Nájdené rozsudky pre výraz: oneskorené podanie odvolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

44 dokumentov
142 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zákonným predpokladom pre to, aby sa vo veci uskutočnilo odvolacie konanie ¬ konanie v II. stupni s nariadením pojednávania podľa § 214 ods. 1 OSP, je podanie opravného prostriedku ¬ odvolania oprávnenou osobou. Odvolanie musí pritom spĺňať náležitosti uvedené v § 205 a súvisiacich ustanoveniach OSP a musí byť podané včas. S nesplnením podmienky podať odvolanie včas spája OSP dôsledok, že takéto odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene, odvolací súd odmietne, a to i bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 OSP. Podľa citovaného ustanovenia "Pojednávanie netreba nariaďovať, ak sa odmieta o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 38/00         Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 14. júna 2000 predbežne prerokoval podnet I. K. K., bytom B., na začatie konania vo veci porušenia základných práv a slobôd podľa čl. 48 ods. 2 v spojení s čl. 1, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 144 ods. 1, čl. 19 ods. 1 a 3, čl. 22 ods. 1 a 2 a čl. 46 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1, čl. 8, čl. 13 a čl. 14 Dohovoru o ochrane
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa § 199 ods. 1 prvej vety zákona o konkurze, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Podľa § 199 ods. 4 zákona o konkurze ak je prípadný začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku a listina sa doručuje aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku, adresát písomnosti sa o tom poučí. Podľa § 199 ods. 9 zákona o konkurze ak tento zákon neustanovuje inak, za deň dor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 431/2016-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 28. júna 2016 predbežne prerokoval sťažnosť Československej obchodnej banky, a. s., Michalská 18, Bratislava, zastúpenej LawService, s. r. o., Stráž 3/223, Zvolen, za ktorú koná advokát JUDr. Pavol Konečný, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdn
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Predmetom konania bolo posúdenie, či postupom krajského súdu došlo k porušeniu základného práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote. Práceneschopnosť účastníka je relevantným dôvodom účastníka na ospravedlnenie svojej neúčasti na súdnom konaní, no takýto účastník z tohto dôvodu nemôže namietať prieťahy v konaní. Prieťahy v konaní vzniknú len keď pochybí alebo je nečinný samotný súd. Účelom základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 564/2012-43   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 19. marca 2013 v senáte zloženom z predsedu Juraja Horvátha a zo sudcov Sergeja Kohuta a Lajosa Mészárosa o prijatej sťažnosti obchodnej spoločnosti V., s. r. o., B., a Mgr. J. S., L., zastúpených advokátkou JUDr. D. M., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťah
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 334/2020-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 8. septembra 2020 v senáte zloženom z predsedu Martina Vernarského a sudcov Ivana Fiačana a Petra Straku (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátom J
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 101/02    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. októbra 2002 predbežne prerokoval sťažnosť M. G., bytom Z. M., ktorou namietal porušenie základného práva na prácu zaručeného ustanovením čl. 35 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní zaručeného ustanovením čl. 36 písm. b) Ústavy Slovenske
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   IV. ÚS 301/09-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. septembra 2009 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti C., spol. s r. o., B., zastúpenej advokátom JUDr. A. G., B., ktorou namieta porušenie svojho základného práva na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inš
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 153/09-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. apríla 2009 predbežne prerokoval sťažnosť K. W., Z., zastúpenej advokátom JUDr. M. R. I., B., vo veci namietaného porušenia čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 223/2022-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miloša Maďara (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej a Rastislava Kaššáka v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátkou JUDr. Emíliou Korčekovou, Malacká cesta 5680/2B, Pezinok, proti rozsudku Okresného súdu Pezinok č. k. 5C/193/2012-242
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 269/2012-38   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 31. mája 2012 predbežne prerokoval sťažnosť MUDr. F. V., B., zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. R. B., s. r. o., B., konajúcou prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. R. B., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slo
MENU