SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1228213
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65523
USSR: 36267
NSČR: 126189
NSSČR: 68273
USČR: 80707
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427298
Krajské súdy (ČR): 46858
Posledná aktualizácia
23.09.2020 01:07

Nájdené rozsudky pre výraz: malý konkurz


Približný počet výsledkov: 14 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: malý konkurz
  • maly nájdené 3377 krát v 2464 dokumentoch
  • konkurz nájdené 15519 krát v 1642 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 21 dokumentov
Krajské súdy SR 429 dokumentov


Právna veta: V predmetnej veci bol konkurz vyhlásený na majetok fyzickej osoby – nepodnikateľa a to tak z dôvodu petitu návrhu na vyhlásenie konkurzu, ako aj následne podaného samotného návrhu predbežného správcu na otvorenie malého konkurzu. Z dôvodu, že konkurz bol tunajším súdom vyhlásený na majetok fyzickej osoby – nepodnikateľa, nemá skutočnosť, že úpadca je reálne podnikateľom a vyhlásený konkurz sa vzťahuje aj na majetok podnikateľa, vplyv na zvýšenie paušálnej odmeny, tak ako to správca vo svojom návrhu požadoval. Okresný súd vyhodnotil konkrétne okolnosti danej veci, predovšetkým skutočnosť, že ko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 199/2013-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. marca 2013 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. A. K., K., správkyne úpadcu Ing. Ľ. B., K., zastúpenej advokátom JUDr. M. T., K., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31 K 74/2011 z 9. septembra 2012 a takto   rozhodol:   .
Právna veta: aj keď súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom, vysporiadavané záväzky vznikli dlžníkovi z podnikateľskej činnosti. Cieľom úpravy odmeny správcu je, aby bol správca odmenený proporcionálne podľa námahy, ktorú je potrebné v konkurznom konaní vynaložiť. Pritom je zrejmé, že v prípade fyzickej osoby podnikateľa musí správca vynaložiť väčšie úsilie spočívajúce vo veľkom množstve spracovaných prihlášok. V zmysle vyššie citovaných ustanovení vyhlášky č. 665/2005 Z. z. nie je ponechané na úvahe súdu, v akom rozsahu prizná odmenu správcovi. Súd je viazaný ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , čo je v hre, ako aj znenie § 106 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii („súd uznesením o otvorení malého konkurzu uzná konkurz za malý, ak je vyhlásený na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom“), ktorého obsah určil medze ... malého konkurzu stanovené okresným súdom pri vyhlásení konkurzu v danej veci.   18. Vzhľadom na to, že sťažnosť bola odmietnutá ako celok, bolo .
... ., § 106 a § 107 pojednávajú o odlišnostiach vo vedení malých konkurzov od riadnych konkurzov. Dovoľujem si poukázať na rozdiel pri vedení malého konkurzu na firmu a vedení malého konkurzu na občana SR. U občana je nutné prihliadať na dodržiavania ... ., o ktoré písomne požiadala návrhom na oddlženie a ktorý zaslala Okresnému súdu Bratislava I. spolu s návrhom na vyhlásenie malého konkurzu.“   Sťažovateľka zároveň požiadala o ustanovenie právneho zástupcu v konaní pred ústavným súdom.   II.   Podľa čl. .
... reštrukturalizácii aj príslušným orgánom na udeľovanie záväzných pokynov týkajúcich sa speňažovania majetku. Zástupca veriteľov tak v malom konkurze vykonáva právomoc veriteľského výboru.   Z vyžiadaného súvisiaceho spisu okresného súdu ďalej vyplynulo, že na prvej ... lehote nezvolala.   Okresný súd napadnutým uznesením odvolal sťažovateľku z funkcie správkyne vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu a zároveň ustanovil novú správkyňu podstaty na základe náhodného výberu pomocou technických a .
... zodpovednosť za to, či správca konkurznej podstaty postupuje s náležitou starostlivosťou vrátane primeranej doby. V predmetnej veci ide o jednoduchý, malý konkurz. Krajský súd nekonal dostatočne razantne, keď sa dozvedel o nedostatočnej činnosti správcov konkurznej podstaty(...). Súd vo veci viac ako štyri .
... úpadca je reálne podnikateľom, nemá vplyv na zvýšenie paušálnej odmeny. Z následne podaného návrhu správcu na otvorenie malého konkurzu, bolo vyslovene uvedené „... Obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom uzatvorenom období pred vyhlásením konkurz bol vo výške 6875 ... . o konkurze a reštrukturalizácií.“, uvedená formulácia bola ďalším dôkazom že sťažovateľ posudzoval splnenie podmienok pre otvorenie malého konkurzu aj z pohľadu podnikateľskej činnosti úpadcu, a v prílohe k návrhu boli doložené doklady, z ktorých .
...   28.   06.   2014,   súd   vyhlásil   konkurz   na   majetok   dlžníka:   , bytom  , , rozhodol o otvorení malého konkurzu a do funkcie Správcu ustanovil spoločnosť bnt restructuring, k. s. V návrhu na priznanie paušálnej odmeny do konania prvej schôdze ...   v   návrhu   označený   menom,   priezviskom,   dátumom narodenia.   V   uznesení   o   vyhlásení   konkurzu   súd   zároveň   rozhodol   o   otvorení   malého konkurzu. Súd má navyše za to, že s odkazom na ust. § 153 ods. 2 O. s. p. ani v konkurznom .
... , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa   21.05.2014,   súd   vyhlásil   konkurz   na   majetok   dlžníka:     ,  ,   rozhodol   o   otvorení   malého   konkurzu a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť bnt restructuring, k. s.. V návrhu na priznanie paušálnej odmeny do konania prvej schôdze ... narodenia, rodným číslom, ako aj údajom o štátnom občianstve. V uznesení o vyhlásení konkurzu súd zároveň rozhodol o otvorení malého konkurzu. 8 Súd má navyše za to, že s odkazom na ust. § 153 ods. 2 OSP. ani v  .
... . 1. Z obsahu sťažnosti a jej príloh vyplýva, že sťažovateľka je veriteľom (ďalej len „dlžník“), ktorý počas a po skončení malého konkurzu vedeného voči nemu ako fyzickej osobe pod sp. zn. 1 K 42/2012 navrhol okresnému súdu povolenie svojho oddlženia podľa .
... sp. zn. 3K/15/2009 vyhlásil okresný súd Bratislava I na majetok sťažovateľa konkurz. Predmetný konkurz bol otvorený ako tzv. „malý konkurz.“ Konkurz prebiehal bez problémov, pričom konkurzná správkyňa v rámci konkurzu speňažila všetok majetok sťažovateľa a pomerne uspokojila jeho veriteľov. Po .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.