Nájdené rozsudky pre výraz: predčasne podaná sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Keďže ochranu označenému ústavnému právu sťažovateľky je oprávnený poskytnúť vzhľadom na povahu námietky sťažovateľky odvolací súd, kam bola vec postúpená (rozhodovanie o námietke zaujatosti sudkyne okresného súdu), námietka sťažovateľky prednesená pred ústavným súdom v jej sťažnosti sa javí byť ako neprípustná, resp. predčasne podaná. Toto konštatovanie platí o to viac, že doterajšie námietky sťažovateľky v označenej veci nemohli byť kvalifikované príslušným odvolacím súdom ako námietky zaujatosti, pretože nespĺňali náležitosti uvedenéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 372/2015­10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. júna 2015 v senáte zloženom   z predsedníčky   Ľudmily   Gajdošíkovej   (sudkyňa   spravodajkyňa)   a zo   sudcov Lajosa   Mészárosa   a Ladislava   Orosza   predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  ,   zastúpenej   advokátom   JUDr.   Ing.   Vojtechom Čipákom, PhD., Vazovova 9/B, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jej základného práva   na  
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 109/03-18    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. mája 2003 predbežne prerokoval sťažnosť Mgr. J. S., bytom J. B., Mgr. P. R., bytom B., E. J., bytom V. L. a M. J., bytom S., zastúpených komerčným právnikom JUDr. I. L., B., ktorou namietali porušenie základného práva na štrajk podľa čl. 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 8 ods. 1 písm. d) Medzinárodného paktu o hospodársky
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                                          III. ÚS 295/08-18                                                                                                                                    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. septembra 2008 predbežne prerokoval sťažnosť S., Cyperská republika, zastúpeného advokátom JUDr. A. B., B., pre namietané porušenie základného práva na zákonného sudcu
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 586/2013-13                     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2. októbra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť Bc. Ing. P. Ď., B., vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní veden
MENU