SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1161305
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64396
USSR: 35589
NSČR: 123958
NSSČR: 66948
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424493
Krajské súdy (ČR): 43655
Posledná aktualizácia
05.06.2020 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: o započítaní


Približný počet výsledkov: 78 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: o započítaní
  • o nájdené 1487349 krát v 33527 dokumentoch
  • zapocitanie nájdené 1570 krát v 605 dokumentoch... . vo výroku o určení výživného za obdobie od 1. júna 1992 do 28. februára 1993, vo výrokoch o dlžnom výživnom, o započítaní sumy 29 310 Sk, o zamietnutí návrhu matky v prevyšujúcej časti a vo výroku o trovách konania rozsudok okresného súdu .
... ktorou namietal porušenie svojich práv postupom Okresného súdu Martin (ďalej len „okresný súd“) v súvislosti s rozhodovaním o jeho žiadosti o započítanie väzby vykonanej ním v trestnej veci vedenej na okresnom súde pod sp. zn. 1 T 73/03 do trestu uloženého ... trestu odňatia slobody, vo veci namietaného porušenia jeho práv postupom Okresného súdu Martin v súvislosti s rozhodovaním o jeho žiadosti o započítanie väzby vykonanej v trestnej veci vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 1 T 73/03 do trestu .
... listov vlastníctva však môže dosvedčiť dedička M. G. Nakoľko súdny komisár sa žiadosťou sťažovateľky o započítanie daru riadne nezaoberal, sťažovateľka o započítanie požiadala opakovane v rámci žiadosti o odročenie prejednania dedičstva zo dňa 19. 12. 2000, ... adresovaná sťažovateľke bola vrátená ako neprevzatá v odbernej lehote.  Sťažovateľka faxom z 15. decembra 2005 požiadala notára o započítanie daru pozemkov, ktoré daroval poručiteľ za svojho života jej sestre V. H. Súčasne oznámila, že na pojednávaní .
... aj to, že krajský súd namietaný obchodno-právny spor posúdil v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a neaplikoval ustanovenie o započítaní podľa Obchodného zákonníka, t. j. sťažovateľ namietal nepreskúmateľnosť a arbitrárnosť rozsudku krajského súdu.   Z odôvodnenia ... na prvom stupni rozhodovaný ako obchodno-právny spor, posúdil v zmysle ustanovenia Občianskeho zákonníka a neaplikoval citované ustanovenie o započítaní podľa § 388 Obchodného zákonníka. (...) Už zo samotného § 1 zákona č. 513/1991 Zb. .
... sťažnosti uvádzam, že dňa 8. novembra 2004 bol vydaný rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 6 Co 130/04 o započítaní na dedičský podiel (žaloba vedená na Okresnom súde Bratislava 1 pod č. k. 12 C 122/97), čím bola odstránená .
... INTERPOLU – na ktorej som bol prihlásený. Preto bolo možné mi doručiť riadnou cestou predvolanie na predmetnú adresu. Preto som žiadal o započítanie predbežnej väzby, i čas strávený prevozom na územie Slov. rep. do doby trvania väzby v prípravnom konaní.  Týmto postupom Okresného .
... vyporiadaniu medzi N. Ž. a P. v konkurze zápočtami skutočne došlo a nepredložil listinu o jednostrannom započítaní pohľadávok, ani dohodou o započítaní pohľadávok, ktoré sú predmetom exekúcie. Súd z týchto dôvodov dospel k záveru, že skutočnosti uvádzané povinným v námietkach proti exekúcii .
... a pohľadávok v rovnakých čiastkach v mesiacoch október až apríl 2004.“ Vzhľadom k už vyššie uvedenému hodnotil krajský súd dojednanie o započítaní vzájomných záväzkov a pohľadávok v kontexte s celým obsahom zmluvy, nie izolovane. Takémuto hodnoteniu zodpovedá záver, že možnosť započítania sa .
... úkonu okrem formálnych nedostatkov najmä z dôvodu nedostatku určitosti tohto prejavu. Sťažovateľka poukázala na to, že „avízo“ o započítaní nie je úkonom, ktorý by bolo možné považovať za relevantný prejav účastníka, osobitne nie, ak v danom prípade ... vysporiadal s otázkou platnosti úkonu započítania pohľadávky žalovaného s pohľadávkami sťažovateľky, keď dospel k záveru, že „avízo“ o započítaní je platným prejavom vôle, resp. úkonom, v súlade s rámcovým zmluvným vzťahom medzi účastníkmi, kde si túto .
... .   Vzhľadom na uvedené ústavný súd nemal pochybnosť o tom, že o prípadnom zásahu do svojich základných práv alebo slobôd nerozhodnutím o započítaní väzby vykonanej v cudzine do celkovej doby trvania väzby v prípravnom konaní mal sťažovateľ vedomosť od doručenia uznesenia najvyššieho súdu .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.