SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1345967
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
17.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR


Približný počet výsledkov: 19 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR
  • mimoriadny nájdené 30648 krát v 10016 dokumentoch
  • dovolanie nájdené 41215 krát v 8528 dokumentoch
  • generalny nájdené 32254 krát v 4338 dokumentoch
  • prokurator nájdené 43954 krát v 5598 dokumentoch
  • sr nájdené 78283 krát v 17023 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 52 dokumentov
Krajské súdy SR 21 dokumentov


Právna veta: Ak dovolací súd v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora vo svojom rozhodnutí odôvodní právne posúdenie predloženej veci len odkazom na jej právne posúdenie súdmi nižších stupňov bez zrozumiteľnej a výstižnej argumentácie, ktorou by sám vyhodnocoval hmotno-právnu stránku napadnutého rozhodnutia odvolacieho súdu, poruší tým nielen zákonné pravidlá vyplývajúce z § 157 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, ktorými sa má dovolací súd v zmysle § 243c Občianskeho súdneho poriadku spravovať, ale súčasne aj základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 492/2011-28   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 31. januára 2012 v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Jána Auxta a Rudolfa Tkáčika prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti H., a. s., S., zastúpenej JUDr. Ľ. N., advokátom, B., ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na .
Právna veta: K prieťahom v konaní na Najvyššom súde Slovenskej republiky nemôže dôjsť v prípade, ak existuje zákonná prekážka (vyhlásenie konkurzu na majetok účastníka konania a s tým spojené prerušenie konania), ktorá mu bráni v konaní pokračovať. Aj konanie, v ktorom najvyšší súd rozhoduje o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora, patrí medzi konania, pri ktorých ústava garantuje ich účastníkom právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Je však prirodzené, a ústavný súd to už vo svojej judikatúre zdôraznil, že každé namietané porušenie práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy sa skúma vždy s o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                 I. ÚS 368/08-25   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. marca 2009 v senáte zloženom z predsedníčky Marianny Mochnáčovej a zo sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka prerokoval prijatú sťažnosť spoločnosti E., s. r. o., T., zastúpenej advokátom JUDr. J. F., T., pre namietané porušenie jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. .
... nález: „Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom zo dňa 25. 9. 2003, sp. zn. M Obdo V 4/2001, ktorým zamietol mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, porušil základné právo sťažovateľa podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy SR a právo podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru .
... vo svojej sťažnosti uviedla: „Dňa 28. mája 2003 zamietol Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom č. k. M Cdo 5/03 mimoriadne dovolanie Generálneho prokurátora SR proti uzneseniu Okresného súdu v Pezinku z 21. januára 2002, č. k. 11 Er 892/01-19. Uvedeným uznesením bolo .
... uvádzajú: „Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2 M Obdo 3/2004 zo dňa 27. 06. 2005 bolo zamietnuté mimoriadne dovolanie Generálneho prokurátora SR proti rozsudku Okresného súdu v Lučenci z 26. 03. 2003 č. k. 14 Cb 399/01-136 v spojení s .
... sťažovateľ zdôvodnil tak, že okresný súd „nerešpektoval rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vydané na základe mimoriadneho dovolanie Generálneho prokurátora SR, v dôsledku čoho bolo mimoriadne dovolanie GPSR ako prostriedok nápravy v predmetnom prípade neúčinným ... sťažovateľa tým, že okresný súd „nerešpektoval rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vydané na základe mimoriadneho dovolanie Generálneho prokurátora SR, v dôsledku čoho bolo mimoriadne dovolanie GPSR ako prostriedok nápravy v predmetnom prípade neúčinným .
... sp. zn. 13 Cb 236/99, ktorým si Sťažovateľ uplatnil už v prvostupňovom konaní nárok na náhradu trov konania a mimoriadne dovolanie Generálneho prokurátora SR zamietol, porušil tak právo Sťažovateľa na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a právo na spravodlivé súdne .
... , č. k. 18 C 303/00-370 zo dňa 20. dec. 2006. 3/ Je právny dôvod na podanie podnetu na mimoriadne dovolanie generálnym prokurátorom SR proti odporcovi E. spoloč. s r. o. B. o neplatnosť skončenia pracov. pomeru a iné. 4/ M. M. priznáva primerané .
... mimoriadnom dovolaní rozhodol Najvyšší súd SR uznesením dňa 18. februára 2009 tak, že ho odmietol. 2. Najvyšší súd SR odmietol mimoriadne dovolanie Generálneho prokurátora SR. V odôvodnení uznesenia Najvyššieho súdu SR sa uvádza, že „Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 3 .
... ako aj osoba poškodená rozhodnutím súdu tvrdí, že pri podávaní podnetu na mimoriadne dovolanie generálnemu prokurátorovi SR sa riadil dňom vyznačenej právoplatnosti uznesenia 06. 05. 2009, ktoré je založené v súdnom spise na ... § 240 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku per analogiam. Má sa teda za to, že podnet na mimoriadne dovolanie generálnemu prokurátorovi SR bol podaný včas. Oprávnený Ing. I. P., B., ako účastník exekučného konania, osoba dotknutá rozhodnutím .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.