľa, možno aj nie celkom správne jazykové vyjadrenie požiadavky ukončenia daňovej kontroly v spojitosti s časovou pôsobnosťou vyjadrenou v prechodných ustanoveniach, pripúšťajúce práve výklad o nezákonnosti daňovej kontroly. Navyše podľa názoru NS SR, neukončenie daňovej k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... len v tom prípade ak dôsledkom takéhoto správania sťažovateľa by bolo spomalenie postupu v daňovej kontrole.“   V súvislosti s namietanou dĺžkou daňovej kontroly sa sťažovateľka odvoláva na znenie § 30a ods. 7 v spojení s ustanovením § 105a zákona o správe daní.   Podľa .
... a poplatkov pri daňovej kontrole za neprípustné. Pokiaľ navrhovateľ namietal zbytočné prieťahy v konaní správcu dane, a teda i dĺžku daňovej kontroly, prokuratúra vyslovila právny názor, že platné znenie zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov časovo ... že lehoty ustanovené v § 30a zákona o správe daní a poplatkov sú právne relevantné i vo vzťahu k dĺžke daňovej kontroly oprávnenosti nadmerného odpočtu DPH. Daňový úrad nemá možnosť neobmedzenej úvahy. Správca dane je povinný aj pri daňovej kontrole .
... ) považuje najvyšší súd argumentáciu ústavnej sťažnosti za presahujúcu dôvody žaloby podanej 31. 1. 2011... Vyjadrovať sa k dodatočným zdôvodneniam namietanej dĺžky daňovej kontroly uvedeným v tejto časti ústavnej sťažnosti najvyššiemu súdu už v tomto štádiu konania neprináleží. Vo vzťahu k časti IV. III .
... kontroly a o nejednotnosti rozhodovania žalovaného v totožných veciach, pričom uviedol: „Odvolací súd sa nestotožňuje s argumentáciou žalobcu ohľadne namietanej dĺžky daňovej kontroly a nedodržania zákonnej lehoty na jej vykonanie v spojení s jeho poukazom na odlišný postup žalovaného v prípade dodatočného platobného .
... vyjadrená v právnej vete analyzovaného nálezu ústavného súdu, podľa ktorej trvať na rešpektovaní zákonného limitu dĺžky daňovej kontroly je potrebné vtedy, ak „kontrolovaný daňový subjekt neodopieral povinnú súčinnosť orgánu daňovej správy“. I ... použitý nález ústavného súdu teda predpokladá skutkovú okolnosť, v dôsledku ktorej možno formálne prekročenie limitu dĺžky daňovej kontroly ospravedlniť. Musí ísť o takú okolnosť, ktorá zásahový charakter pôsobenia kontrolných aktivít na kontrolovaný .
... ani predĺženie daňovej kontroly nebolo v rozpore so zákonom a nedošlo týmito postupmi k prekročeniu zákonom stanovenej maximálne doby trvania dĺžky daňovej kontroly...“ (č. k. 20 S 18/2014-45 z 27. januára 2015). 8. K oneskorenosti začatia daňovej kontroly (namietané iba v .
... zásadnými argumentmi strán a najmä s prekážkou res iudicata, ako aj nezaoberaním sa námietkou o prekročení zákonom povolenej dĺžky daňovej kontroly.“ V závere sťažnosti sťažovateľ uvádza: «... že naďalej trvá na tom, že k zdaniteľným plneniam na základe faktúr ... p.).“ 19 Najvyšší súd k uvedenej námietke uviedol: „K žalobcom uvedenej námietke, že súd by mal na dĺžku daňovej kontroly a jej prekročenie prihliadať ex offo a nie je podstatné, že nebola uvedená v žalobe, Najvyšší súd Slovenskej republiky .
... . 738/320/3843/2011/Kor zo dňa 21. februára 2011 pre DPH za I. – III. štvrťrok 2009 pre spoločnosť (s dĺžkou daňovej kontroly 14 mesiacov) a č. p. 129019/2016 zo dňa 8. februára 2016 za III. štvrťrok 2010 pre spoločnosť (s ... dĺžkou daňovej kontroly viac ako 4 roky). Rovnako zdôrazňoval skutočnosť, že v priebehu konania svoju vinu popieral a vyslovil názor, že objem peňažných .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.