Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094777
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63961
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422435
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
25.02.2020 01:07

Nájdené rozsudky pre výraz: obmedzenie na osobnej slobode


Približný počet výsledkov: 15 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: obmedzenie na osobnej slobode
  • obmedzenie nájdené 12720 krát v 3997 dokumentoch
  • na nájdené 1937817 krát v 32928 dokumentoch
  • osobny nájdené 29646 krát v 8676 dokumentoch
  • sloboda nájdené 115120 krát v 23257 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 5 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 15 dokumentov


Právna veta: Ústavný súd pripúšťa aplikáciu prezentovaného názoru aj na okolnosti sťažovateľovej veci, ktorý poukazuje na to, že obdobie posudzovania žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu je považované v zmysle § 58 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov za obdobie tolerovaného pobytu, resp. teda za obdobie, kedy je jeho pobyt na území Slovenskej republiky legálny, s tým, že nie je vylúčené, aby súbežne s týmto obdobím prebiehalo aj konanie o jeho vyhostení bez použitia povinností, resp. oprávnení vyplývajúcic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky  I. ÚS 365/2015­32 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. augusta 2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť     pobyt  ,   Palestínčana,   posledný   trvalý ,   miesto   pobytu   v Slovenskej   republike ,   zastúpeného   advokátkou   JUDr.   Miroslavou   Mittelmannovou, advokátska kancelária, Hurbanovo námestie 5, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy  .
Právna veta: Právo obvineného na obhajobu ako súčasť práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 3 písm. c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd treba považovať nepochybne aj za súčasť konania o väzbe. Treba ho teda považovať za súčasť procesných práv obvineného aj podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, resp. čl. 17 ústavy. Povinnosťou všeobecných súdov je umožniť obvinenému uplatnenie práva na obhajobu tak, aby sa zachoval jeho reálny obsah a zmysel. Inak by totiž toto právo nebolo možné považovať za reálne, ale iba za teoretické, resp. iluzórne. V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutkovo alebo právne zložitú vec. Ku dňu rozhodovania okresného súdu o ponechaní sťažovateľov vo väzbe boli sťažovatelia vo svojej podstate obmedzení na osobnej slobode po dobu takmer 31 mesiacov (v prípade sťažovateľa 2 a sťažovateľa 3), resp. viac ako 15 mesiacov (v prípade sťažovateľa .
Právna veta: 1) Z procesnoprávnych dôsledkov je to predovšetkým zásada vyjadrená v ustanovení § 18 ods. 1 Trestného poriadku, podľa ktorého o všetkých trestných činoch toho istého obvineného a proti všetkým obvineným, ktorých trestné činy spolu súvisia, sa môže vykonať spoločné konanie, ak to zrejme nebude brániť ukončeniu veci v primeranej lehote. Táto procesná zásada však nie je absolútna, pretože podľa ustanovenia § 21 ods. 1 Trestného poriadku na urýchlenie konania alebo z iných dôležitých dôvodov možno konanie o niektorom z trestných činov alebo proti niektorému z obvinených vylú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... by   boli   opätovne   brávaní   do   väzby s cieľom   úmyselného   predlžovania   ich   obmedzenia   na   osobnej   slobode   plynutím   väzby pre každé trestné konanie samostatne. Inými slovami, sťažovateľmi nastolené požiadavky vedeného spoločného konania o ich trestnej  ...   ods.   1  písm.   a)  a c) Trestného poriadku, pre ktoré aj boli sťažovatelia obmedzení na osobnej slobode, nevyplýva nič, čo by signalizovalo arbitrárny alebo zjavne neopodstatnený výklad relevantnej zákonnej úpravy   vo   veci   .
Právna veta: Ústavný súd nemá dôvod spochybňovať tvrdenie krajského súdu formulované v jeho vyjadrení, že posúdenie otázky, či ide o samostatný skutok alebo o čiastkový skutok v rámci pokračovacieho trestného činu, sa môže legitímne javiť rozdielne v rôznych štádiách trestného konania v závislosti na stupni, resp. miere objasnenia rozhodujúcich okolností. V zásade je teda možné, aby sa v prípravnom konaní určitý skutok hodnotil ako samostatný skutok a po úplnom vyšetrení veci a podaní obžaloby už ako skutok, ktorý je súčasťou pokračovacieho trestného činu. Takéto rozdielne hodnotenie právnej povahy skutku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spáchania skutku počas iných konaní. V súlade s judikatúrou ESĽP (nevyhnutnosť kumulovania dĺžky trvania rozdielnych väzobných stíhaní) sú teda sťažovatelia obmedzení na osobnej slobode aj v tomto konaní už viac ako tri roky, čím dochádza k pretrvávajúcemu porušovaniu ich práva byť súdený v primeranej .
... alebo právne zložitú vec, ktorá by odôvodňovala trvanie prípravného konania takmer 3 roky. Po dobu takmer 28 mesiacov boli sťažovatelia obmedzení na osobnej slobode vo svojej podstate aj v tomto trestnom konaní. ...bolo povinnosťou vyšetrovateľov postupovať s osobitnou starostlivosťou a urýchlením aj v tomto .
... 25. 09. 2007 a voči sťažovateľovi v 1. rade od 13. 07. 2009“ a ku dňu rozhodovania krajského súdu sú obmedzení na osobnej slobode takmer 35 mesiacov (sťažovateľ 2 a 3), resp. viac ako 19 mesiacov (sťažovateľ 1). Takúto dlhú dobu trvania väzby nemožno .
... neznáme skutočnosti, ktoré by boli spôsobilé privodiť preň priaznivejšie rozhodnutie odvolacieho súdu o potrebe jeho obmedzenia na osobnej slobode vrátane ďalších ponúknutých záruk ako prostriedkov nahradenia väzby. Vzhľadom na uvedené považoval ústavný súd sťažnostné ... (teda fakticky obmedzený na svojej osobnej slobode, pozn.), keď o zákonnosti a ďalšom trvaní tohto obmedzenia na osobnej slobode sťažovateľa rozhodovali všeobecné súdy.   32. Vo vzťahu k porušeniu práva na spravodlivé súdne konanie podľa .
... zrealizovať, čo vyplýva aj z jednotlivých dôkazov. V pokračovaní páchania ich trestnej činnosti v podstate im zabránilo to, že boli obmedzení na osobnej slobode policajnými zložkami Slovenskej republiky.“   Sťažovateľ zastáva názor, že napadnuté uznesenie okresného súdu bolo písomne vyhotovené už pred uskutočnením jeho výsluchu .
... . 2013 je zrejmé a nepochybné, že obvinení dňa 30. 07. 2013 ani neprekročili brány Ústavu na výkon väzby, a boli obmedzení na osobnej slobode orgánmi činnými v trestnom konaní... Samotná skutočnosť, že obžalovanému bola v súvislosti s predvedením obmedzená osobná sloboda na viac ako .
...  vyplýva, že 16. septembra 2013 podal sťažovateľ trestné oznámenie   adresované   okresnej  prokuratúre   na   tom   skutkovom   základe,   že   v  čase   jeho obmedzenia na osobnej slobode polícia nezamedzila tretej osobe, ktorej totožnosť je známa, prístup   do   nebytových   priestorov   na   Ulici     č.   14   v   .   Následkom protiprávneho vstupu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.