SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1300564
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66835
USSR: 38867
NSČR: 128884
NSSČR: 71121
USČR: 82222
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430370
Krajské súdy (ČR): 49369
Posledná aktualizácia
27.02.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nedodržanie zákonom stanovenej lehoty


Približný počet výsledkov: 25 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nedodržanie zákonom stanovenej lehoty
  • nedodrzanie nájdené 3428 krát v 2574 dokumentoch
  • zakon nájdené 763386 krát v 36759 dokumentoch
  • stanoveny nájdené 14030 krát v 8076 dokumentoch
  • lehota nájdené 134387 krát v 26131 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 75 dokumentov
Krajské súdy SR 972 dokumentov


Právna veta: Nečinnosť súdu v trvaní štyroch mesiacov nie je prejavom takej nečinnosti, ktorá odôvodňuje vyslovenie zbytočných prieťahov v konaní.Nedodržanie zákonom ustanovenej lehoty na rozhodnutie a stav konania vo veci prezentovaný urobenými procesnými úkonmi, ktoré ovplyvňujú celkovú dĺžku konania, sú rozhodujúcimi skutočnosťami pre posúdenie prieťahov v súdnom konaní.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky       II. ÚS 21/01-41    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. decembra 2001 v senáte zloženom z predsedu senátu Alexandra Bröstla a zo sudcov Ľudmily Gajdošíkovej a Jána Klučku prerokoval podnet J. B., bytom T., zastúpeného advokátom JUDr. V. B., K., vo veci porušenia jeho základného práva na súd, na prístup k súdu, prejednanie veci príslušným súdom a zákonným sudcom a na .
Právna veta: Nevyhnutnou okolnosťou, ktorú musí súd skúmať pomerne krátkej trojdňovej lehoty na podanie takéhoto návrhu. Takto zákonom stanovená lehota zodpovedá ústavnoprávnemu významu rozhodnutia súdu, ktoré sa dotýka riadneho priebehu volebného procesu do orgánov samosprávy. Preto okresný súd v konaní túto skutočnosť skúmať musel. Opačným postupom by negoval nepochybný význam dodržania tejto lehoty pre riadny priebeh volebného procesu. V tejto súvislosti treba uviesť, že dodržanie tejto, čo sa týka jej dĺžky, prísnej lehoty, je kvalitatívne iným posudzovaním ako iných lehôt stanovených právnym poriadko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátov v zmysle § 250zb OSP zo dňa 19. 10. 2006, a to z dôvodu nedodržania zákonom stanovenej lehoty na podanie takéhoto návrhu. Z uvedeného dôvodu, keďže mal za to, že nebola splnená jedna z procesných podmienok meritórneho prerokovania .
Právna veta: Pokiaľ správca dane uskutoční daňovú kontrolu napriek existencii zo zákona vyplývajúcej prekážky (uplynutie prekluzívnej lehoty, opakovaná daňová kontrola bez splnenia zákonných podmienok), pre ktorú nie je možné daňovú kontrolu vykonať, ide o porušenie zásady právnej istoty v daňovom konaní, a teda o nezákonný zásah do práv daňového subjektu. Ako z citovaného rozsudku najvyššieho súdu vyplýva, najvyšší súd prevzal právny záver krajského súdu (a jemu predchádzajúci názor žalovaného), že kontrolu oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH a daňovú kontrolu na odpočet DPH je potrebn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tiež uviedol, že „Vo vzťahu k námietke 4/, ktorou žalobca namietal závažné procesné pochybenie zo strany žalovaného, ktoré spočívalo v nedodržaní zákonom stanovenej lehoty na vydanie rozhodnutia podľa § 44 ods. 6 zákona o správe daní, krajský súd uviedol, že z administratívneho spisu je .
... vyššie uvedených okolností predmetného prípadu považoval ústavný súd za „zbytočné prieťahy“. Z uvedeného dôvodu považuje ústavný súd námietku sťažovateľa o nedodržaní zákonom stanovenej lehoty (a spôsobiacu porušenie ním označeného základného práva) za zjavne nedôvodnú.    Preto bolo potrebné predmetnú sťažnosť na porušenie práva podľa čl .
... V odpovedi prednostka uvádza: „Je nám ľúto, že Vaše námietky uvedené v sťažnosti smerujúce proti nedodržaniu zákonom stanovenej lehoty na rozhodnutie o návrhu na vklad ... sú opodstatnené. Zabezpečenie nápravy uvádzaného stavu v súčasných podmienkach nie ... primeraného finančného zadosťučinenia; 4)  dňa 7. júla 2002 podala Katastrálnemu úradu Bratislava IV sťažnosť proti nedodržaniu zákonom stanovenej lehoty na rozhodnutie o návrhu na vklad, ktorá bola po prešetrení vyhodnotená ako opodstatnená...   Berúc do .
... generálny prokurátor v konaní o podnete na podanie mimoriadneho dovolania nemá oprávnenie meritórne rozhodovať o právach oprávnených osôb, tak ani nedodržaním zákonom stanovenej lehoty na vybavenie tohto podnetu nemôžu byť ich základné ľudské práva a slobody dotknuté.   V závere svojho vyjadrenia generálna prokuratúra uviedla .
... odpustiť (§ 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde). Preto sa ústavný súd nemohol venovať podstate dôvodov, ktorými sťažovateľ argumentoval nedodržanie zákonom stanovenej lehoty na podanie sťažnosti.    Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že od 17. júla 2003, keď bolo sťažovateľovi doručené uznesenie krajského súdu sp .
... bolo priznané primerané finančné zadosťučinenie v sume 80 000 Sk s odôvodnením, že preťaženosť zákonnej sudkyne nie je dôvodom na nedodržanie zákonom stanovenej lehoty na vypracovanie rozsudku, pretože je „vecou... organizácie práce na súde, aby k takejto situácii nedochádzalo a... nedostatky v riadiacej práci .
... 5. 6. 2006, t. z. že sťažovateľ nesplnil poplatkovú povinnosť v lehote určenej zákonom a malo toto jeho konanie, resp, nedodržanie zákonom stanovenej lehoty za následok zastavenie odvolacieho konania, čo bol priamo zákonný dôsledok. Rovnako podľa názoru krajského súdu nie je dôvodné domáhať sa .
... napokon aj v odvolaní proti rozsudku krajského súdu namietal premlčanie práva Sociálnej poisťovne predpísať poistné. Podľa jeho názoru zmeškanie, resp. nedodržanie zákonom stanovenej lehoty na oznámenie rozhodných skutočností nie je totožné s nesplnením oznamovacej povinnosti. Svoju oznamovaciu povinnosť, aj keď oneskorene, splnil, a preto .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.