Nájdené rozsudky pre výraz: právo na súdnu ochranu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17754

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8947 dokumentov
24536 dokumentov
28 dokumentov
134 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústavné právo na súdnu ochranu uvedené v čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky neznačí právo na úspech v konaní pred všeobecným (občianskoprávnym) súdom.

Úryvok z textu:
II. ÚS 4/94 Č. 30/94 Č. 30 Ústavné právo na súdnu ochranu uvedené v čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky neznačí právo na úspech v konaní pred všeobecným (občianskoprávnym) súdom. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II.ÚS 4/94 z 19. januára 1994) Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol podnet fyzickej osoby na začatie konania ako zjavne neopodstatnený. Z odôvodnenia: Fyzická osoba navrhla začať konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky v dôsledku toho, že k
Právna veta: Obsah práva na súdnu a inú právnu ochranu uvedený v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní. Jeho obsahom je i zákonom upravené relevantné konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky. Každé konanie súdu alebo iného orgánu, ktoré je v rozpore so zákonom, je porušením ústavou zaručeného práva na súdnu alebo inú právnu ochranu.

Úryvok z textu:
I. ÚS 26/94 Č. 2/94 Č. 2 Obsah práva na súdnu a inú právnu ochranu uvedený v čl. 46 ods.l Ústavy Slovenskej republiky nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní. Jeho obsahom je i zákonom upravené relevantné konanie súdov a iných orgánov Slovenskej
Právna veta: Ústavný súd nemá právomoc zrušovať rozhodnutia všeobecných súdov ani podľa analógie § 49 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov. Do tejto právomoci nepatrí ani odklad vykonateľnosti rozhodnutí všeobecných súdov. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 1/95 z 10. januára 1995)Analogický postup zrušovania súdnych rozhodnutí podľa ustanovenia § 49 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. (požadovaný navrhovateľkou) nie je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II.ÚS 1/95 Č. 34/95 Č. 34 Ústavný súd nemá právomoc zrušovať rozhodnutia všeobecných súdov ani podľa analógie § 49 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov. Do tejto právomoci nepatrí ani odklad vykonateľnosti rozhodnutí všeobecných súdov. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 1/95 z 10. januára 1995) Ústavný súd odmietol podnet fyzickej os
Právna veta: Pri výklade a uplatňovaní zákonov (rovnako ústavných zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov) treba postupovať tak, aby boli v súlade s ústavou (čl. 152 ods. 4 ústavy). Preto nie je možné ani Zákon o súdnych poplatkoch ( zákon č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov ) uplatňovať tak, aby došlo k porušeniu ústavnoprocesného princípu právnej ochrany pred súdmi, kde platí rovnosť všetkých účastníkov, len z dôvodu legislatívnej nejasnosti textu, ktorú možno odstrániť výkladom v zmysle čl. 152 ods. 4 ústavy.

Úryvok z textu:
I.ÚS 18/95 Č. 40/95 Č. 40 Pri výklade a uplatňovaní zákonov (rovnako ústavných zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov) treba postupovať tak, aby boli v súlade s ústavou (čl. 152 ods. 4 ústavy). Preto nie je možné ani Zákon o súdnych poplatkoch ( zákon č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov ) uplatňovať tak, aby došlo k porušeniu ústavnoprocesného princípu právnej ochrany pred súdmi, kde platí rovnosť všetkých účastníkov, len z dôvodu legislatívnej nejasnosti
Právna veta: 1. Ak fyzická osoba nebola účastníkom správneho konania, v ktorom sa vynieslo rozhodnutie napadnuté ústavnou sťažnosťou, nemôže sa úspešne domáhať zrušenia tohto rozhodnutia v konaní pred ústavným súdom. 2. Práva na súdnu ochranu sa možno domáhať len v medziach, za podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným v zákone na jeho vykonanie (článok 46 ods. 4 v spojení s článkom 51 Ústavy Slovenskej republiky) a iba na tom súdnom orgáne, ktorému vec podľa ústavy a podľa procesných zákonov na jej vykonanie patrí do právomoci. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskrej republiky sp.zn. II.ÚS 34/95 zo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II.ÚS 34/95 Č. 26/95 Č. 26 1. Ak fyzická osoba nebola účastníkom správneho konania, v ktorom sa vynieslo rozhodnutie napadnuté ústavnou sťažnosťou, nemôže sa úspešne domáhať zrušenia tohto rozhodnutia v konaní pred ústavným súdom. 2. Práva na súdnu ochranu sa možno domáhať len v medziach, za podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným v zákone na jeho vykonanie (článok 46 ods. 4 v spojení s článkom 51 Ústavy Slovenskej republiky) a iba na tom súdnom orgáne, ktorému vec podľa ústavy
I.ÚS 47/95 Č. 27/95 Č. 27 Článok 127 Ústavy Slovenskej republiky na konanie pred ústavným súdom vyžaduje, aby individuálnym správnym aktom (rozhodnutím orgánu štátnej správy alebo orgánu územnej samosprávy) bolo priamo porušené konkrétne základné právo alebo sloboda občana, ktorého ochrany sa domáha. To si však vyžaduje, aby predmet administratívneho konania bol vecne zhodný s porušením základného práva (slobody), ochrany ktorého sa sťažovateľ domáha. Musí ísť preto o rozhodnutie tak
Kľúčové slová: prezumpcia ústavnosti právnych noriemzásada prednosti ústavne konformného výkladu
Zbierka ÚS 28/1995
Právna veta: Pre zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov platí prezumpcia ústavnosti, ktorá vyplýva z čl. 152 Ústavy Slovenskej republiky. Táto právna norma poskytuje právny základ na realizáciu práv a povinností podielnikov v rozsahu, upravenom týmto zákonom. V tomto rozsahu sa môže domáhať ktorýkoľvek podielnik ochrany svojho vlastníckeho práva k podielom na všeobecnom súde. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I.ÚS 80/95 z 13. septembra 1995)

Úryvok z textu:
I.ÚS 80/95 Č. 28/95 Č. 28 Pre zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov platí prezumpcia ústavnosti, ktorá vyplýva z čl. 152 Ústavy Slovenskej republiky. Táto právna norma poskytuje právny základ na realizáciu práv a povinností podielnikov v rozsahu, upravenom týmto zákonom. V tomto rozsahu sa môže domáhať ktorýkoľvek podielnik ochrany svojho vlastníckeho práva k podielom na všeobecnom súde. (Uznesenie Ústavného súdu Slov
Právna veta: Sústavu všeobecných súdov Slovenskej republiky tvoria nezávislé súdne orgány, ktorých úlohou je ochrana zákonnosti. Do konania pred nimi pri ochrane zákonnosti Ústavný súd Slovenskej republiky nemôže zasahovať, ak nie sú namietané a zistené okolnosti preukazujúce porušenie ústavnosti. Porušenie zákonnosti všeobecnými súdmi nezakladá právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa čl. 130 ods.3 Ústavy Slovenskej republiky. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II.ÚS 110/95 z 19. septembra 1995)Ústavný súd ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti (čl. 124 ústavy) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II.ÚS 110/95 Č. 45/95 Č. 45 Sústavu všeobecných súdov Slovenskej republiky tvoria nezávislé súdne orgány, ktorých úlohou je ochrana zákonnosti. Do konania pred nimi pri ochrane zákonnosti Ústavný súd Slovenskej republiky nemôže zasahovať, ak nie sú namietané a zistené okolnosti preukazujúce porušenie ústavnosti. Porušenie zákonnosti všeobecnými súdmi nezakladá právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa čl. 130 ods.3 Ústavy Slovenskej republiky. (Uznesenie Ústavného súdu Slov
- # - II. ÚS 121/95 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 10. októbra 1995 vo veci podnetu , bytom pre porušovanie ústavného práva priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky po predbežnom prerokovaní takto r o z h o d o l : Podnet o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Dňa 6. júna 1995 bolo Ústavnému súdu Sl
- # - II. ÚS 122/95 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 10. októbra 1995 vo veci podnetu , bytom , pre porušovanie ústavného práva priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky po predbežnom prerokovaní takto r o z h o d o l : Podnet o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Dňa 6. júna 1995 bolo Ústavnému súdu Sl
MENU