SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1224828
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65939
USSR: 37251
NSČR: 126777
NSSČR: 69023
USČR: 80975
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428597
Krajské súdy (ČR): 47765
Posledná aktualizácia
25.11.2020 23:25

Nájdené rozsudky pre výraz: predloženie vyšetrovacieho spisu


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: predloženie vyšetrovacieho spisu
  • predlozenie nájdené 11955 krát v 5922 dokumentoch
  • vysetrovaci nájdené 3918 krát v 1361 dokumentoch
  • spisu nájdené 44131 krát v 13740 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 2 dokumenty
Krajské súdy SR 3 dokumenty
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Skutočnosť, že k predloženiu vyšetrovacieho spisu vyšetrovateľom Policajného zboru okresnej prokuratúre došlo až po takmer dvoch týždňoch, nezbavuje okresnú prokuratúru zodpovednosti za nesplnenie požiadavky urýchleného konania vo väzobnej veci. Úlohou prokurátora pri výkone dozoru v prípravnom konaní je dohliadať na to, aby orgány prípravného konania dodržiavali všetky ustanovenia Trestného poriadku, aby postupovali v súlade s účelom Trestného poriadku a základnými zásadami trestného konania. Pritom musia dbať na to, aby nikto nebol bezdôvodne stíhaný, nezákonne obmedzovaný na osobnej slobode ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky       II. ÚS 252/07-52   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. februára 2008 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta a zo sudcov Juraja Horvátha a Ľudmily Gajdošíkovej o sťažnosti J. F., S., zastúpeného advokátom JUDr. M. J., K., vo veci namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu zaručeného v čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na urýchlené .
Právna veta: Ak výkon ústavných právomoci prezidenta Slovenskej republiky netvorí súčasť procesu uplatnenia ústavnej zásady spolupráce jednotlivých zložiek štátnej moci Slovenskej republiky, dôvody (pohnútky), ktoré ho viedli k uplatneniu jeho ústavných právomocí, netvoria predmet osobitnej ústavnej úpravy. ústava Slovenskej republiky preto pri jednotlivých ústavných právomociach prezidenta Slovenskej republiky neustanovuje ani dôvody, ktoré musí prezident Slovenskej republiky brať do úvahy pri výkone svojich konkrétnych ústavných právomocí. Jediné ustanovenie ústavy Slovenskej republiky limit ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Kv 37/95258) Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky (Odbor pre styk s verejnosťou), v ktorom na jej žiadosť o predloženie vyšetrovacieho spisu uvádza: "Z ustanovenia § 65 Trestného poriadku, ktoré upravuje nazeranie do spisov v trestnom konaní, takéto oprávnenie ... pre styk s verejnosťou Kancelárie prezidenta republiky z 10. apríla 1996 (č. j. 1531/96-70-940) o predloženie vyšetrovacieho spisu v trestnej veci proti obvinenému M. K. a spol. pre trestný čin podvodu z Mestskej prokuratúry, Bratislava. .
Kľúčové slová: zaručenie osobnej slobody

Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že konanie o žiadostiach sťažovateľky o prepustenie z väzby trvalo na okresnom súde 8 týždňov s tým, že táto doba zahŕňala nielen doručenie žiadosti sťažovateľky z krajskej prokuratúry okresnému súdu, rozhodnutie okresného súdu, predloženie sťažnosti sťažovateľky proti uzneseniu okresného súdu krajskému súdu, ale aj doručovanie uznesenia krajského súdu okresným súdom. Argumentácia okresného súdu, ktorý sa obmedzil len na konštatovanie o dodržaní zákona pri rozhodovaní o žiadostiach sťažovateľky o prepustenie z väzby, ho nezbavuje ústavnej zodpovednosti pri dodržiavaní ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... všetkým procesným stranám trestného konania. A preto objektívne odstrániteľné okolnosti ako oneskorené dozvedenie sa prokurátora o žiadosti sťažovateľky alebo zdĺhavé predloženie vyšetrovacieho spisu prokurátorovi, či len samotné konštatovanie prokurátora, že žiadosť je neprípustná, nie sú dostatočným ospravedlňujúcim dôvodom.   Ústavný súd konštatuje, že týmto .
... taktiež od 16. septembra 2004 (vyžiadanie vyjadrenia účastníkov) do 23. augusta 2005 (pokyn zákonného sudcu) a od 14. septembra 2005 (predloženie vyšetrovacieho spisu) do 12. apríla 2006 (rozhodnutie vo veci). Celkovo okresný súd nekonal vo veci po dobu takmer 5 rokov. Takýto postup .
... spis sťažovateľa krajskému riaditeľstvu PZ so záväzným pokynom ako vo veci postupovať aj so stanovením termínu 20. november 2006 na predloženie vyšetrovacieho spisu na vykonanie previerky.   3. Okresnému súdu bola 11. júna 2002 doručená obžaloba na sťažovateľa pre trestný čin ublíženia na zdraví .
... Tr. zák., za ktorý Trestný zákon stanovuje trest odňatia slobody od 20 rokov do 25 rokov odňatia slobody. Do dňa predloženia vyšetrovacieho spisu nedošlo k zmene právnej kvalifikácie skutku, ktorý je obvinenému kladený za vinu a ani k žiadnemu inému rozhodnutie vo veci .
... GP SR na verejné zasadnutie Špeciálneho súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica dňa 28. 01. 2009 nezabezpečil riadne predloženie vyšetrovacieho spisu tak, aby mal súd k dispozícii pri rozhodovaní o žiadosti sťažovateľov o prepustenie z väzby na slobodu v ... , že na verejné zasadnutie Špeciálneho súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica dňa 28. 1. 2009 nezabezpečil riadne predloženie vyšetrovacieho spisu tak, aby mal súd pri rozhodovaní o žiadosti obvinených o prepustenie z väzby na slobodu v zmysle § 72 .
... javí postup obhajcu, ktorý si telefonicky neoveril situáciu týkajúcu sa prítomnosti vyšetrovateľa a vopred nekomunikoval o predložení vyšetrovacieho spisu so samotným vyšetrovateľom, ale iba následne s jeho nadriadenými. Nikto telefonicky neprisľúbil a nepotvrdil asistentke ... sťažovateľa v súvislosti so žiadosťou o preskúmanie postupu polície z dôvodu, že mu bolo odmietnuté predloženie vyšetrovacieho spisu na nahliadnutie. V tejto súvislosti obhajca vyslovil na záver názor, že postupom vyšetrovateľa došlo k .
... veci. Okrem neprimerane dlho trvajúceho zabezpečovania originálu spisov z „verejného obstarávania a opakovaného verejného obstarávania“ išlo aj o predloženie vyšetrovacieho spisu ČVS: ORP-404/OEK-B4-2007 od ORPZ, ktorý okresný súd bez použitia poriadkových opatrení v zmysle § ... súdu. Okresný súd 1. apríla 2009 vyzval Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava IV (ďalej len „ORPZ“) na predloženie vyšetrovacieho spisu ČVS: ORP-404/OEK-B4-2007. ORPZ vo svojej odpovedi z 8. apríla 2009 oznámilo, že vo veci .
... proti uzneseniu vyšetrovateľa o vznesení obvinenia, bola zamietnutá ako podaná oneskorene.   Dňa 24. októbra 2000 prokurátor písomne požiadal vyšetrovateľa o predloženie vyšetrovacieho spisu na účely preskúmania. Dňa 30. októbra 2000 bol vyšetrovací spis predložený okresnej prokuratúre. Dňa 6. novembra 2000 dozorový prokurátor preskúmal .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.