Nájdené rozsudky pre výraz: právo na obhajobu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1818

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3861 dokumentov
2681 dokumentov
505 dokumentov
18 dokumentov
15 dokumentov
95 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 75/05-7      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. marca 2005 predbežne prerokoval sťažnosť Valerija Viktoroviča Mamonova, bytom B., vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 47 ods. 4, čl. 48 ods. 2, čl. 50 ods. 3 a čl. 52 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 2 ods. 2, čl. 7 ods. 5 a čl. 125 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky postupom vyšetrovate
Právna veta: Ústavný súd považuje opakovaný podnet podľa zákona o prokuratúre za účinný prostriedok ochrany základných práv vrátane takého práva, ktoré uplatnil sťažovateľ. Sťažovateľ uviedol, že jeho podnet smeroval proti okresnej prokuratúre, krajskej prokuratúre a generálnej prokuratúre, bez toho, aby tvrdil a preukázal, že využil ustanovenie § 34 ods. 1 zákona o prokuratúre vo vzťahu ku spôsobu vybavenia podnetu generálnou prokuratúrou. Vyčerpanie opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré zákon sťažovateľovi na ochranu jeho základných práv a slobôd účinne poskytuje a na ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 53/05-9   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2. marca 2005 predbežne prerokoval sťažnosť Jána Martikána, bytom Ž., t. č. Ž., ktorou namietal porušenie základného práva podľa čl. 17 ods. 2 v spojení s čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 4 a čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a základného práva podľa čl. 47 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Okresného riadite
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 32/05-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 1. marca 2005 predbežne prerokoval sťažnosť Miroslava Zuba, L., vo veci porušenia jeho základných práv podľa čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 5 ods. 1 a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Krajského súdu v Trnave z 28. októbra 2004 sp. zn. 1 T 13/02 a uznesením Najvyššieho súdu
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 28/05-5   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2. februára 2005 predbežne prerokoval sťažnosť Máriusa Krajčoviča, N., vo veci namietaného porušenia jeho práv vyplývajúcich z čl. 3 a čl. 6 ods. 3 písm. c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Útvarom justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Nitra počas vyšetrovania v jeho trestnej veci
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                                                                                                                                II. ÚS 23/05-17   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. januára 2005 predbežne prerokoval sťažnosť L. T., toho času v Ústave na výkon väzby Leopoldov, zastúpeného advokátom JUDr. J. G., so sídlom T., vo veci namietaného porušenia jeho základných práv upravených v čl.
Právna veta: Ústavný súd predovšetkým poukazuje na to, že garancie zakotvené v čl. 6 ods. 3 dohovoru sú špecifické aspekty (prvky) práva na spravodlivý proces zaručeného v čl. 6 dohovoru, preto ústavný súd posúdil sťažnosť sťažovateľa so zreteľom na jeho ods. 3 písm. b) a ods. 1 (mutatis mutandis rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Kostovski z roku 1989). Ďalej ústavný súd poukazuje na to, že záruky čl. 6 dohovoru sa vzťahujú len na konania, v ktorých sa rozhoduje o „oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia“. Zmyslom a účelom predmetného sporu o príslušnosť medzi krajským súdom a krajskou ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 12/05-28   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. januára 2005 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. I. L., bytom B., zastúpeného advokátom JUDr. Ľ. H., Advokátska kancelária, B., vo veci porušenia základných práv podľa čl. 37 ods. 3 a čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 6 ods. 1 a ods. 3 písm. b) Dohovoru o ochrane
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 3/05-22                      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. januára 2005 predbežne prerokoval sťažnosť Miroslava Zuba, L., vo veci namietaného porušenia jeho práv vyplývajúcich z čl. 3, čl. 6 ods. 1, čl. 5 ods. 1 písm. c), čl. 10 a z čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 345/04-11                           Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. novembra 2004 predbežne prerokoval sťažnosť Matúša Fupša, bytom S., zastúpeného advokátom JUDr. T. B., Advokátska kancelária, P. B., vo veci porušenia jeho základných práv podľa čl. 47 ods. 2, čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj jeho základných práv podľa čl. 3, čl. 37 ods. 2 a
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                    III. ÚS 332/04-15                         Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. novembra 2004 predbežne prerokoval sťažnosť Daniela Maceka, I., ktorou namietal porušenie svojho práva na spravodlivý proces pred nezávislým a nestranným súdom a práva na obhajobu rozsudkom Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1 T 16/01 z 5. júna 2002 a rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republ
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 336/04-15   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. októbra 2004 predbežne prerokoval sťažnosť Petra Drugáča, t. č. L., zastúpeného advokátom Mgr. R. V., Š., ktorou namietal porušenie jeho základného práva na obhajobu a na prezumpciu neviny podľa čl. 50 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 až ods. 3 písm. b) Dohovoru o ochrane ľudských
MENU