SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1308815
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66820
USSR: 38926
NSČR: 128988
NSSČR: 71302
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430458
Krajské súdy (ČR): 49545
Posledná aktualizácia
08.03.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: prechodné ustanovenia Civilného sporového poriadku


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prechodné ustanovenia Civilného sporového poriadku
  • prechodny nájdené 2599 krát v 1260 dokumentoch
  • ustanovenie nájdené 199523 krát v 32683 dokumentoch
  • civilny nájdené 15806 krát v 6267 dokumentoch
  • sporoveho nájdené 7103 krát v 3348 dokumentoch
  • poriadok nájdené 143034 krát v 27479 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Krajské súdy SR 20 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že výklad zachovania účinkov odvolania podaného za účinnosti starej procesnej úpravy s poukazom na § 470 ods. 2 CSP tak, ako bol tento vyjadrený v stanovisku krajského súdu k sťažnosti, resp. priamo premietnutý do napadnutého uznesenia krajského súdu, vybočujú z rámca ústavne konformného výkladu. Princíp zachovania účinkov úkonov, ktoré v konaní nastali pred účinnosťou novej procesnej úpravy civilného konania vyjadrený v § 470 ods. 2 CSP je doplňujúcim k princípu okamžitej aplikácie ustanovení Civilného sporového poriadku vyjadreného v § 470 ods. 1 CSP. V danom p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 5/2018-28 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. júna 2018 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátkou JUDr. Kristínou Piovarčíovou, Štúrova 20, Košice, pre namietané porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na .
Právna veta: Nová procesná úprava umožňuje v prípade, ak sa právna vec nedá prejednať a rozhodnúť na základe výslovného ustanovenia tohto zákona, aplikovať ustanovenie článku 4 ods. 1, 2 Základných princípov CSP, podľa ktorého sa posúdi podľa ustanovenia tohto alebo iného zákona, ktoré upravuje právnu vec čo do obsahu a účelu najbližšiu posudzovanej právnej veci; ak takého ustanovenia niet, súd prejedná a rozhodne právnu vec podľa normy, ktorú by zvolil, ak by bol sám zákonodarcom, a to s prihliadnutím na princípy všeobecnej spravodlivosti a princípy, na ktorých spočíva tento zákon tak, aby výsledkom bolo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konaní ustanovený už za účinnosti Civilného sporového poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2016. V zmysle § 470 ods. 1 prechodných ustanovení Civilného sporového poriadku ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa § 253 .
Právna veta: interpretačné závery najvyššieho súdu o aplikácii Občianskeho súdneho poriadku namiesto nového procesného kódexu nevykazujú žiadne prvky arbitrárnosti alebo nekonformného výkladu, či nesúladu. Je totiž prima facie zrejmé, že sťažovateľmi v sťažnosti zastávaný výklad o aplikácii Civilného sporového poriadku je založený na mylnom predpoklade, že nadobudnutie účinnosti nového procesného kódexu (Civilného sporového poriadku) je spôsobilé „oživiť“ plynutie zákonnej procesnej lehoty, ktorá márne uplynula za účinnosti predchádzajúcej procesnej úpravy (Občianskeho súdneho poriadku). Vzhľadom na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. 3. Na základe uvedených prechodných ustanovení Civilného sporového poriadku najvyšší súd dospel k záveru, že dovolanie sťažovateľov bolo podané oneskorene, keďže dovolaním ... súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, a to nesprávnou interpretáciou prechodných ustanovení Civilného sporového poriadku, ktorých výklad zo strany najvyššieho súdu predstavuje porušenie princípu proporcionality a nerešpektovanie ústavne .
... nepopiera, že odôvodneniu napadnutého rozhodnutia mohol byť venovaný väčší priestor, čo však možno vysvetliť aj tým, že z pohľadu aplikácie prechodných ustanovení Civilného sporového poriadku ide o pomerne jasné a zrozumiteľné ustanovenia, ktoré najvyšší súd nepovažoval za potrebné bližšie zdôvodňovať. Ústavný súd konštatuje, že uvedené .
... akceptovateľné a ústavne udržateľné. Pokiaľ sťažovateľka namieta, že generálna prokuratúra pri vyhodnotení zákonných podmienok na podanie dovolania nevzala do úvahy prechodné ustanovenia Civilného sporového poriadku, konkrétne § 470 ods. 3 CSP, ústavný súd poukazuje na to, že rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 4 Obo 35 .
... predmetom kasačného rozhodnutia ústavného súdu len vo výnimočných prípadoch. 11. V prerokúvanej veci sa ale vynára otázka, či vzhľadom na prechodné ustanovenia Civilného sporového poriadku nemal byť zachovaný procesný úkon návrhu na zmenu žaloby v odvolacom konaní podaný ešte podľa staršieho predpisu. Sťažovateľova situácia je .
... . ÚS 551/2017) a v ktorých najvyšší súd pri aplikácii predmetného ustanovenia na obdobné prípady postupoval jednotne. Z pohľadu aplikácie prechodných ustanovení Civilného sporového poriadku ide o pomerne jasné a zrozumiteľné ustanovenie, ktorého aplikáciu najvyšší súd nepovažoval za potrebné bližšie zdôvodňovať, resp. vysvetľovať. Ústavný súd .
... nie sú splnené, keď nezistil vadu odňatia možnosti konať pred súdmi nižších stupňov a dovolaciemu súdu taktiež vytýka nesprávnu aplikáciu prechodných ustanovení Civilného sporového poriadku o dovolaní, avšak bez špecifickej právnej argumentácie (v čom malo spočívať pochybenie 10 najvyššieho súdu, pozn.). Vo zvyšnej časti sťažnostnej .
... . I. ÚS 290/2017 a III. ÚS 126/2018 (body 61 až 68)], ale v tejto veci sa domnieva, že prechodné ustanovenia Civilného sporového poriadku (ďalej aj ,,CSP“) umožňovali aj aplikáciu nového Civilného sporového poriadku, a potom mal najvyšší súd dovolanie posúdiť aj podľa nových .
... procesnej obrany kedykoľvek počas celého súdneho konania, a to až do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa konanie končí. Poukázala tiež na prechodné ustanovenie Civilného sporového poriadku, konkrétne na jeho § 470. Z jeho znenia, aj s poukazom na znenie § 153 CSP o sudcovskej koncentrácii konania .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.