SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: procesné právo účastníka konania


Približný počet výsledkov: 15 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: procesné právo účastníka konania
  • procesny nájdené 99807 krát v 24567 dokumentoch
  • pravo nájdené 252540 krát v 31710 dokumentoch
  • ucastnik nájdené 188157 krát v 26810 dokumentoch
  • konanie nájdené 1303859 krát v 37221 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 32 dokumentov
Krajské súdy SR 23 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Ústavný súd sa stotožňuje s právnym názorom najvyššieho súdu týkajúcim sa povahy rozhodnutia o prerušení konania a názorom, ktorý v tejto súvislosti vyvodil pre odňatie možnosti konať pred súdom takýmto rozhodnutím. Ak ustanovenie § 109 ods. 2 písm. c) OSP nezakladá procesné právo účastníka konania na vyhovenie takémuto návrhu, potom jeho zamietnutím bez ďalšieho nemôže dôjsť k odňatiu možnosti pred súdom konať. Na tomto základe ústavný súd dospel k záveru, že právny názor, na ktorom je založené namietané uznesenie najvyššieho súdu, je z ústavného hľadiska akceptovate ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 224/2015­10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 15. apríla 2015 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta (sudca spravodajca) a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť  ,  ,   zastúpenej   Advokátskou   kanceláriou   Kašuba   spol.   s   r.   o.,   Horná 41, Banská   Bystrica,   za   ktorú   koná   advokát   JUDr.   Roman   Kašuba,   vo   veci   namietaného porušenia   .
Právna veta: Bez ohľadu na procesné návrhy účastníkov konania je vecou a úlohou zákonného sudcu, aby organizoval súdne konanie, a teda aby sám riadil aj rozsah a charakter vykonávaného dokazovania tak, aby mal náležite preukázané dôvody svojho rozhodnutia. SKUTKOVÝ STAV: Tvrdenie sťažovateľa, že skúmané konanie sa predĺžilo preto, že okresný súd nesprávne, resp. neefektívne organizoval priebeh konania, pretože nariaďoval znalecké dokazovania na vyšetrenie maloletého, a to aj napriek tomu, že podľa sťažovateľa postačovalo, aby okresný súd iba priamo vypočul maloletého, ústavný súd konštatuje, že bez oh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . novembra 1996, 17. októbra 1997 a 15. decembra 2003), ako aj proti ustanovenému súdnemu znalcovi (17. júla 1998) síce uplatnil procesné právo účastníka konania, avšak v tejto súvislosti musí sám sťažovateľ strpieť a počítať s tým, že vybavenie týchto jeho procesných podaní trvalo nejaký .
Právna veta: Povinnosť dbať na ochranu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb pri slobodnom rozširovaní informácií v posudzovanom prípade zaťažuje sťažovateľa, a nie okresný súd, ktorý nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadný zásah do týchto práv alebo oprávnených záujmov. Inak povedané, za prípadné porušenie (nerešpektovanie) práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb zverejnením zvukového záznamu nesie zodpovednosť sťažovateľ, a nie okresný súd, ktorý nemá žiadnu právnu možnosť limitovať sťažovateľa v dispozícii s vyhotoveným zvukovým záznamom z verejného súdneho pojednávania. V okolnos ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o postup v konaní alebo spôsob rozhodovania. Z vyjadrenia zákonnej sudkyne som zistila, že sudkyňa nemá vedomosť, že by porušila procesné právo účastníkov konania a ani prítomnej verejnosti na pojednávaní konanom dňa 30.11.2011. Má za to, že neporušila ústavné právo Mgr. R .
... vylúčení sudcov krajského súdu z prejednania a rozhodnutia v uvedenej veci z dôvodu ich predpojatosti.   Podľa § 16 OSP o procesnom práve účastníka konania podať vo svojej veci námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z dôvodov uvedených v § 14 .
... . Sťažovateľka počas prebiehajúceho konania síce žiadala prikázať vec vedenú na okresnom súde na Okresný súd Dolný Kubín, išlo však o procesné právo účastníka konania, ktoré bez ďalšieho nemožno pripísať na jeho ujmu.     1.3 Ústavný súd sa zaoberal postupom okresného súdu v predmetnej veci .
... z akých dôvodov došlo v tomto konaní k zbytočným prieťahom. Sťažovateľka počas prebiehajúceho konania navrhovala vykonanie dôkazov, išlo však o procesné právo účastníka konania, ktoré bez ďalšieho nemožno pripísať na jeho ujmu. Okrem toho sťažovateľka urgovala nariadenie pojednávaní a opakovane sa sťažovala na prieťahy .
... predĺženie posudzovaného konania nemožno bez ďalšieho túto skutočnosť pripočítať na ťarchu sťažovateľa, pretože sťažovateľ tým iba využil zákonom mu priznané procesné právo účastníka konania, avšak na druhej strane je potrebné podotknúť, že v tejto súvislosti musí sám sťažovateľ strpieť a počítať s tým, že .
... znaleckého posudku zadováženého navrhovateľkou a k spôsobu vyčíslenia vzniknutej škody znalcom, je potrebné uviesť, že sťažovateľ mal možnosť uplatniť svoje procesné právo účastníka konania vyjadriť sa ku všetkým dôkazom, ktoré sa v konaní vykonali (§ 123 Občianskeho súdneho poriadku). Ústavný súd v zásade nie .
... konkrétneho prípadu.   Pokiaľ ide o námietky sťažovateľov k obsahu znaleckého posudku, je potrebné uviesť, že sťažovatelia mali možnosť uplatniť svoje procesné právo účastníkov konania vyjadriť sa ku všetkým dôkazom, ktoré sa v konaní vykonali [§ 123 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“)]. Súčasťou rozhodovacej .
... z akých dôvodov došlo v tomto konaní k zbytočným prieťahom. Sťažovateľ počas prebiehajúceho konania navrhoval vykonanie dôkazov, išlo však o procesné právo účastníka konania, ktoré bez ďalšieho nemožno pripísať na jeho ujmu.   17. Napokon sa ústavný súd zaoberal postupom okresného súdu. Sťažovateľ v sťažnosti .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.