SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1158965
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123883
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424452
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
01.06.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia


Približný počet výsledkov: 29 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
  • pravoplatnost nájdené 59053 krát v 18770 dokumentoch
  • a nájdené 2739869 krát v 33507 dokumentoch
  • vykonatelnost nájdené 9063 krát v 3973 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 582033 krát v 33345 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 43 dokumentov
Krajské súdy SR 159 dokumentov


Právna veta: Ústavný súd podľa § 52 ods. 2 zákona o ústavnom súde môže na návrh sťažovateľa rozhodnúť o dočasnom opatrení a odložiť vykonateľnosť napadnutého právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ak to nie je v rozpore s dôležitým verejným záujmom a ak by výkon napadnutého rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu znamenal pre sťažovateľa väčšiu ujmu, než aká môže vzniknúť iným osobám pri odložení vykonateľnosti; najmä uloží orgánu, ktorý podľa sťažovateľa porušil základné práva alebo slobody sťažovateľa, aby sa dočasne zdržal vykonávania právoplatného rozhodnutia, opatreni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 224/2016-40 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. marca 2016 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievozská 14, Bratislava, zastúpenej Advokátskou kanceláriou BÁNOS s. r. o., Mierové námestie 2, Galanta, v mene .
Právna veta: „Výšku nároku na náhradu mzdy môže zamestnávateľ minimalizovať dvoma spôsobmi, a to buď čím skôr, ako sa dozvie o tom, že pracovný pomer bol skončený neplatne, umožní zamestnancovi pracovať, alebo môže v konaní o nároku na náhradu mzdy požadovať primerané zníženie náhrady mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov, alebo môže požadovať, aby súd náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznal. Ak zamestnávateľ umožní zamestnancovi naďalej pokračovať v práci, možno to považovať za jeden zo spôsobov, ako upraviť právny vzťah medzi účastníkmi pracovného pomeru počas obdobia nei ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zaradenie do pracovného pomeru a o vykonávanie práce pre SNAS – toto potvrdzuje aj dohoda o skončení pracovného pomeru uzatvorená po právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia, ale zneužíva celé konanie len na nadobudnutie osobného prospechu.». Zúčastnená osoba 10 k svojmu vyjadreniu pripojila list sp. zn. KO .
Právna veta: Ústavný súd konštatuje neefektívny a nesústredení postup okresného súdu a procesné chyby v postupe, ktoré sa prejavili pri vydávaní poverenia na vykonanie exekúcie (a vyzývaní exekútorky na jeho vrátenie), pri posudzovaní vykonateľnosti exekučného titulu rozhodovaní o zastavení exekúcie a pri predčasnom predložení spisu odvolaciemu súdu. Ústavný súd v súvislosti s posudzovaním efektivity namietaného konania upriamuje pozornosť na svoju doterajšiu judikatúru, podľa ktorej nielen nečinnosť, ale aj neefektívna (nesústredená) činnosť štátne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .06.2011, pričom právoplatným sa stalo dňa 01.08.2011, teda takmer pred tromi rokmi.  16. Napriek tomu, že:  ­   po   právoplatnosti   a   vykonateľnosti   rozhodnutí   vo   veci   samej   nedošlo   k   žiadnej zmene   okolností   a   Povinný   po   začatí   exekúcie   tvrdil   len   to,   že   exekučný   titul   je .
... , podľa ktorej prieťahy v predmetnom konaní boli spôsobené aj správaním povinných. Vzhľadom na skutočnosť, že podané dovolanie nemá vplyv na právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia, ústavný súd nemohol akceptovať ani námietku okresného súdu, že predĺženie konania bolo spôsobené aj nutnosťou zabezpečiť spis, v ktorom sa .
... rozsudok najvyššieho súdu, ale napriek ustanoveniu § 50 ods. 1 písm. b) zákona o ústavnom súde na tomto nebola vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia.    Ústavný súd zistil, že na najvyššom súde rozsudok sp. zn. 4 Sž 94/00 z 28. februára 2001 nadobudol právoplatnosť .
... súdneho poplatku z odvolania žalovaným, a v merite veci sa tak vec stala právoplatnou. Bolo jeho právom žiadať o vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia a postupovať ďalej v zmysle platných právnych predpisov. Sťažovateľ to však neurobil, pričom najneskôr dotazom na najvyšší súd – listom zo .
... . apríla 2003 zamietol s odôvodnením, že listina ním predložená nespĺňa náležitosti rozhodnutia, keďže nie je opatrená odtlačkom pečiatky a doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Rozhodnutie okresného súdu sťažovateľ považoval za založené na čisto formálnom dôvode spočívajúcom v konštatovaní, že predložený dôkaz – uznesenie bývalého štátneho notárstva .
... . Takýto nesprávny úradný postup však nemá priamo za následok vznik trov exekúcie, keď je len vecou oprávneného, kedy po vyznačení právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia podá návrh na vykonanie exekúcie. Žalobca skutkovo vymedzil vznik škody ako náklady trov exekúcie. Exekúcia sa začína len na návrh .
... trvá už viac ako 7 rokov, pričom príčinou dlhoročného sporu je aj správanie a postoj žalovaného, ktorý sa snaží oddiaľovať právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia s neefektívne navrhovanými dôkazmi, ktoré sú aj naviac neekonomické, čím spôsobuje prieťahy v konaní. Pokiaľ ide o zverenie mal. žalobkyne .
... však v konaní súdneho exekútora nevzhliadlo žiadne porušenie zákona a jeho sťažnosť považovalo za nedôvodnú. Dňa 9. októbra 2009 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutie okresného súdu č. k. 6 Er 380/2004-20, ktorým exekúciu vedenú pod sp. zn. EX 45/04 zastavil. O .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.