SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1158995
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123883
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424452
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
02.06.2020 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nezákonný dôkaz


Približný počet výsledkov: 130 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nezákonný dôkaz
  • nezakonny nájdené 19032 krát v 7524 dokumentoch
  • dokaz nájdené 75651 krát v 16770 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 225 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 258 dokumentov


Právna veta: Trestný poriadok ako právna norma upravujúca trestný proces neobsahuje konkrétne ustanovenie o tom, ako je potrebné naložiť s dôkazom získaným na základe príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, ktorý bol vyhlásený za nezákonný. Trestný poriadok však v § 115 ods. 8 predpokladá situáciu, keď je potrebné zničiť záznam, ak pri odpočúvaní a zázname telekomunikačnej prevádzky sa nezistili skutočnosti významné pre trestné konanie. V takom prípade musí orgán činný v trestnom konaní alebo príslušný útvar Policajného zboru získaný záznam predpísaným spôsobom bez meškania zničiť. Zápi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 577/2013-24   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. decembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť P. D., toho času vo výkone trestu odňatia slobody, zastúpeného advokátom JUDr. M. O., K., vo veci namietaného porušenia jeho základných práv na osobnú slobodu podľa čl. 17, na listové tajomstvo, tajomstvo prepravovaných správ a iných písomností a na ochranu osobných údajov podľa čl. 22 a na súdnu .
... preukázanie a stotožnenie, že predmetné veci boli použitú na trestnú činnosť. Preukazovanie spáchania skutkov sťažovateľovi nevykonanými vecnými dôkazmi, t. j. nezákonnými dôkazmi, má za následok aj nezákonné rozhodnutie. 43. Ústavný súd v tomto smere poukazuje na napadnuté uznesenie krajského súdu, v ktorom .
... úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 trestného zákona).“. V dôsledku toho „sú obrazovo-zvukový záznam a jeho prepis nezákonnými dôkazmi, nie je možné ich použiť na preukazovanie prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa, pretože by musel byť odsúdený v pozícii príslušníka .
... alebo o skutočnosti ustanovené zákonom“. Rovnako sťažovateľka v podanom dovolaní namietala aj porušenie čl. 16 Civilného sporového poriadku (princípu použiteľnosti nezákonného dôkazu), podľa ktorého súd postupuje a rozhoduje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi pri zohľadnení vzájomného vzťahu a v .
... 6 ods. 1 dohovoru) sťažovatelia vnímajú najmä v odmietnutí dôkazu (DVD nosič) a jeho vyhodnotení ako nezákonného dôkazu, resp. v nedostatočnom odôvodnení jeho odmietnutia. Sťažovatelia krajskému súdu vytýkajú, že v napadnutom rozsudku iba odkázal ... . H. Beck, 2016, 700 s.). Ústavný súd považuje za potrebné uviesť, že okresný súd ako nezákonný dôkaz vyhodnotil fotodokumentáciu zachytávajúcu súkromný pozemok vyhotovenú bez potrebného súhlasu. Obdobný záver prijal okresný súd aj vo vzťahu k .
... , súdy svoje rozhodnutia riadne neodôvodnili, vykonali a následne pri rozhodovaní o vine sťažovateľa prihliadali na nezákonné dôkazy v podobe výsluchov nedôveryhodných, drogovo závislých a s vysokou pravdepodobnosťou aj políciou inštruovaných svedkov a , ... , a to z dôvodov, že krajský súd potvrdil rozsudok okresného súdu, ktorý rozhodol na základe nezákonných dôkazov a nevykonal sťažovateľom navrhnuté doplnenie dokazovania. 29. Sťažovateľ proti uzneseniu krajského súdu podal dovolanie, ktoré .
... . prepisy týchto odposluchov, ktoré boli získané, nemôžu byť použité ako legálny dôkaz v trestnom konaní a mali by byť ako nezákonné dôkazy vylúčené.». 4. Na základe uvedeného sťažovateľ v petite navrhuje, aby ústavný súd vydal nález, ktorým vysloví porušenie jeho v bode .
... “ sťažovateľa, „resp. aj ostatných obžalovaných“, najmä pokiaľ išlo o zákonnosť postupu pri zmene zloženia konajúceho senátu krajského súdu a použitia nezákonných dôkazov. 14. Sťažovateľ dodáva, že aj „napriek uvedeným rozhodnutiam odvolacieho súdu a ústavného súdu v tejto trestnej veci konajúci krajský súd .
... . 20. Podstatou námietok sťažovateľa bolo jeho tvrdenie, že napadnuté uznesenie okresnej prokuratúry je nedostatočne odôvodnené a že je založené na nezákonných dôkazoch. 21. Ústavný súd pri svojej rozhodovacej činnosti opakovane zdôrazňuje, že trestné konanie od svojho začiatku až do konca je procesom .
Právna veta: Ústavný súd považuje za potrebné uviesť, že v prípade výsluchu , ktorý oproti prípravnému konaniu zmenil na hlavnom pojednávaní svoju výpoveď, došlo k aplikácii § 258 ods. 4 Trestného poriadku. Toto ustanovenie upravuje osobitný prípad realizácie zásady bezprostrednosti a ústnosti na hlavnom pojednávaní, ktorý počíta a súčasne umožňuje využitie výpovede z prípravného konania v prípadoch, ak sa objavia podstatné rozpory medzi jeho skoršou výpoveďou a údajmi na hlavnom pojednávaní, t. j. keď sa obžalovaný pri svojej výpovedi na hlavnom pojednávaní odchýli v podstatných bodoch od svojej skoršej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , poprel akúkoľvek vedomosť o skutku a aj svoju prítomnosť na Slovensku, preto hoci „sa jednalo o nezákonný dôkaz ani odvolací súd na ňom vinu dovolateľov nezaložil, pretože obvinených z trestnej činnosti usvedčoval predovšetkým .“. 55. ... zasadnutia nebol uskutočnený 8 zvukový záznam, znamená, že výpoveď získaná jeho výsluchom v procesnom postavení obžalovaného predstavuje nezákonný dôkaz.“. 21. Sťažovateľ v 1. rade namieta, že došlo k nesprávnej protokolácii, keďže krajský súd neprotokoloval otázky .
... v odôvodnení napadnutého uznesenia prvostupňový súd „i prokurátor v podanej obžalobe“. Nepovažoval za pravdivé, že by obžaloba bola postavená na nezákonných dôkazoch. Najmä pokiaľ išlo o námietku sťažovateľov týkajúcu sa ich nezákonného zadržania, krajský súd zopakoval, že obžalovaní boli zadržaní v súlade .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.