SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1225797
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65517
USSR: 36237
NSČR: 126107
NSSČR: 68259
USČR: 80707
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427278
Krajské súdy (ČR): 46823
Posledná aktualizácia
20.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: domnienka otcovstva


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: domnienka otcovstva
  • domnienka nájdené 1333 krát v 875 dokumentoch
  • otcovstva nájdené 1170 krát v 142 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 13 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 414 dokumentov
Odborné články 3 dokumenty


Právna veta: Právo upravujúce začiatok plynutia zapieracej lehoty od momentu, keď sa manžel matky dozvedel o narodení dieťaťa, neprimerane oslabuje jeho záujmy. Ústavný súd v súhrne konštatuje, že právnou úpravou ustanovená lehota na podanie zapieracej žaloby (zapieracia lehota) nie je v rozpore s označenými článkami dohovoru. Vymedzenie tejto lehoty a podmienok jej plynutia však musí vyváženým spôsobom rešpektovať práva všetkých v týchto právnych vzťahoch zúčastnených osôb. Zákonom č. 94/1963 Zb. ustanovená 6-mesačná zapieracia lehota poskytovala dotknutým osobám neprimerane krátky časový priestor na u ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
PL. ÚS 1/2010 4/2011 ZAČIATOK PLYNUTIA LEHOTY NA ZAPRETIE OTCOVSTVA Právo upravujúce začiatok plynutia zapieracej lehoty od momentu, keď sa manžel matky dozvedel o narodení dieťaťa, neprimerane oslabuje jeho záujmy. (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 1/2010 z 20. apríla 2011) Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 20. apríla 2011 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej .
Právna veta: Právny otec sťažovateľa si preňho dostupným spôsobom, teda bez participácie sťažovateľa, ktorý preskúmanie právneho otcovstva a DNA analýzu odmietal, súkromnou iniciatívou túto analýzu zabezpečil a po tom, ako sa derogáciou pôvodnej objektívnej lehoty spomínaným nálezom ústavného súdu vytvoril právny priestor pre iniciovanie zapieracieho konania, podal zapieraciu žalobu. Právnemu otcovi tak seriózny relevantný podklad pre spochybnenie jeho otcovstva poskytli až výsledky vyhotovenej DNA analýzy, ktorou disponoval od októbra 2010 (najskôr od 14. októbra 2010, keď bola analýza vyhotovená) a na zá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a 2 dohovoru. V prípade sťažovateľov ide o aplikáciu právnej úpravy zakotvujúcej možnosť dosiahnuť zrušenie následkov domnienky otcovstva svedčiacej manželovi matky. Stav nesúladu právneho otcovstva s otcovstvom biologickým závažným spôsobom zasahuje do súkromnej sféry ... na odstránenie tohto rozporu slúži zapieracia žaloba otca, ktorého právne otcovstvo bolo určené iba na základe domnienky otcovstva. Záujem na zosúladení právneho otcovstva s otcovstvom biologickým však nemožno považovať za záujem absolútny. Aj .
... záujem spoločnosti na podaní takéhoto návrhu a možnosť spoľahlivo preukázať, že muž, ktorému svedčí zákonná domnienka otcovstva, dieťa nesplodil.   Generálna prokuratúra na základe opakovaného podnetu navrhovateľa preskúmala postup a vybavenie podnetu navrhovateľa ... namietal postup generálnej prokuratúry, ktorá sa zaoberala otázkou možnosti spoľahlivého preukázania, že muž, ktorému svedčí zákonná domnienka otcovstva (teda navrhovateľ), dieťa nesplodil, už v štádiu vybavovania jeho podnetu podľa § 62 ods. 1 .
... ods. 1 Zákona o rodine súdom.  V danom prípade, ak právoplatne určí otcovstvo k dieťaťu súd, ide o tzv. nevyvrátiteľnú domnienku otcovstva.  Z hľadiska zapretia otcovstva je právoplatné rozhodnutie o určení otcovstva tzv. rozsúdenou vecou, o ktorej nie je možné znovu konať .
... spoločenská realita má prevažovať nad právnymi domnienkami a princípom právnej istoty, a že súd musí účinne umožniť sťažovateľovi vyvrátiť akúkoľvek domnienku otcovstva. Súd by mal vziať do úvahy, že sťažovateľ s dieťaťom nežije, nestýka sa s ním a najmä nemá s ním .
... aplikovateľné ustanovenie § 86 ods. 1 zákona o rodine (upravujúce zapieracie právo právneho otca, ktorého otcovstvo bolo určené na základe domnienky otcovstva svedčiacej manželovi matky a podmienky plynutia lehoty pre podanie tohto návrhu), nie ustanovenie § 57 ods. 1 predchádzajúceho zákona č .
... biologického a právneho otcovstva, resp. o skutočnostiach spochybňujúcich jeho otcovstvo. Týmto momentom totiž právny otec, ktorého otcovstvo bolo založené zákonnou domnienkou otcovstva, získava možnosť vedome svojím rozhodnutím ďalej pokračovať v už založenom právnom vzťahu s dieťaťom a niesť z neho vyplývajúcu zodpovednosť .
... všeobecných súdov treba chápať v ich celkovom kontexte. V podstate znamenajú, že do momentu právoplatného zapretia otcovstva platí zákonná domnienka otcovstva manžela matky dieťaťa, čo zároveň znamená aj povinnosť platiť výživné. K prelomu dochádza zapretím otcovstva, ... možné súhlasiť. Ak by mal rozsudok o zapretí otcovstva konštitutívne účinky ex nunc, zanikli by právne účinky zapretia domnienky otcovstva manžela matky dieťaťa až právoplatnosťou rozsudku a "matrikový otec", ktorý úspešne zaprel otcovstvo, by .
...  biologického   a právneho   otcovstva,   resp.   o   skutočnostiach   spochybňujúcich   jeho   otcovstvo.   Týmto   momentom   totiž   právny   otec,   ktorého   otcovstvo   bolo   založené   zákonnou   domnienkou   otcovstva, získava možnosť vedome svojím rozhodnutím ďalej pokračovať v už založenom  právnom   vzťahu   s   dieťaťom   a   niesť   z   neho   vyplývajúcu   zodpovednosť .
... 2. decembra 2016 – že okresný súd určil, že odporca je otcom sťažovateľky v 2. rade, a to na základe tretej domnienky otcovstva podľa zákona č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov. V tomto smere sa javí byť relevantné .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.