SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1160692
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64395
USSR: 35578
NSČR: 123923
NSSČR: 66933
USČR: 79856
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424466
Krajské súdy (ČR): 43643
Posledná aktualizácia
04.06.2020 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov


Približný počet výsledkov: 19 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov
  • prikaz nájdené 12694 krát v 5456 dokumentoch
  • na nájdené 1979228 krát v 33528 dokumentoch
  • prehliadka nájdené 2961 krát v 432 dokumentoch
  • iny nájdené 229992 krát v 31746 dokumentoch
  • priestor nájdené 10210 krát v 4068 dokumentoch
  • a nájdené 2742630 krát v 33531 dokumentoch
  • pozemok nájdené 17849 krát v 2608 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 10 dokumentov
Krajské súdy SR 11 dokumentov


Právna veta: V prípade použitia trestnoprocesného nástroja spôsobilého zasiahnuť do garantovaných práv kohokoľvek, akým je aj prehliadka iných priestorov a pozemkov, sa požiadavka ochrany základných práv musí prejaviť aj v štádiu prípravného konania vo vydaní dostatočne odôvodneného príkazu prokurátora alebo príkazu policajta. Tieto orgány činné v trestnom konaní majú teda povinnosť poskytnúť dostatočné záruky zákonnosti a ústavnosti ako pri rozhodovaní o nariadení prehliadky iných priestorov a pozemkov, tak aj pri jej realizácii, inak je ich postup spôsobilý porušiť právo na spravodlivý proces a ďalších p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 172/2010-77   Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a zo sudcov Ľubomíra Dobríka a Rudolfa Tkáčika na neverejnom zasadnutí 7. decembra 2010 vo veci prijatej sťažnosti S. V., R., pre namietané porušenie jeho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, na nedotknuteľnosť obydlia podľa čl. 21 ods. 1, 2 a 3 Ústavy Slovenskej .
Kľúčové slová: odňatie veci, zmena v užívaní stavby, právo vlastniť majetok

Právna veta: Podľa stavebného zákona možno charakter stavby zmeniť iba postupom podľa § 85 stavebného zákona. Len takto možno dosiahnuť napr. aby sa byt (jeho časť) považoval v ďalšom za priestor neslúžiaci na bývanie. Dokonca nepovolená zmena v užívaní stavby je považovaná za priestupok, resp. správny delikt (§ 105 a § 106 stavebného zákona). Inými slovami, v zmysle stavebného zákona byt (jeho časť), ktorý sa síce buď de facto, alebo na základe zmluvy o nájme používa na iný, nebytový účel bez toho, aby bolo rozhodnuté o zmene v užívaní stavby podľa § 85 stavebného zákona, sa i naďalej považu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vykonanie prehliadky v priestoroch patriacich vlastnícky sťažovateľke 1 bol potrebný príkaz na domovú prehliadku podľa § 100 Trestného poriadku alebo príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov podľa § 101 Trestného poriadku, príp. jeden aj druhý príkaz zároveň. Táto zásadná otázka je vyvolaná tou skutkovou osobitosťou tejto .
Právna veta: Záujem štátu na ochrane pred zločinnosťou zakladajúci legitímnosť zásahov do práva na súkromie pri realizácii niektorých inštitútov podľa štvrtej hlavy prvej časti Trestného poriadku („Zaistenie osôb a vecí“ ) musí byť uvedený do rovnováhy so závažnosťou zásahu do tohto práva. Znamená to zvoliť pri realizácii zásahu čo najmiernejší prostriedok, ktorý je súčasne spôsobilý zabezpečiť dosiahnutie sledovaného cieľa, napríklad uprednostniť úkon uchovania a vydania počítačových údajov pred inštitútom vydania, resp. odňatia veci. V opačnom prípade znamená neproporcionálny postup konajúceho orgánu por ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . H. ako taký, hoci na jeho odňatie tohto osobného počítača sťažovateľa neboli v príkaze poverení. Túto skutočnosť napokon dokladuje odôvodnenie Príkazu na prehliadku iných priestorov a pozemkov (1 GO-V-708-1/2009-5, zo dňa 09.03.2009) prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry generálnej prokuratúry Slovenskej republiky .
Právna veta: Za pomoci výpočtovej techniky môže páchať trestnú činnosť napr. tá fyzická osoba ktorá porušuje autorské práva, falšuje alebo pozmeňuje menu, uchováva detskú pornografiu etc. Ale nie advokát vo veci skutkovej podstaty trestného činu úplatkárstva, resp. podvodného úpadku - ktorý ako advokát z hľadiska subjektu ani spáchať nemohol.

Úryvok z textu:
... § 91 Trestného poriadku, v rámci vykonávania úkonov, napr. podľa § 101 Trestného poriadku a nasledujúcich (príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov). Následne sú z nosičov počítačových údajov získané počítačové údaje. V tomto konkrétnom prípade sa žiada uviesť, že ... pod č. k. I GO-V-681-1/2009-3 podľa § 101 ods. 1 Trestného poriadku príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov (v sídle sťažovateľky) s odôvodnením, že existuje „dôvodný predpoklad, že v kancelárskych priestoroch... sa nachádzajú .
... nedotknuteľnosť obydlia - podnikateľských priestorov.   Podstatou sťažnosti je nespokojnosť sťažovateľky s odôvodnením príkazu na prehliadku iných priestorov a pozemkov. Sťažovateľka je nespokojná hlavne s hmotnoprávnou stránkou trestnej veci. Zo sťažnosti vyplýva, ... základe uvedeného sťažovateľka navrhuje, aby ústavný súd nálezom takto rozhodol:  „1. Vydaním príkazu na prehliadku iných priestorov a pozemkov Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici, úradu justičnej a kriminálnej polície so súhlasom .
... nariadilo vykonať prehliadku iných priestorov a pozemkov v katastrálnom území D. patriacich sťažovateľom. Príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov krajské riaditeľstvo odôvodnilo tým, že vyšetrovateľ krajského riaditeľstva začal 10. júna 2005 trestné ... že okresný súd v odôvodnení príkazu na domovú prehliadku a krajské riaditeľstvo v odôvodnení príkazu na prehliadku iných priestorov a pozemkov uviedli viaceré skutočnosti, ktoré nie sú pravdivé, pričom pravdepodobne vychádzali z trestného oznámenia .
... uplatňovali v rámci daňového priznania DPH. V konečnom dôsledku zo spisového materiálu je zrejmé, že pokiaľ bol vo veci vydaný príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov, v pobočke U. a. s.,..., kde sa nachádzala bezpečnostná schránka prenajatá obvineným Ing. I. P. boli nájdené 30 kusov zväzkov .
... Trestného poriadku, v rámci vykonávania úkonov, napr. podľa § 101 Trestného poriadku a nasledujúcich /príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov/. Následne sú z nosičov počítačových údajov získané počítačové údaje. V tomto konkrétnom prípade sa žiada ... je uvedené v predmetnom uznesení. Dňa 27. 02. 2009 vyšetrovateľ PZ spracoval Návrh na vydanie príkazu na prehliadku iných priestorov a pozemkov podľa § 101 odsek 1 Trestného poriadku, ktorá mala byť vykonaná v nebytových priestoroch administratívnej .
... vyplýva, že polícia so súhlasom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „prokurátor“) vydala 16. augusta 2010 príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov sp. zn. ČVS: PPZ-145/BPK-B-2010 (ďalej len „príkaz“). Prehliadka sa vykonala 24. augusta 2010 o 8.50 .
... nebytových priestoroch v obci Trnovec nad Váhom na vymedzených parcelách, ktoré užíva I. H. st., bola vykonaná 30. septembra 2010. Príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov bol doručený I. H. st. a aj majiteľovi predmetných objektov R. L.   II.   Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.