SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1158225
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123857
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424448
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
01.06.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nečinnosť stavebného úradu


Približný počet výsledkov: 14 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nečinnosť stavebného úradu
  • cinnost nájdené 91212 krát v 21649 dokumentoch
  • stavebny nájdené 8809 krát v 1372 dokumentoch
  • urad nájdené 45783 krát v 7793 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 22 dokumentov
Krajské súdy SR 53 dokumentov


Právna veta: 1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa formálne zákonom ustanovené znaky účastníka konania, a orgán verejnej správy právne relevantným spôsobom počas správneho konania nespochybní jej účastníctvo, ba s ňou ako s účastníkom konania po celý čas riadne koná, nie je povinná pri podaní návrhu podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku preukazovať dopad tvrdenej nečinnosti orgánu verejnej správy na jej práva, právom chránené záujmy a povinnosti. Toto dôkazné bremeno zaťažuje žalovaný správny orgán, ktorý je povinný vo vyjadrení k žalobe tvrdiť a následne aj dokázať, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky       III. ÚS 41/2014-27   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. júna 2014 v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Jána Auxta a Rudolfa Tkáčika, prerokoval sťažnosť J. M., zastúpeného advokátkou JUDr. Katarínou Galovou, Advokátska kancelária, E. Belluša 10, Piešťany, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy .
Právna veta: Nielen nečinnosť správneho orgánu, ale aj rozhodnutie správneho orgánu, ktoré má za následok jeho procesnú pasivitu, dopadá na základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov u osoby domáhajúcej sa súdnej ochrany pred nečinnosťou orgánu verejnej správy, pretože odďaľuje dosiahnutie stavu právnej istoty o právnom nároku, o ktorý v správnom konaní ide. To je podstatné východisko interpretácie § 250t ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (aj v súčasnosti už účinného § 242 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Súdny správny poriadok), keďže je diktované ústavne garantovaným zákl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... len „krajský stavebný úrad“). Sťažovateľ krajskému stavebnému úradu doručil 15. novembra 2011 „Žiadosť o prešetrenie nečinnosti stavebného úradu“, na základe ktorej krajský stavebný úrad doručil stavebnému úradu 23. januára 2012 „Upozornenie na dodržiavanie ust ... sa 14. novembra 2011 obrátil na krajský stavebný úrad podaním označeným ako „Žiadosť o prešetrenie nečinnosti stavebného úradu“, na základe čoho krajský stavebný úrad doručil 23. januára 2012 odporcovi „Upozornenie na dodržiavanie ust .
... . v zmysle § 62 odst. 1 písm. a) správneho zákona č. 71/67 Zb. žiadosti o obnovu týchto konaní. (...)  Pre nečinnosť stavebných úradov v tejto veci sťažovatelia dňa 24. 1. 2003, podávali písomné urgencie, tak KÚ OŽP v Ž., ako aj OÚ OŽP .
... podala 6. júna 2005 námietky.   Prostredníctvom svojej právnej zástupkyne sťažovateľka 8. júna 2007 podala na krajskom úrade sťažnosť na nečinnosť stavebného úradu podľa § 50 Správneho poriadku, v ktorej požiadala, aby krajský úrad ako správny orgán, ktorý by bol inak oprávnený ... príslušného správneho orgánu, a to okresného úradu v období od 20. januára 2003 do 12. mája 2003, ako aj k nečinnosti stavebného úradu v období od 12. mája 2003 do 5. apríla 2004.   Sťažovateľka sa následne prípisom z 21. júna 2004 .
... uviedol, že „Novelou stavebného zákona (zákonom č. 229/1997 Z. z.) došlo k výraznému rozšíreniu rozhodovacej právomoci obce, ktorá vykonáva činnosť stavebného úradu na úseku informačných, reklamných a propagačných zariadení. Požiadavky na zariadenia pre informácie, reklamu a propagáciu sú zakotvené v § 55 .
... dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Predmetom konania bola náhrada škody v sume 585 213,34 € s príslušenstvom spôsobená nečinnosťou stavebného úradu vo veci vydania dodatočného stavebného povolenia. Práve v tomto konaní zastupoval sťažovateľa odporca (podľa sťažovateľa neodborným spôsobom zakladajúcim jeho nárok .
... spôsobom zverejnenia v mieste ktorého sa konanie týka, je zverejnenie na internetovej stránke Mesta Ž., lebo to vyplýva zo samotnej činnosti stavebného úradu v iných stavebných konaniach. I napriek skutočnosti, že stavebné úrady tento spôsob v iných konaniach využívajú, je tento postup nesprávny .
... škody (zaplatenia zmluvnej pokuty) bolo porušenie zmluvnej povinnosti sťažovateľky, a nie nesprávny úradný postup (nečinnosť) stavebného úradu. Podľa druhého nevydanie rozhodnutia stavebným úradom v zákonnej lehote nebránilo sťažovateľke uzatvoriť budúcu zmluvu o dielo ... v dovolacom konaní napadnuté, dospel k právnemu záveru, že bezprostredná (priama) príčinná súvislosť medzi nečinnosťou stavebného úradu a povinnosťou sťažovateľky zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu nie je daná. Vychádzal pritom z toho, že .
...   Bratislavy.   Stavebný   úrad   však   na   podania Sťažovateľa vôbec nereagoval a bol nečinný...  Podľa   informácií   poskytnutých   zamestnancami   Stavebného   úradu   bol   príčinou nečinnosti Stavebného úradu chýbajúci podpis starostky ­  ... Počas celého obdobia Sťažovateľ príp. jeho zástupcovia telefonicky a osobne urgovali Stavebný úrad, jeho zamestnancov a starostku .
... . Z hľadiska postupu stavebného úradu I. stupňa pritom nemožno podľa mienky sťažovateľky konštatovať, že by bol tento stav spôsobený výlučne nečinnosťou stavebného úradu I. stupňa, keď z obsahu spisu vyplýva, že dôvodom zbytočných prieťahov v konaní sú najmä iné procesnoprávne a hmotnoprávne pochybenia .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.