Nájdené rozsudky pre výraz: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12875

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

195 dokumentov
8390 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
- # - II. ÚS 121/95 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 10. októbra 1995 vo veci podnetu , bytom pre porušovanie ústavného práva priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky po predbežnom prerokovaní takto r o z h o d o l : Podnet o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Dňa 6. júna 1995 bolo Ústavnému súdu Sl
- # - II. ÚS 122/95 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 10. októbra 1995 vo veci podnetu , bytom , pre porušovanie ústavného práva priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky po predbežnom prerokovaní takto r o z h o d o l : Podnet o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Dňa 6. júna 1995 bolo Ústavnému súdu Sl
- # - II. ÚS 123/95 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 10. októbra 1995 vo veci podnetu , bytom pre porušovanie ústavného práva priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky po predbežnom prerokovaní takto r o z h o d o l : Podnet o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Dňa 6. júna 1995 bolo Ústavnému súdu Slo
Právna veta: 1. Účelom práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia štátneho orgánu. Tento účel možno dosiahnuť len právoplatným rozhodnutím. Nepostačuje, .e štátny orgán vo veci koná. 2. Konanie bez zbytočných prieťahov nie je možné presne časovo ohraničiť. Základným kritériom pri hodnotení prieťahov je zložitosť veci podmienená skutkovým stavom a platnou právnou úpravou konkrétnej veci, v ktorej štátny orgán (súd) koná. 3. Priznanie ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zakla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II.ÚS 26/95 Č. 7/95 Č. 7 1. Účelom práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia štátneho orgánu. Tento účel možno dosiahnuť len právoplatným rozhodnutím. Nepostačuje, že štátny orgán vo veci koná. 2. Konanie bez zbytočných prieťahov nie je možné presne časovo ohraničiť. Základným kritériom pri hodnotení prieťahov je zložitosť veci podmienená skutkovým stavom a platnou právnou úpravou k
- # - II. ÚS 71/95 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 25. októbra 1995 o podnete , bytom , pre porušovanie základného ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky takto r o z h o d o l : Konanie o podnete z a s t a v u j e . O d ô v o d n e n i e : Ústavn
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 5/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 27. februára 1996 vo veci podnetu F. L., bytom Kežmarok, pre porušovanie ústavného práva priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky po predbežnom prerokovaní takto r o z h o d o l : Podnet F. L. o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Dňa 21. septembra 1995 bolo Ústavnému súdu Slovenskej republiky doručené podanie F. L., v ktorom namietal
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 19/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. mája 1996 po predbežnom prerokovaní návrhu I. P., bytom Bratislava, na začatie konania o porušení ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v konaní vedenom na Obvodnom súdu Bratislava I. sp. zn. Cb 107/92 takto r o z h o d o l : Návrh I. P. o d m i e t a. O d ô v o d n e n i e Ústavnému súdu Slovenskej republiky bolo 15. marca
Právna veta: Ústavné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa musí v podmienkach slovenskej štátnosti posudzovať nielen so zreteľom na vnútroštátne predpisy, ale aj so zohľadnenÌm medzinárodných štandardov platných pre závery o tom, či sa vec konkrÈtnej osoby prerokovala alebo neprerokovala bez zbytočných prieťahov. Súdna pracovnÌčka je osoba v oficiálnom postavení, za ktorú súd preberá zodpovednosť voči účastníkom konania, ak namietnu porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a k takému prieťahu došlo aj nekonaním tejto pracovnÌčky.

Úryvok z textu:
II. ÚS 22/96 Č. 9/96 Č. 9 1. Ústavné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa musí v podmienkach slovenskej štátnosti posudzovať nielen so zreteľom na vnútroštátne predpisy, ale aj so zohľadnením medzinárodných štandardov platných pre závery o tom, či sa vec konkrétnej osoby prerokovala alebo neprerokovala bez zbytočných prieťahov. 2. Súdna pracovníčka je osoba v oficiálnom postavení, za ktorú súd preberá zodpovednosť voči účastníkom konania, ak namietnu porušenie práva
Právna veta: Účelom práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa článku 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa súdnej alebo inej právnej ochrany. Len prerokovaním veci na súdnom alebo inom právnom orgáne ochrany práva sa právna neistota osoby neodstráni. Právnu istotu vytvára a jeho právoplatné rozhodnutie. Preto na realizáciu ústavného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nestačí iba konanie a prejednávanie veci pred súdom bez meritórneho rozhodnutia. Právna zložitosť sporu nezbavuje sudcu ús ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I. ÚS 47/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte zloženom z predsedu JUDr. Tibora Šafárika a sudcov JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Richarda Rapanta na verejnom zasadnutí konanom 28. februára 1997 prerokoval podnet , bytom v zastúpeného advokátom JUDr. Gabrielom Privitzerom, A. Hlinku č. 456, Nováky vo veci porušenia ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, v konaní o určenie prednosti k zlepšovaciemu návr
Právna veta: Počet účastníkov konania nie je dôkazom zložitosti veci. Problémy v zabezpečení prítomnosti účastníkov konania na pojednávaní tie nemožno kvalifikovať ako dôvod na hodnotenie veci ako zložitej. Nadmerné množstvo vecí, v ktorých štát musí zabezpečiť súdne konanie, nezbavuje zodpovednosti za pomalé konanie.

Úryvok z textu:
II. ÚS 48/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 2. júla 1997, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Júliusa Černáka, sudcov JUDr. Ľubomíra Dobríka a JUDr. Jána Drgonca, vo veci podnetu , bytom , zastúpenej JUDr. Erikou Csekesovou, advokátkou, o porušení práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v konaní o neplatnosť dohody o vydaní
MENU