Nájdené rozsudky pre výraz: právo na obhajobu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1483

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1858 dokumentov
2985 dokumentov
505 dokumentov
18 dokumentov
15 dokumentov
78 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 66/04-14    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. marca 2004 predbežne prerokoval sťažnosť mjr. Ing. P. M., Z., a pplk. Ing. P. P., Z., zastúpených advokátom JUDr. J. K., Advokátska kancelária, Z., vo veci porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1, ods. 3 písm. c) a písm. d) Dohovoru o ochrane
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 73/04-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. marca 2004 predbežne prerokoval sťažnosť Ľ. V., v čase podania vo výkone trestu odňatia slobody, zastúpeného advokátom JUDr. M. Š., B., vo veci porušenia jeho základného práva na spravodlivý proces podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                              I. ÚS 67/03-103               Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. marca 2004 v senáte zloženom z predsedu Daniela Švábyho a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka prerokoval prijatú sťažnosť Ing. J. M., bytom P., t. č. Ústav na výkon väzby, L, zastúpeného advokátom Mgr. R. T., PhD., Advokátska kancelária, B., v časti, ktorou v súv
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky               I. ÚS 224/03-63   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. marca 2004 v senáte zloženom z predsedu Daniela Švábyho a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka prerokoval prijatú sťažnosť M. B., bytom B., zastúpeného advokátom Mgr. R. T., PhD., B., ktorou v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 3 Nt 717/03 namieta porušenie čl. 5 ods. 4
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             III. ÚS 163/03      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 25. februára 2004 zloženého z predsedu Eduarda Báránya a zo sudcov Juraja Babjaka a Ľubomíra Dobríka prerokoval sťažnosť M. K., t. č. v Nápravnovýchovnom ústave Žilina, zastúpeného advokátom JUDr. J. S., Advokátska kancelária, P. B., vo veci namietaného porušenia základných práv a slobôd garantov
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky          III. ÚS 64/04-14     Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí 25. februára 2004 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. Ľ. K., B., zastúpeného advokátom JUDr. M. H., B., ktorou namietal porušenie práv podľa čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 6 ods. 1 a 3 písm. a), b) a c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Vyššou vojenskou prokuratúrou Trenčín v konaní sp.
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                                                                                                             III. ÚS 263/03-11                            Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. decembra 2003 predbežne prerokoval sťažnosť RNDr. E. K., t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica, ktorou namieta porušenie svojich práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 2 a 3, čl. 48
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky       II. ÚS 32/03-91     Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom ústnom pojednávaní 12. novembra 2003 v senáte zloženom z predsedu Jána Klučku a zo sudcov Alexandra Bröstla a Ľudmily Gajdošíkovej v konaní o sťažnosti M. A., bytom N., zastúpeného advokátkou JUDr. K. M., B., a advokátom doc. JUDr. J. K., B., P. B., bytom N., R. B., bytom N., F. Č., bytom B., S. D., bytom N., J. L., byto
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         IV. ÚS 184/03-7      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. októbra 2003 predbežne prerokoval sťažnosť P. L., t. č. v Ústave na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody L., vo veci porušenia jeho práv podľa čl. 6 ods. 1 a ods. 3 písm. b), c) a d) a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva na informácie postupom Slovenskej republiky, rezortu Minis
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                           III. ÚS 216/03-8    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 1. októbra 2003 predbežne prerokoval sťažnosť Ľ. B., bytom T., v súčasnosti v Ústave na výkon väzby L., zastúpeného advokátom Mgr. K. V., T., ktorou namieta porušenie svojho práva na obhajobu podľa § 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp. zn. 3 Tp 117/2001 z 18. októbra 2001,
MENU