Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079414
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63682
USSR: 34759
NSČR: 121671
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421605
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
23.01.2020 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: právna subjektivita právnickej osoby


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právna subjektivita právnickej osoby
  • pravny nájdené 528581 krát v 31038 dokumentoch
  • subjektivita nájdené 1197 krát v 449 dokumentoch
  • pravnicka nájdené 47549 krát v 28113 dokumentoch
  • osoba nájdené 170721 krát v 29864 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 12 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 255 dokumentov


Právna veta: Žalovaná namietala nedostatok procesnej spôsobilosti na strane žalobcu, čo má vo veci zakladať vadu konania podľa § 237 písm. c/ O. s. p. Dovolací súd zdôrazňuje, že predpokladom procesnej nespôsobilosti účastníka konania je skutočnosť, že nemá vôbec spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva alebo brať na seba povinnosti alebo táto jeho spôsobilosť je obmedzená... Podľa § 19a ods. 1 Občianskeho zákonníka môže byť spôsobilosť právnickej osoby nadobúdať práva alebo povinnosti obmedzená len zákonom. Nejde však o také obmedzenie spôsobilosti, ktoré by ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky        I. ÚS 366/2015­19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. augusta 2015 predbežne prerokoval sťažnosť  ,  , zastúpenej advokátskou kanceláriou Legal Counsels s. r. o., konajúcou advokátom JUDr. Gabrielom Havrillom, Tallerova 10, Bratislava, ktorou namietala porušenie svojich práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a  .
Právna veta: Spôsob vedenia registrov a prideľovania spisových značiek v registroch najvyššieho súdu v súčasnosti upravuje a aj v rozhodnom čase (september – október 2005) upravoval kancelársky poriadok najvyššieho súdu sp. zn. Spr 118/02 účinný od 1. januára 2002 dosiaľ, ktorý bol vydaný v súlade s Rokovacím poriadkom najvyššieho súdu č. Pls 1/93 z 11. mája 1993 prijatým na základe v tom čase účinného zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch (v súčasnej dobe je tento zákon nahradený zákonom o súdoch). V § 10 ods. 1 kancelárskeho poriadku najvyššieho súdu je uvedené: „Každé podanie, v ktorom sa dáva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v zákone 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní ( §1), ale likvidácia účastníka v inom spore v dôsledku dosiahnutia straty právnej subjektivity právnickej osoby. Navrhovateľ (F.) sám listom (čl. 119) na základe toho dosiahol výmaz dlžníka z obchodného registra v tom domnení, že dosiahol .
Právna veta: Zákonom ustanovené podmienky na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (vrátane ustanovenia početného limitu) neobmedzujú (neovplyvňujú) výkon základného práva slobodne prejavovať náboženstvo alebo vieru v rozsahu garantovanom Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), keďže registrácia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti nie je nevyhnutnou podmienkou (conditio sine qua non) výkonu slobody alebo práv garantovaných čl. 24 ústavy a čl. 9 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“). Skutočnosť, že určitá cirkev alebo náboženská spoločnosť nie je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyznania je možné v Slovenskej republike ako v právnom štáte - fyzickými osobami v individuálnej podobe alebo v náboženskej komunite bez právnej subjektivity, - právnickými osobami vo forme občianskych združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, - právnickými osobami vo .
Právna veta: Materiálny prístup v chápaní ústavnosti vyžaduje v širšom zmysle akceptáciu a uplatňovanie základných hodnôt demokratickej spoločnosti v rozhodovacej činnosti všetkých orgánov verejnej moci a v užšom zmysle zohľadňujúcom individuálny právno-aplikačný rozmer realizácie práva akceptáciu zachovania ústavne súladného účelu aplikovanej právnej úpravy.

Úryvok z textu:
... a teda nedisponoval právnou subjektivitou... ... zo žiadneho ustanovenia slovenského právneho poriadku nemožno vyvodiť právny záver, že nariadenie dodatočnej likvidácie obnovuje právnu subjektivitu právnickej osoby vymazanej z obchodného registra. Práve naopak, dostupná odborná literatúra jednoznačne pertraktuje právny názor, podľa ktorého subjekt u ktorého bola povolená .
... . Táto skutočnosť nebráni tomu, aby žalobu o preskúmanie správneho rozhodnutia smerujúceho proti organizačnej zložke mohla podať samotná zahraničná osoba.    Vymedzenie právnej subjektivity právnickej osoby podľa ustanovení Obchodného zákonníka však najvyšší súd nestotožňuje s vymedzením právnej subjektivity v správnom konaní.    Najvyšší súd sa v odôvodnení .
... majúcou vplyv na posúdenie tejto sťažnosti je rozhodnutie o aktívnej legitimácii Sťažovateľa 2 na podanie tejto sťažnosti, za stavu oddelenej právnej subjektivity právnickej osoby a jej spoločníka... Vyhlásením konkurzu prechádza oprávnenie nakladať s majetkom úpadcu z úpadcu na ustanoveného správcu konkurznej podstaty. Zároveň to .
... veci voči vlastníkom. V návrhu však navrhovateľ nerozlišoval medzi právnou subjektivitou Slovenskej republiky, za ktorú koná zákonom určený subjekt a právnou subjektivitou právnickej osoby.“   Základom argumentácie sťažovateľky je jej nesúhlas s právnym názorom krajského súdu ako odvolacieho súdu a okresného súdu ako súdu prvého .
... výklad ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov i zákona č. 308/1991 Zb. regulujúcich právnu subjektivitu právnických osôb vo väzbe na skutočnosť, že on sám je právnickou osobu, ktorá svoju právnu subjektivitu odvodzuje od registrovanej cirkvi (rímskokatolíckej cirkvi .
... výkladom obsahu Osobného listu, ktorý bol sťažovateľkou v /1./ rade predložený jedinému spoločníkovi žalobcu v Budapešti dňa 26. 09. 2003. ... právna subjektivita právnickej osoby, v tomto prípade obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, je oddelená od právnej subjektivity jej spoločníkov... moment, kedy sa o existencii .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.