Nájdené rozsudky pre výraz: prezumpcia neviny čl. 50 ods. 2 ústavy SR

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Prezumpciu neviny neporušujú také výroky, ktoré len vyjadrujú stav podozrenia zo spáchania trestného činu. Keďže ústavný súd dospel k záveru, že v navrhovateľom namietaných prípadoch išlo o výroky odporcov vyjadrujúce len stav podozrenia zo spáchania trestného činu, a teda neporušujúce prezumpciu neviny navrhovateľa, rozhodol, že jeho práva podľa čl. 50 ods. 2 ústavy a čl. 6 ods. 2 dohovoru porušené neboli. Na záver možno ešte uviesť, že navrhovateľom predložené články, ktoré mali porušiť prezumpciu neviny (a tiež ohroziť využitie práv obhajoby), boli publikované v čase, keď obe jeho tre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             III. ÚS 83/01-85    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Juraja Babjaka a zo sudcov Eduarda Báránya a Ľubomíra Dobríka vo veci podnetu na začatie konania JUDr. J. B., K., zastúpeného advokátom JUDr. T. Š., K., pre porušenie práv podľa čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Úradom fina
Právna veta: Pokiaľ v štádiu predchádzajúcom právoplatnému rozhodnutiu o vine v odôvodnení uznesenia konajúci súd prevzaté konštatačné výroky obžaloby o spáchaní skutkov primerane vyváži vlastnými vyjadreniami formulovanými v podobe neprejudikujúcej vinu obvineného (obžalovaného), možno považovať odôvodnenie za ústavne konformné a zlučiteľné s obsahom garancií poskytovaných čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd považuje za potrebné poukázať na východiská princípu prezumpcie neviny, podľa ktorých sa má prezumpciou neviny ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 511/2011-21           Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 22. novembra 2011 predbežne prerokoval sťažnosť M. M., P., V. H., P., a T. Ď., P., zastúpených advokátom Mgr. R. T., Advokátska kancelária, B., vo veci namietaného porušenia ich základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 1 a čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľud
Právna veta: Podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky môže Ústavný súd Slovenskej republiky konať o podnetoch len vtedy, ak nimi fyzické alebo právnické osoby namietali porušenie svojich práv. Pod osobou zjavne neoprávnenou na podanie podnetu možno rozumieť takú, ktorá nenamietala porušenie svojich základných práv alebo slobôd, ale základných práv alebo slobôd inej fyzickej alebo právnickej osoby. Len vo vzťahu k tým, voči ktorým sa vedie trestné konanie, prichádza do úvahy aj porušenie ich základného práva na prezumpciu neviny podľa čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, a to buď konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I. ÚS 65/98 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu prerokoval podnet , bytom vo veci porušenia základného práva jej syna podľa čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky označeným postupom orgánov činných v trestnom konaní a 7. októbra 1998 takto r o z h o d o l : Podnet o d m i e t a , pretože ho podala zjavne neoprávnená osoba. O d ô v o d n e n i e : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo 7.
MENU