SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1232821
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65531
USSR: 36330
NSČR: 126305
NSSČR: 68326
USČR: 80787
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427418
Krajské súdy (ČR): 46938
Posledná aktualizácia
29.09.2020 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: práva spojené s pohľadávkou


Približný počet výsledkov: 7 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: práva spojené s pohľadávkou
  • pravat nájdené 535221 krát v 33099 dokumentoch
  • spojeny nájdené 12264 krát v 6783 dokumentoch
  • s nájdené 705060 krát v 33487 dokumentoch
  • pohladavka nájdené 30548 krát v 5342 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty
Krajské súdy SR 25 dokumentov


Právna veta: Vo vzťahu k aplikácii § 32 ods. 20 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení, resp. podľa § 32a ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení, okresný súd v napadnutom uznesení uviedol, že: „sud dospel k záveru, že nakoľko došlo k popretiu pohľadávky oddeleného veriteľa... čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, čiarka poradia a zabezpečenia zabezpečovacím právom a zároveň je vedené incidenčné konanie o určenie tejto popretej pohľadávky, ktoré doposiaľ nebolo právoplatne skončené, príslušným orgánom je v zmysle ust. § 82 ods. 2 písm. e) ZKR súd, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 625/2016-42 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 14. februára 2017 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej a zo sudcov Sergeja Kohuta a Rudolfa Tkáčika v konaní o sťažnosti spoločnosti Česká exportní banka, a. s., Vodičkova 34, Praha, Česká republika, zastúpenej Advokátskou kanceláriou TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., Panenská 6, Bratislava, v mene ktorej .
Právna veta: Z právnej úpravy reštrukturalizácie nemožno jednoznačne vyvodiť, že by zákonodarca priznával v danej fáze konania veriteľom dlžníka subjektívne právo na prípravu a schválenie reštrukturalizačného plánu. Konkurzný zákon priznáva veriteľom výslovne len subjektívne práva na ochranu pred reštrukturalizačným plánom a v procese jeho tvorby a schvaľovania, ktoré môže veriteľ prípadne uplatňovať aj v konaní o potvrdení plánu súdom, a to napríklad vo forme podnetu na zamietnutie plánu. Úprava konkurzného konania je výrazom snahy zákonodarcu zabezpečiť rovnosť vlastníckeho práva k pohľadávkam všetkých ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... čistý výnos pre veriteľov. e) Postupom správcu, ktorý na podnet úpadcu poprel pohľadávku Suchého Miesta, došlo k odňatiu možnosti vykonávať práva spojené s pohľadávkou (najmä hlasovanie), ktorá by vzhľadom na svoju výšku zabezpečila Suchému Miestu účasť vo veriteľskom výbore a zabránila by schváleniu plánu .
... . 20, v zmysle ktorého súd môže priznať veriteľovi, ktorého prihlásená pohľadávka bola účinne popretá iným veriteľom, hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s pohľadávkou. Nadväzne na to sťažovateľky vyjadrujú názor, že ustanovenie „§ 32 ods. 20 ZKR, doplnené do ZKR na základe Novely, ... Bratislava I č. k. 2 R/4/2011 zo dňa 06.06.2012, ktorým boli priznané hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s pohľadávkou veriteľa S. s. r. o., B., IČO: ..., sa zrušuje a vec sa vracia na ďalšie konanie. 3. Základné právo .
... uvedeného vyplýva, že veriteľ je oprávnený požiadať o zvolanie schôdze veriteľov a zároveň vykonávať hlasovacie a iné   práva   spojené   s   pohľadávkou   až   dňom   nadobudnutia   právoplatnosti   rozhodnutia. Nakoľko súdu je z jeho činnosti známa  ... prípade právoplatného rozsudku v incidenčnom konaní v prospech veriteľa, si veriteľ bude môcť po právoplatnosti uplatniť svoje práva spojené s pohľadávkou v konkurznom konaní, teda k poškodeniu jeho práv nedôjde. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti súd má za .
... 28.05.2015, čo bol dátum zverejnenia skutočnosti o vstupe do konkurzného konania v obchodnom vestníku č.100/2015, vykonáva práva spojené s pohľadávkou, namiesto spoločnosti , nový veriteľ ... – Sťažovateľ. ... Vzhľadom k tomu, že v čase vydania namietaného uznesenia, už nebola spoločnosť účastníkom konkurzného konania .
... ustanovení vykonávať hlasovacie práva na schôdzi veriteľov. Súd považuje postup správcu za správny, keď veriteľovi nepriznal hlasovacie práva a iné práva spojené s pohľadávkou, nakoľko tento bol v období od 20. 11. 2009 do 16. 07. 2013 spoločníkom úpadcu s výškou splateného vkladu 2 .
... konaní sa pokračuje vo vymáhaní 3 pohľadávok, ktoré neboli vymožené počas konkurzného konania a v konkurznom konaní práva spojené s pohľadávkou môže nový veriteľ vykonávať až keď súd právoplatne rozhodne o vstupe nového veriteľa na miesto pôvodného veriteľa. Nakoľko ... sporového poriadku. Podľa jej tvrdenia „návrhom na vstup do konania zo dňa 29. 04. 2016 sťažovateľ uplatnil svoje práva spojené s pohľadávkou zo zmluvy č. , ktorá mu bola postúpená, t. j. uplatnil si právo, aby sa stal účastníkom konania .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.