Nájdené rozsudky pre výraz: príslušnosť súdov podľa OSP

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Súd tohto istého stupňa (v danom prípade okresný súd) nemôže, resp. nie je v jeho právomoci zasahovať, resp. prehodnocovať a ovplyvňovať závery či rozhodnutia iného súdu toho istého stupňa v inej veci, pretože tieto závery môžu byť menené, resp. prehodnocované iba v rámci hierarchie súdov na základe účastníkovi konania dostupných riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. Proces revidovania, resp. naprávania tak hmotno-právnych, ako aj procesných pochybení súdov nižších stupňov je zabezpečovaný v rámci hierarchie všeobecných súdov, tak ako to vyplýva z príslušných ustanovení Občianskeho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky    II. ÚS 192/2011-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. mája 2011 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. S. B., J., vo veci namietaného porušenia práva na spravodlivý súdny proces zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Okresného súdu Senica sp. zn. 10 C 137/07 z 2. marca 2010 a uznesením Krajského súdu v Trnave sp. zn. 11 Co 67/2010 z 18. nov
Právna veta: Súčasťou konania súdu v nesúlade s čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky môže byť aj postup pri predkladaní spisu nadriadenému súdu na rozhodnutie o vecnej príslušnosti.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             III. ÚS 53/01      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. septembra 2001 o podnete M. P., bytom K., zastúpeného advokátom JUDr. T. Š., K., namietajúcom porušenie základného práva na prerokovanie jeho veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v konan
Právna veta: Úvaha sudcu o tom, či vec, ktorá mu bola predložená na rozhodnutie, patrí do jeho právomoci, znamená, že sudca uváži, či ide o vec vyplývajúcu z právnych vzťahov uvedených v § 7 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a prislúchajúcu do právomoci všeobecného súdu podľa § 7 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, alebo či ide o vec, ktorá patrí do právomoci súdu podľa § 7 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. Ak podľa zákona vec patrí do právomoci všeobecného súdu, sudcom, ktorý je oprávnený uvážiť, či vec patrí do jeho príslušnosti, je sudca súdu tohto stupňa. Ak sudca súdu nižšieho stupňa je n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I. ÚS 8/94 Č. 1/94 Č. 1 Úvaha sudcu o tom, či vec, ktorá mu bola predložená na rozhodnutie, patrí do jeho právomoci, znamená, že sudca uváži, či ide o vec vyplývajúcu z právnych vzťahov uvedených v § 7 ods.l Občianskeho súdneho poriadku a prislúchajúcu do právomoci všeobecného súdu podľa § 7 ods. 1 Občia
MENU