Nájdené rozsudky pre výraz: predĺženie lehoty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1551

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

864 dokumentov
1761 dokumentov
154 dokumentov
20 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   R O Z S U D O K   Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 79/93     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu vo veci podnetu Ľ. K., bytom T., t. č. Psychiatrická liečebňa Veľké Zálužie, z dôvodu porušovania základných práv a slobôd priznaných čl. 17 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky Psychiatrickou liečebňou vo Veľkom Záluží okr. Nitra podľa § 33 ods. 1 zák. č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a
Právna veta: Obsah práva na súdnu a inú právnu ochranu uvedený v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní. Jeho obsahom je i zákonom upravené relevantné konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky. Každé konanie súdu alebo iného orgánu, ktoré je v rozpore so zákonom, je porušením ústavou zaručeného práva na súdnu alebo inú právnu ochranu.

Úryvok z textu:
I. ÚS 26/94 Č. 2/94 Č. 2 Obsah práva na súdnu a inú právnu ochranu uvedený v čl. 46 ods.l Ústavy Slovenskej republiky nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní. Jeho obsahom je i zákonom upravené relevantné konanie súdov a iných orgánov Slovenskej
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 5/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 27. februára 1996 vo veci podnetu F. L., bytom Kežmarok, pre porušovanie ústavného práva priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky po predbežnom prerokovaní takto r o z h o d o l : Podnet F. L. o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Dňa 21. septembra 1995 bolo Ústavnému súdu Slovenskej republiky doručené podanie F. L., v ktorom namietal
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL.ÚS 5/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 17. júla 1996 predbežne prerokoval sťažnosť M. Š., bytom Horná Súča, vo veci nezákonnosti vyhlásenia volieb do orgánu miestnej samosprávy v obci Horná Súča a neplatnosti volieb starostu obce 9. decembra 1995 a takto r o z h o d o l : Sťažnosť M. Š. o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e M. Š. podal Ústavnému súdu Slovenskej republiky sťažnosť, ktorú označi
Právna veta: Ústavné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa musí v podmienkach slovenskej štátnosti posudzovať nielen so zreteľom na vnútroštátne predpisy, ale aj so zohľadnenÌm medzinárodných štandardov platných pre závery o tom, či sa vec konkrÈtnej osoby prerokovala alebo neprerokovala bez zbytočných prieťahov. Súdna pracovnÌčka je osoba v oficiálnom postavení, za ktorú súd preberá zodpovednosť voči účastníkom konania, ak namietnu porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a k takému prieťahu došlo aj nekonaním tejto pracovnÌčky.

Úryvok z textu:
II. ÚS 22/96 Č. 9/96 Č. 9 1. Ústavné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa musí v podmienkach slovenskej štátnosti posudzovať nielen so zreteľom na vnútroštátne predpisy, ale aj so zohľadnením medzinárodných štandardov platných pre závery o tom, či sa vec konkrétnej osoby prerokovala alebo neprerokovala bez zbytočných prieťahov. 2. Súdna pracovníčka je osoba v oficiálnom postavení, za ktorú súd preberá zodpovednosť voči účastníkom konania, ak namietnu porušenie práva
[]   I. ÚS 61/98                Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 17. septembra 1998 predbežne prerokoval podnet P. K., bytom Š., a takto   r o z h o d o l :    Podnet P. K. o d m i e t a pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.   O d ô v o d n e n i e :    Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo 30. júna 1998 doručené podanie P. K., bytom Š., označené ako: „Podnet na začatie konania“ s pripojenými prílohami. Na
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 1/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 9. februára 2000 predbežne prerokoval podnet E. Š., t. č. Ústav na výkon väzby, L., a takto r o z h o d o l : Podnet E. Š. o d m i e t a pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí. O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo 26. októbra 1999 doručené podanie E. Š. (ďalej len „navrhovateľ
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 17/00 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. apríla 2000 predbežne prerokoval návrh petičného výboru D. pri H., časť K. nad H. namietajúceho pomalé konanie orgánov obce D. pri H. a niektorých štátnych orgánov pri odčleňovaní obce K. nad H. obce D. pri H. a takto r o z h o d o l : Návrh petičného výboru D. pri H., časť K. nad H. o d m i e t a ako návrh, ktorý nemá zákonom predpísané náležit
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 25/00-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 12. apríla 2000 predbežne prerokoval podnet F. L., bytom P. B., vo veci porušenia jej základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu v Žiline a takto r o z h o d o l : Podnet F. L. odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí. O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slovenskej republi
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 22/00         Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 19. apríla 2000  v senáte predbežne prerokoval podnet J. K., bytom T., vo veci porušenia základnej  slobody podľa čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a takto                                 r o z h o d o l :         Podnet J. K.   o d m i e t a.                              O d ô v o d n e n i e :         Podaním z  29. 2. 2000 sa obrátil
MENU