SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1155973
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64353
USSR: 35517
NSČR: 123820
NSSČR: 66858
USČR: 79813
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424337
Krajské súdy (ČR): 43636
Posledná aktualizácia
29.05.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nekalosúťažné konanie


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nekalosúťažné konanie
  • nekalosutazne nájdené 24 krát v 16 dokumentoch
  • konanie nájdené 1150970 krát v 33471 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 61 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty
Krajské súdy SR 52 dokumentov


Právna veta: Východiskovou premisou rozhodnutia krajského súdu, tak ako aj rozhodnutia okresného súdu, so závermi ktorého sa krajský súd v celom rozsahu identifikoval, bol v podstate záver o bezpredmetnosti žaloby sťažovateľa, ktorou sa domáhal uloženia povinnosti žalovanej zdržať sa určitého konania, ktoré bolo viazané na existenciu zákonom chráneného úžitkového vzoru zapísaného úradom priemyselného vlastníctva pod č. 3367, a to z dôvodu zániku tohto úžitkového vzoru požívajúceho zákonnú ochranu, ktorej realizácie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 198/2015­10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. apríla 2015   predbežne   prerokoval   sťažnosť     ,   zastúpeného   advokátkou   JUDr.   Andreou   Tkáčovou, Advokátska   kancelária,   Magurská   3,   Košice,   vo   veci   namietaného   porušenia základného práva na ochranu vlastníctva zaručeného v čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky   a  čl.   1   Dodatkového   protokolu   k Dohovoru   o  .
Právna veta: Obchodné tajomstvo je jedno z práv, ktoré sa zaraďuje medzi práva k nehmotným statkom, ktoré je chránené nielen národnými právnymi predpismi, a to ust. § 17 a nasl. Obch. zák. a prostredníctvom nekalej súťaže upravenej v § 44 a nasl. Obch. zák., ale je chránené aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktorých aplikácia má prednosť pred vnútroštátnym právom. Právna úprava obchodného tajomstva obsiahnutá v § 17 Obch. zák. priradila obchodné tajomstvo k tzv. priemyslovým právam, pričom úprava obsiahnutá v § 20 Obch. zák. poskytuje podnikateľovi rovnakú právnu ochranu a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... majetkovej forme žiadal od všetkých troch odporcov spoločne zaplatenie primeraného finančného zadosťučinenia za porušenie práva k obchodnému tajomstvu a za nekalosúťažné konanie vo výške 475.615,75 Eur. Predmetom sporu bol jednoznačne návrh navrhovateľa na uplatnenie si práv, ktoré vyplývajú z ust .
... o výkon predbežného opatrenia nemôže použiť prísnejšie časové kritériá.   Okrem toho ústavný súd poznamenáva, že ak podľa sťažovateľa ním označované nekalosúťažné konanie zo strany odporcu dosahuje takú intenzitu, že dochádza k ohrozeniu chránených záujmov širokého okruhu spotrebiteľov a aj ku skutočnej ujme .
... sťažovateľa s vyššie uvedeným odôvodnením. Sťažovateľ totiž vo svojom dovolaní presne špecifikoval svoje argumenty a najmä uviedol z akého dôvodu nekalosúťažné konanie sťažovateľa nemohlo nastať a ani nenastalo, tiež uviedol ďalšie tri dôvody, pre ktoré považuje rozhodnutie Krajského sudu za nesprávne. Týmto .
... na správanie sa súdu nie je ani možné predpokladať, kedy sa tento pretrvávajúci stav neistoty odstráni. Sťažovateľka zároveň zdôraznila, že nekalosúťažné konanie, ktoré je predmetom napadnutého konania pred okresným súdom, predstavuje zásah do jej osobných a majetkových práv, a aj z tohto .
... výrobkoch a obale žalovaného v porovnaní s výrobkami sťažovateľa, a preto v konečnom dôsledku konštatoval, že v konaní nebolo preukázané nekalosúťažné konanie žalovaného a ani skutočnosť, že by na svojich výrobkoch používal ochranné známky sťažovateľa. O arbitrárnosti (svojvôli) pri výklade a aplikácii .
... alebo ohrozenie práv k ochrannej známke... zo strany Odporcu v 1. rade a Odporcu v 2. rade ako aj ich nekalosúťažné konanie boli zakázané, resp. bolo im uložené zdržať sa takéhoto konania a bolo im uložené následky tohto konania odstrániť. Navrhovateľ sa .
... 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Rovnako tak nebolo možné žalobcom priznať nárok na primerané zadosťučinenie v peniazoch za nekalosúťažné konanie spočívajúce v klamlivej reklame v zmysle § 53 Obchodného zákonníka. Zo zákonného ustanovenia § 53 Obchodného zákonníka jednoznačne vyplýva ... 2 a § 13 ods. 2 OZ (druhý nárok), ako aj nároku na primerané zadosťučinenie v peniazoch za nekalosúťažné konanie spočívajúce v klamlivej reklame v zmysle § 53 Obchodného zákonníka (tretí nárok), dospel k záveru, že v danom .
... akýchkoľvek subjektívnych podmienok a je kompenzáciou za nevyčísliteľné straty, ktoré postihnutý 2 utrpel. Je vyrovnaním ujmy a určitou sankciou za nekalosúťažné konanie. Primeranosť v peniazoch vyjadreného zadosťučinenia netreba (ani nemožno) preukazovať tak, ako výšku škody alebo bezdôvodné obohatenie. Zadosťučinenie by malo zodpovedať .
... ak by jeho nepeňažná forma neposkytovala primerané zadosťučinenie, ktoré je jednak vyrovnaním ujmy a jednak určitou sankciou za nekalosúťažné konanie. 14 Z uvedeného vyplýva, že je na žalobcovi, ak požaduje primerané zadosťučinenie v peniazoch, aby preukázal, ... činnosti. 15 Odvolací súd vzhľadom na uvedené zastáva názor, že žalobca v konaní nepreukázal, že práve nekalosúťažné konanie žalovaných malo za následok vznik nemajetkovej ujmy na jeho strane (strata postavenia na trhu Východného Slovenska a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.