SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1348844
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67141
USSR: 39265
NSČR: 129740
NSSČR: 71780
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431143
Krajské súdy (ČR): 50322
Posledná aktualizácia
20.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nečinnosť súdu


Približný počet výsledkov: 4160 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nečinnosť súdu
  • cinnost nájdené 103648 krát v 24201 dokumentoch
  • sud nájdené 2189395 krát v 37205 dokumentoch... skutočnosť, že sudkyňa sťažovateľa v písomnom vyhlásení predpojatosti označila ako „chronického sťažovateľa, ktorý sa sústavne sťažuje na činnosť súdu“. Sťažovateľ napáda závery okresného súdu a krajského súdu, ktoré jeho žalobu o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy ... osobnosti, pretože táto sudkyňa ho vo vyhlásení predpojatosti označila ako „chronického sťažovateľa, ktorý sa sústavne sťažuje na činnosť súdu“. Okresný súd rozsudkom č. k. 2 C 109/2010-415 z 26. júna 2012 žalobu sťažovateľa v .
... 234/2007 nekonal procesné ani meritórne, preto toto obdobie namieta sťažovateľ ako obdobie absolútnej nečinnosti. Ako obdobie nečinnosti súdu hodnotí sťažovateľ aj obdobie 4 od podania vzájomného návrhu v konaní Nc 1005/1996, keď prvým (!) ... vyššie uvedeného však vyplýva, že som nezistil žiadne také obdobie, ktoré by bolo možné označiť ako absolútnu nečinnosť súdu tak, ako to uvádza sťažovateľ. Som toho názoru, že zákonní sudcovia s poukazom na ich pracovnú zaťaženosť .
... zákonná prekážka, ktorá by prvostupňovému súdu bránila vo veci konať. Okrem nečinnosti súdu došlo k zbytočným prieťahom v konaní v rozsahu 11 rokov aj nesprávnou činnosťou súdu. 3 Táto nesprávna činnosť súdu spočíva v tom, že hoci súd v dedičskom konaní uznesením sp. ... Slovenskej republiky, lebo podľa jeho nálezu sp. zn. II. ÚS 68/01 z 29.5.2002 „obdobie nečinnosti súdu z dôvodu nevypracúvania znaleckého posudku a nevrátenia spisu znalcom je potrebné hodnotiť ako prekážku na strane súdu. Ak konajúci .
... rozhodovať sudcovia, ktorí nepodali totožné alebo obdobné žaloby. Taktiež sťažovateľ sa v namietanom konaní nesprával vždy aktívne, keď počas nečinnosti súdu (v období od 24.05.2010 do 29.0.2011) neprejavil nespokojnosť a nesťažoval sa na túto nečinnosť u predsedu ... súdu vo vyjadrení k sťažnosti poukázala na to, že sťažovateľ „sa v namietanom konaní nesprával vždy aktívne, keď počas nečinnosti súdu (v období od 24.05.2010 do 29.0.2011) neprejavil nespokojnosť a nesťažoval sa na túto nečinnosť u predsedu .
... namietal aj nesprávne právne posúdenie veci nižšími súdmi (§ 241 ods. 2 písm. c/ O. s. p.). Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením .
... uvedeného je zrejmé, že disciplinárny senát bol v tejto veci viac ako 11 mesiacov nečinný a neuskutočnil žiadny úkon. ... Za činnosť súdu smerujúcu k odstráneniu právnej neistoty nie je možné považovať konanie o vylúčení sudcov, ktorého základ nebol daný námietkou stíhaného sudcu .
... dôvodu nečinnosti samotného okresného súdu, a uviedol: „V každom prípade je upretie práv na vrátenie súdneho poplatku v dôsledku nečinnosti súdu samotného, t. j. orgánu ktorý je povinný o vrátení poplatku rozhodnúť odopretím spravodlivosti súdom (denegatio iustitia) a súčasne ... § 13 ods. 3 veta za bodkočiarkou), súd podľa názoru senátu 6Co už nemohol rozhodnúť o jeho vrátení. Takúto nečinnosť súdu o rozhodovaní o vrátení súdneho poplatku, t. j. od podania žiadosti o jeho vrátenie do rozhodnutia súdu o .
... , a odporcovi v 2. rade ‒ obchodnej spoločnosti , v sume 28 905,26 € s príslušenstvom. 3 Sťažovateľ v sťažnosti poukazuje na nečinnosť „súdu po podaní žalobného návrhu v právnej veci mňa ako žalobcu, proti žalovanej obchodnej spoločnosti v 1. rade , a spol. o .
... vo väčších časových odstupoch. Je potrebné však uviesť, že dĺžka konania na tunajšom súde nie je ovplyvnená iba činnosťou súdu. K neprimeranej dĺžke konania prispievajú aj samotné strany sporu, nakoľko sa súd okrem iného musel vysporiadať s viacerými ... mal vedomosť o nečinnosti znalca, prípadne o jeho zdravotných problémoch. Tzn., že i v tomto smere možno konštatovať nečinnosť súdu, keď nevyužil všetky inštitúty OSP a zostal v tejto záležitosti pasívny, prípadne sa obmedzil len na urgovanie znalca a .
... procesných úkonov vykonaných v napadnutom konaní, z ktorého podľa názoru sťažovateľa vyplývajú „neprimerané časové prieťahy spôsobené nečinnosťou súdu“. Na základe uvedených skutočností sťažovateľ navrhuje, aby ústavný súd po prijatí sťažnosti na ďalšie konanie rozhodol ... že po právnej stránke ide o žalobu o určenie vlastníckeho práva, ktoré patrí k štandardnej rozhodovacej činnosti súdov. Pokiaľ ide o skutkovú stránku prerokúvanej veci, ústavný súd predovšetkým zdôrazňuje, že napadnuté konanie možno .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.